VIDEO PILIHAN MINGGU INI

ADS

FEATURED POST

KESUCIAN CINTA SUFI

  KESUCIAN CINTA SUF I "Senantiasalah BERBUAT BAIK, kerana kamu akan selalu berada didalam Hal Keadaan yang TERBAIK disepanjang kamu BE...

Jiwa Raga dan Hiburan

Jiwa Raga dan Hiburan Jiwa/Diri adalah kehidupan yang ada pada setiap diri, dalam Bahasa Arab disebutkan dengan kata : “NAFS” yang artinya ;...
Read More

MACAM-MACAM CAHAYA BATIN YANG MENGGODA

  MACAM-MACAM CAHAYA BATIN YANG MENGGODA “Ada cahaya yang menyingkap jejak-jejak-Nya dan ada cahaya yang menyingkap sifat-sifat-Nya”. (Syekh...
Read More

BEDA TASAWUF DAN ILMU HIKMAH

  BEDA TASAWUF DAN ILMU HIKMAH 1 PENGERTIAN ILMU HIKMAH Ilmu hikmah adalah sebuah ilmu kebatinan dengan metode zikir dan doa, adakalanya jug...
Read More