WAJIB MENGAMALKAN TASAWWUF

 

WAJIB MENGAMALKAN TASAWWUF
Seluruh ulama-ulama Ahlus-sunnah berpendirian adalah wajib bagi setiap muslim mengamalkan tasawwuf. Tasawwuf adalah ilmu yang membicarakan tentang ahwal hati, segala penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat terpuji, sekalian syirik khafi serta menunjukkan jalan membaiki hati tersebut melalui zikrullah dan mujahadah. Seluruh Ilmu ini adalah bersumberkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi صلى الله عليه وسلم
Ilmu tasawwuf yang wajib diamalkan ada diterangkan di dalam kitab-kitab ulama Ahlus-sunnah seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, I'anatut-Talibin, Sirrus-Salikin dan Hidayatus-Salikin.
Berkata Imam Ghazali رضي الله عه :
"Bermula ilmu tentang qalbu dan mengenal penyakitnya berupa iri hati, riya' dan semisalnya adalah fardhu 'ain."
Seseorang muslim tidak akan dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah dengan hanya mengamalkan ilmu fiqh semata-mata. Malah wajib baginya menghimpunkan kedua-duanya; iaitu ilmu fiqh dan ilmu tasawwuf untuk kesejahteraan zahir dan batin. Seperti kata Imam Malik رضي الله عه:
"Sesiapa yang mengamalkan Fiqh tanpa tasawwuf, maka dia fasiq. Sesiapa mengamalkan tasawwuf tanpa fiqh, maka dia zindiq. Mengimpun keduanya itulah yang haq."

[PENGERTIAN TASAWUF] berbagi pengetahuan, tidak untuk diperdebatkan
pro-log,
ilmu tasawuf termasuk dalam ajaran agama ISLAM yg merupakan bagian dari perkembangan para sufi / gnostis
istilah tasawuf berasal dari bahasa arab dari kata ”tashowwafa – yatashowwafu - tashowwuf” yang mengandung makna (menjadi) berbulu banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaian yang terbuat dari bulu domba (wol)
diketahui bahwa ilmu tasawuf ini berasal dari berbagai pengaruh ajaran agama atau filsafat lain hingga pada akhirnya disesuaikan dengan konsep agama ISLAM
A.PENGERTIAN MENURUT PARA AHLI
hampir semua orang menanyakan pertanyaan yg sama "apa itu tasawuf"
secara singkat para ahli sufi atau gnostis mengatakan, bahwa 'tasawuf adalah cinta dengan sang pencipta, bukan dengan manusia atau materialistis apapun'
dan, pencinta sepenuhnya dari lubuk hati terdalam dengan kemurnian hati paling tinggi pada sang pencipta ALLAH SWT, adalah tasawuf sejati
berikut penjelasan beberapa para ahli agama, dari segi pengertian keilmuan tasawufnya ::
pengertian ilmu tasawuf dari berbagai sudut pandang, yakni :
01.SYEKH ABDUL QADIR JAILANI :
berpendapat tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riya-dloh, taubah, dan ikhlas
02.AL-JUNAIDI
berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang di ridhai ALLAH, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang, memegang dengan erat janji dengan ALLAH dalam hal hakikat serta mengikuti contoh RASULULLAH SAW dalam hal syari'at
03.SYAIKH IBNU AJIBAH
menjelaskan tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama dengan TUHAN YANG MAHA ESA melalui penyucian rohani dan mempermanisnya dengan amal-amal shaleh dan jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal dan yang terakhirnya adalah karunia ILAHI
04.HM. AMIN SYUKUR
berpendapat bahwa tasawuf adalah latihan dengan kesungguhan (riya-dloh, mujahadah) untuk membersihkan hati, mempertinggi iman dan memeperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada ALLAH sehingga segala perhatiannya hanya tertuju kepada ALLAH. terlepas dari banyaknya pengertian tasawuf yang telah dinyatakan oleh para ahli, beberapa pandangan umum tasawuf dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mensucikan diri
hal ini dilakukan dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada ALLAH SWT
jadi, lebih menekankan pada aspek kerohanian dari pada aspek jasmani
hal ini karena para tokoh tasawuf lebih memercayai keutamaan rohani dibandingkan dengan keutamaan jasad dan lebih percaya dunia spiritual dibandingkan dunia material
para tokoh mempercayai bahwa dunia spiritual lebih lebih nyata dibandingkan dengan dunia jasmani, hingga segala yang menjadi tujuan akhir atau yang disebut Allah juga dianggap bersifat spiritual
B.DASAR ILMU TASAWUF
sama seperti ajaran dalam agama ISLAM lainnya, ilmu tasawuf juga dilarang menyimpang dari AL-QURAN, berikut dasar-dasar ilmu tasawuf, yakni :
1. SURAT AL-BAQARAH, ayat-115
“dan kepunyaan ALLAH-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah ALLAH. sesungguhnya ALLAH MAHA LUAS (rahmat-NYA) lagi MAHA MENGETAHUI"
2. SURAT AL-BAQARAH ayat-186
"dan apabila hamba-hamba-KU bertanya kepadamu tentang AKU, maka (jawablah), bahwasanya AKU adalah dekat. AKU mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-KU, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-KU), dan hendaklah mereka beriman kepada-KU, agar mereka selalu berada dalam kebenaran"
3. SURAT QOF ayat-16
“dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”
4. SURAT AL-KAHFI ayat-65
“lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba KAMI, yang telah KAMI berikan kepadanya rahmat dari sisi KAMI, dan yang telah KAMI ajarkan kepadanya ilmu dari sisi KAMI"
C.MACAM ILMU TASAWUF
ada 3-macam ilmu tasawuf, di antaranya:
1. TASAWUF AKHLAKI (sunni)
Tasawuf akhlak adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak atau budi pekerti
dengan metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah (perilaku buruk) dan mewujudkan akhlak mahmudah (perilaku baik)
dalam pandangan para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriyah
oleh karena itu, dalam TASAWUF AKHLAKI mempunyai sistem pembinaan akhlak di susun sebagai berikut :
TAKHALLI,
merupakan langkah pertama yang yang harus dilakukan oleh seorang sufi. takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku tercela
TAHALLI,
adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela
TAJALLI,
untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui fase tahalli, maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase TAJALLI. kata TAJALLI bermakna terbukanya hijab sehingga tampak jelas nur ILAHI. hal ini sejalan dengan firman ALLAH SWT yang artinya, “tatkala TUHANnya menampakkan diri kepada gunung itu dijadikannya gunung itu hancur luluh dan musa AS, pun jatuh pingsan...” (QS. al-a'raf : 143).
2. TASAWUF FALSAFI
tasawuf FALSAFI adalah tasawuf yang didasarkan pada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik dan metafisis. tasawuf ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filosof
3. TASAWUF SYI'I
tasawuf SYI'I beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan TUHANnya karena kesamaan esensi dengan TUHANnya.
menurut ibnu khaldu yg dikutif oleh taftazani, melihat kedekatan antara tasawuf FALSAFI dan tasawuf SYI'I memiliki pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. kedua kelompok itu mempunyai dua kesamaan
dari ketiga pembagian ilmu tasawuf itu, dua diantara tasawuf (falsafi dan syi]i) tidak dibenarkan dalam ISLAM, karena tidak sejalan dengan fitrah ISLAM
karena TASAWUF AKHLAKI tumbuh dari asuhan IMAN, ISLAM, dan IHSAN. nyata cenderung berjalan berdasarkan ilmu dan amal yg benar sehingga dapat memperkaya perasaan manusia dengan pengabdian seikhlas-ikhlasnya kepada ALLAH SWT, serta mendorong manusia untuk rela mengorbankan hidup dan matinya demi mendapatkan keridhaan Allah SWT
jelaslah bahwa sama seperti ajaran dalam agama ISLAM lainnya, ilmu tasawuf juga dilarang menyimpang dari AL-QURAN.
[ Sumber dari KUMPULAN SYAIR SUFI JALALUDDIN RUMI DAN LAINNYA. ]

Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan