RAHASIA HAKIKAT DIRI

 


RAHASIA HAKIKAT DIRI

Inilah suatu pasal yang menyatakan pintu guru yang tersembunyi yang tiada diajarkan kepada orang-orang yang belum belajar tentang Ilmu Tauhid atau Sifat 20 (dua puluh), Sebab buku ini berisi perihal orang-orang mengenal diri atau tata cara mengenal Alloh pencipta Alam dan segala isinya, agar sempurna segala amal ibadahnya…


FIRMAN ALLOH SWT:
• AWWALU TAJLI ZATTULLOHI TA’ALA BI SIFATIHI.
Artinya:
"Mula-mula timbul Zat Alloh Ta’ala kepada Sifatnya"…
• AWWALU TAJLI SIFATULLOHI TA’ALA BI ASMA IHI.
Artinya:
"Mula-mula timbul Sifat Alloh Ta’ala kepada namanya"…
• AWWALU TAJLI ASMADULLOHI TA’ALA BI AF 'ALIHI.
Artinya:
"Mula-mula timbul nama Alloh ta’ala kepada perbuatannya"…
• AWWALU TAJLI AF 'ALULLOHI TA’ALA BI INSAN KAMILUM BI ASMA I.
Artinya:
"Mula-mula timbul perbuatan Alloh Ta’ala kepada Insan yang Kamil yakni Muhammad Rosul-Nya"…

• QOO LAN NABIYI SAW: AWALUMAA KHOLAQOLLOHU TA’ALA NURI.
Artinya:
"Berkata Nabi SAW; yang mula-mula dijadikan Alloh Ta’ala Cahayaku, baharu Cahaya sekalian Alam"…
• QOO LAN NABIYI SAW: AWWALU MAA KHOLAQOLLOHU TA’ALA RUHI.
Artinya:
"Yang mula-mula dijadikan Alloh Ta’ala Rohku, baharu roh sekalian alam"…
• QOO LAN NABIYI SAW: AWWALU MAA KHOLAQOLOHU TA’ALA QOBLI.
Artinya:
"Yang mula-mula dijadikan Alloh Ta’ala Hatiku, bahru hati sekalian alam"…
• QOO LAN NABIYI SAW: AWWALU MAA KHOLAQOLLOHU TA’ALA AQLI.
Artinya:
"Yang mula-mula dijadikan Alloh Ta’ala Akalku, baharu akal sekalian alam"…
• QOO LAN NABIYI SAW: ANA MINNURILAHI WA ANA MINNURIL A'LAM.
Artinya:
"Aku cahaya Alloh dan Aku juga menerangi Alam"…

AL-HADITS:
AWALUDDIN MA’RIFATULLOH
Artinya:
"Awal agama adalah mengenal Alloh"…

Sebelum mengenal Alloh SWT terlebih dahulu kita disuruh mengenal diri, seperti Hadits:
• MAN 'AROFA NAF SAHU FAQOD ’AROFA ROBBAHU.
Artinya:
"Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal akan Tuhannya"…
• MAN ‘AROFA NAFSAHU FAQOD ’AROFA ROBBAHU LAYA RIFU NAFSAHU.
Artinya:
"Barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya tidak dikenalnya lagi dirinya"…
• MAN ‘AROFA NAFSAHU BILFANA FAQOD ’AROFA ROBBAHU BIL BAQO.
Artinya:
"Maka barang siapa mengenal dirinya binasa, niscaya dikenalnya Tuhannya kekal"…
• KHOLAK TUKA YA MUHAMMAD WA KHOLAK TUKA ASY SYA ILA DZALIK.
Artinya:
"Aku jadikan Engkau karena Aku dan Aku jadikan Alam dengan segala isinya karena Engkau Ya Muhammad"…

FIRMAN ALLOH:
• AL INSANU SIRRI WA ANA SIRRUHU.
Artinya:
"Insan itu RahasiakKu dan Aku Rahasia Insan"…
• WA AMBATNAL ABRU ROBBUN AU DZOHIRU ROBBUN ABBUN.
Artinya:
"Adapun bathin hamba itu Tuhan, dan Zahir Tuhan itu hamba"…
• LAHIN HUWA WALOHIN GHOIRUH.
Artinya:
"Tiada ia tetap dan tiada ia lain dari ia"…

Firman Allah Ta’ala didalam Al-Qur'an:
• FAHUWA MA’AKUM AINAMA KUNGTUM.
Artinya:
"Di mana saja Engkau berada (pergi) Aku serta kamu"…
• HUWAL AWWALU WAL AKHIRU WAL BATHINU WADZ DZOHIRU.
Artinya:
"Ia jua Tuhan yang awal tiada permulaannya, dan Ia jua Tuhan yang akhir tiada kesesudahannya, Ia jua bathin dan Ia jua Zahir"…

Dalam pandangan Ma’rifat kita kepada Zat Allah Ta’ala itu "LAISA KAMISLIHI SYAI'UN" tiada seumpamanya bagi sesuatu, dan bukan bertempat…

Ma’rifat kita atau pengenalan kita akan diri diberikan AF ‘ALULLOH, Ma’rifat kita akan AF ‘ALULLOH:
• LAHAULA WALA KUWWATA ILLAA BILLAHHIL ’ALIY YIL ’AZIM.
Artinya:
"Datang dari Alloh dan kembalinya kepada Alloh juga segala sesuatu, sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi demikian:
• MUTU ANGTAL QOBLAL MAUTU.
Artinya:
"Matikan diri kamu sebelum mati kamu"…

INGATLAH, MATI ITU ADA 2 MAKNA, Yakni:
1). apabila Roh bercerai dengan jasad, itu MATI HISI NAMANYA atau mati yang sebenarnya (MATI HAKIKI)…
2). Mati yang dimaksud hadits Nabi yang di atas tadi, adalah MATI MA'NAWI, artinya mati dalam pengenalan mata hati…

Mahasuci Alloh SWT Tuhan Robbul’izzati dari upayamu, wujudmu, supaya Aku terang sempurna, upaya Alloh SWT dan kuat Alloh SWT, dan wujudnya Alloh SWT:
BILLAHI LAYARILLAH
Artinya:
"Tiada yang mempunyai dan menyembah Alloh hanya Alloh"…
Bagitulah semua Arifbillah mengerjakan ibadat kepada Allah Ta’ala…
Adapun yang bernama Rahasia itu SIRRULLOH…
Kita bertubuh akan Muhammad Bathin dan Zahir bertubuh akan Roh…
Jadi nyawa itu bertubuh kanan IDHOFI QODIM (terdahulu), maka tiada lagi kita kenang tubuh zahir dan bathin akan bernama Rahasia Alloh SWT, Sir namanya kepada kita, karena rahasia itu Nur…
Sebenar-benarnya Sifatullohita’ala kepada kita, Inilah Rahasia-Nya, Yang dibicarakan Rahasia yang sebenar-benar Rahasia-Nya yang kita ketahui…
Jalan hakikat yang sebenarnya yang berkata Allohu Akbar waktu kita sembahyang ialah Zat, Sifat, Asma, Af’al, Kudrat, Irodat, Ilmu, Hayat, itu nama Rahasia Allah Ta’ala namanya kepada kita, itulah yang berkata Allohu Akbar tiada hati lagi, karena yang bernama Zat, Sifat, Asma, Af’al, Kudrat Irodat, Ilmu, Hayat itu nama Rahasia Alloh Ta’ala namanya kepada kita…

Batin dan zahir kita akan memerintah diri, diri kita tadi ialah Roh. Roh tadilah yang menerima perintah rahasia, maka berlakulah berbagai-bagai bunyi dan kelakuan didalam sembahyang. Semua itu adalah perintah rahasia, maka perintah rahasia inilah Sirrulloh. Karena Rahasia inilah kita dapat melihat Alloh dan menyembah Alloh serta hidup berbagai-bagai, itulah rahasia Alloh kepada kita…

FIRMAN ALLOH:
MAN ‘AROFA NAFSAHU FAQOD ’AROFA ROBBAHU.
Artinya:
"Barang siapa mengenal dirinya, Maka ia mengenal akan Tuhannya"…
Maka, ia mengetahui akan asal "ADAM" Nabi Alloh SWT, Nasarnya: Air, Api, Angin, Tanah. 4 (empat) inilah yang dijadikan Alloh SWT, Maka turun kepada kita seperti Firman Alloh SWT, Kita disuruh mengetahui:
TANAH menjdikan Tubuh Kita
API menjdikan Darah kita
AIR menjdikan Air Liur kita
ANGIN menjdikan Nafas kita…
Maka berdiri ISLAM BERSYARI'AT, Yakni:
AL-QUR'AN DAN HADITS ITU SYARI’AT KITA atas kejadian Tanah,
KEJADIAN AIR ITU TARIKAT KITA,
KEJADIAN API ITU HAKIKAT KITA, dan
KEJADIAN ANGIN ITU MA’RIFAT KITA.
Baginilah Cara kita mengenal diri namanya…

Saat kita tidur itu tiada hayat lagi karena Rahasia Alloh SWT, Perintah segala hati di tengah-tengah itu berbagai-bagai Tempat rahasia itu didalam jantung. Maka jikalau tidak ada rahasia Alloh SWT itu, tiadalah bathin dan zahir ini berkehendak, karena pada hakekatnya rahasia Alloh SWT itulah menjadi kehendak Semesta Alam beserta Isinya Termasuk Diri Kita ini, Akan tetapi awas, jagalah hukum syara’ (syari’at) yang difardhukan pada kita…

Maka barang siapa melihat sesuatu tiada melihat Alloh di dalamnya, maka penglihatannya itu bathil atau syirik…

Saidina_Abu_Bakar_Siddik_ra, brkata:
WA MAA RO AITU SYAIAN ILLAA WA RO AITULLOH (u).
Artinya:
Tiada aku melihat akan sesuatu melainkan Alloh yang aku lihat (Alloh Ta’ala terlebih dahulu)".

Kata Ali_Ibnu_Abi_Talib_ra:
WA MAA RO AITU SYAIAN ILLAA WA RO AITU LILLAAHI FIIHA.
Artinya:
"Tiada Ku lihat sesuatu kecuali Alloh yang kulihat di dalamnya (Alloh ta'ala yang terlebih dahulu dilihat)".

Walaupun perkataan para sahabat itu berbeda, tetapi maknanya Sama.
Firman Alloh SWT didalam Al-Qur'an yang berbunyi:
• WA HUWA MAAKU AINAMA KUNGTUM
Artinya:
"Ada hak Tuhan kamu"…
Firman Allah Ta’ala:
• WAFI ANGFUSIKUM AFALA TUBSIRUN.
Artinya:
"Ada Tuhan kamu didalam diri kamu, mengapa tidakkah kamu lihat akan Aku kata Alloh, padahal Aku terlebih hampir dari padamu matamu yang putih dengan hitamnya, terlebih hampir lagi Aku dengan kamu…

Maka di sini kita kembalikan Kepada pasal rahasia yang telah lalu, dan pasti kita bertemu dengan Alloh SWT atau Mi’raj dengan Dia. Maka barang siapa tiada mengetahui perkara ini, tiada sempurna hidupnya dunia dan akhirat, dan jikalau dia beramal apa saja semua amalannya itu syirik, maka dari itu hendaklah kita ketahui benar-benar apa asalnya yang menjadi nyawa dan roh itu ialah DZATULLOHITA’ALA daripada Ilmunya dan Roh sekalian alam. Seperti sabda Nabi kita:
• ANA ABUL BASYARI.
Artinya:
"Aku Bapak segala Roh dan Bapak segala Tubuh Bermula sebenarnya Roh, tatkala didalam tubuh namanya Nyawa, tatkala ia brkehendak namanya Hati, tatkala ia kuasa memperbuat namanya Akal, maka kesemuanya itu adalah Rahasia Allah Ta’ala kepada kita…
Maka barang siapa tidak tahu perjalanan ini, maka tiada sempurna hidupnya dunia dan akhirat…

[ Sumber dari Muhammad Mahdi Alfarisi bin Abu Abdulloh]
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan