TUJUAN PENCIPTAAN DAN MENGENAL


 T
UJUAN PENCIPTAAN DAN MENGENAL*

Adakah kita Diciptakan oleh Allah SWT agar kita sama-sama melakukan Maksiat, Lalai kepada Allah SWT, sentiasa berseronok, bermegah-megah, menzalimi manusia lainnya dan segala macam Maksiat dan Kemungkaran lagi ?
Sudah tentulah TIDAK SAMA SEKALI !
Akan tetapi, Tujuan kita Diciptakan oleh Allah SWT itu, ialah :
1) UNTUK KITA MENGENALI ALLAH SWT.
Rasulullah SAW meriwayatkan Firman Allah didalam satu Hadits Qudsi :
"Aku adalah Perbendaharaan Yang Tersembunyi. Aku ingin Dikenali, lalu Aku Ciptakan makhluk agar Aku Dikenali..."
Ini bermaknanya, DIA sangat-sangatlah boleh Dikenali didalam dunia ini melalui segala Sifat-Sifat, Asma' dan Perbuatan-Nya.
Tetapi, untuk Melihat dan Mengenali Dzat-Nya sendiri hanyalah akan boleh terjadi di Akhirat sahaja.
Maka disanalah Melihat Allah SWT dengan secara jelas dan terang, sebagaimana yang DIA Kehendaki dan yang Melihat-Nya itu adalah 'MATA HATI'.
"Beberapa wajah pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka melihat."
(QS. Al-Qiamah : 22-23)
Para Ulama 'TAUHID' yang terdahulu telahpun menyimpulkan bahawa,
اَوَّلُ الّدِينْ مَعْرِفَةُ الله
Yang maksudnya :
"PERMULAAN AGAMA ITU IALAH MENGENAL ALLAH..."
Berdasarkan kepada Hadits-Hadits Nabi SAW, diantaranya :
Dari Abu Ma'bad dari Ibn Abbas ra, katanya : Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika Baginda SAW mengutusnya ke Negeri Yaman :
"Sebenarnya engkau akan sampai kepada suatu kaum : Ahli kitab, kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah supaya mereka meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang Berhak Disembah Melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad Ialah Pesuruh Allah."
Menurut satu Riwayat yang lainnya. Baginda SAW bersabda :
..."Maka hendaklah Dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah supaya mereka Mengakui KEESAAN Allah TA'ALA..."
Dan pada satu Riwayat pula. Baginda SAW bersabda :
"...Maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadanya ialah (tunjang atau asas) ibadat kepada Allah..."
(HR. Bukhari dan Muslim)
ALLAH SWT MENGKEHENDAKI DIRI-NYA DIKENALI...
Tetapi, cubalah bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita MENGENAL ALLAH SWT lebih daripada kita mengenali artis-artis, pelakon-pelakon, orang-orang popular, orang-orang berpangkat jawatan, harta kemewahan dan sebagainya ?
Sudahkah kita mempelajari ILMU TAUHID atau AQIDAH atau USULLUDDIN (Salah satu ILMU FARDHU AIN) dengan sebaik-baik yang mungkin dan Istiqomah ?
Sudahkah kita mempelajari ILMU FIQH atau SYARIAH atau FURU'UDDIN dengan sebaik-baik yang mungkin dan Istiqomah ?
Dan sudahkah kita mempelajari ILMU AKHLAK atau TASAWWUF (PENSUCIAN JIWA) dengan sebaik-baik yang mungkin dan Istiqomah ?
Ibnul Qoyyim telah mengatakan :
"Allah mengajak Hamba-Nya untuk MENGENAL DIRI-NYA didalam Al-Qur’an dengan dua cara iaitu pertama, melihat segala Perbuatan Allah dan yang kedua, melihat dan merenungi serta menggali Tanda-Tanda Kebesaran Allah seperti dalam Firman-Nya : "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat (Tanda-Tanda Kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal."
(QS. Ali 'Imran : 190)
2) UNTUK BERIBADAH HANYA SEMATA-MATA KEPADA ALLAH SWT.
Firman Allah SWT :
"Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah Kepada-Ku."
(QS. Al-Dzariyat : 56)
Maka, Tujuan Utama kita Diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjadi HAMBA ALLAH SWT yang baik.
Bukanlah menjadi Hamba Nafsu, Hamba Dunia, Hamba Manusia, Hamba Berhala dan sebagainya.
Dan kita juga Diperintahkan agar Beribadah Kepada Allah SWT dan Kerana Allah SWT semata-mata.
Bukanlah Beribadah dengan bertujuan untuk Riya', Sum'ah, Takabbur, 'Ujub dan sebagainya.
Contoh Beribadah kerana Riya' itu adalah dengan menunjuk-nunjukkan segala Amal Ibadah kepada manusia lainnya. Dengan bertujuan untuk mendapatkan segala kehormatan, pujian-pujian, kemewahan dan sebagainya.
Semoga kita semua di Akhir Zaman (Penghujung Zaman) ini hendaklah berhati-hati didalam masalah ini yang tersangat-sangatlah kritikal pada hari ini.
Kerana Allah SWT sesekali tidak mahu DISEKUTUKAN IBADAH kita dengan segala sesuatu apa-apapun.
Kerana itulah kita "WAJIB" untuk "MENGENAL ALLAH SWT" terlebih dahulu !
Kerana, jikalau kita tidak MENGENAL ALLAH SWT, maka dibimbangi kita akan Menyembah atau Beribadah kepada tuhan yang lain selain dari Allah SWT. Dan agar kita dapat mengetahui akan segala Sifat, Asma' dan Perbuatan-Nya.
Apa akan jadinya jikalau kita Menyembah, sedangkan yang kita Sembah itu belum kita Kenali Asma' dan Sifat-Sifat Dzat-Nya ?
Serta Sifat Wajib dan Mustahil Bagi-Nya ?
Kerana, kadang-kadang seseorang itu telahpun Mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak Bagi-Nya. Maka Ibadah yang sedemikian itu akan menjadi sia-sia belaka.
3) UNTUK MENJADI KHALIFAH DIMUKA BUMI ALLAH SWT INI.
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi. Mereka berkata : Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa Bertasbih dengan Memuji Engkau dan Mensucikan Engkau. Tuhan berfirman : Sesungguhnya Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
(QS. Al-Baqarah : 30)
Maka manusia itu Hakikatnya Diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk "MENTADBIR" bumi ini dengan menuruti segala Syariat-Nya.
Kerana itulah juga Nabi SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin (Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali ra) menjadi "PEMIMPIN". Maka mereka Memimpin manusia menuruti Hukum-Hakam Allah SWT.
Manusia yang bergelar Muslim itu sepatutnya mengangkat "PEMIMPIN" yang dapat menjadi "WAKIL" mereka untuk melaksanakan segala Hukum-Hakam Allah SWT dengan secara menyeluruh.
Pemerintah yang MENJAGA AGAMA ISLAM ialah Pemerintah yang Memerintah dengan segala Hukum-Hakam Allah SWT.
"...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan Aturan dan Jalan yang terang. Sekiranya Allah Menghendaki, nescaya kamu Dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak Menguji kamu terhadap Pemberian-Nya kepadamu, maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu Diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti Hawa Nafsu mereka."
(QS. Al-Maa'idah : 48-49)
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (wahai Muhammad), dengan beransur-ansur. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka, atau orang yang kufur ingkar."
(QS. Al-Insaan : 23-24)
4) UNTUK MENGUJI IMAN KITA.
Firman Allah SWT :
"Yang mencipta mati dan hidup untuk menguji dan mengetahui, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya."
(QS. Al-Mulk : 2)
"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur, yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), kerana itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat."
(QS. Al-Insaan : 2)
Disetiap saat yang kita lalui diatas muka bumi ini Hakikatnya adalah UJIAN daripada Allah SWT.
Setiap manusia telahpun disertakan dengannya Jin Qarin (Yang sentiasa menyuruh berbuat jahat, melainkan Jin Qarin Nabi Muhammad SAW yang sejak lahirnya telahpun Islam), dan juga Malaikat Qarin (Yang membisikkan agar kita berbuat segala kebaikan).
"Serta mengilhamkannya jalan keburukan, dan jalan taqwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang mensucikan dirinya (hatinya). Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori dirinya (hatinya)."
(QS. As-Syams : 8-10)
Disamping kita juga akan digoda oleh Syaitan-Syaitan luaran yang Nyata terdiri daripada kalangan Jin dan manusia.
Dan Hakikatnya MUSUH kita yang paling terbesar sekali dan paling berbahaya ialah HAWA NAFSU kita sendiri.
Pada suatu hari, Nabi SAW menyambut Para Sahabatnya yang baru pulang daripada Medan Perang sambil berkata :
"Selamat datang wahai kaum yang telah melaksanakan Jihad Kecil dan bersiaplah untuk melakukan Jihad Paling Besar." Dengan penuh kehairanan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Jihad Paling Besar itu ?" Beliau menjawab : "Jihad melawan Hawa Nafsu. Sesungguhnya Jihad Terbesar dan Paling Utama adalah Memerangi Hawa Nafsu yang ada dalam dirimu sendiri."
"Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan Hawa Nafsunya sebagai tuhan yang dipatuhinya, dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana Diketahui-Nya (bahawa dia tetap kufur ingkar), dan dimeterai pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya ? Maka siapakah lagi yang dapat memberi Hidayah Petunjuk kepadanya sesudah Allah ? Oleh itu, mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak ingat dan insaf ?."
(QS. Al-Jaatsiyah : 23)
"....... Sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya kalian Dijadikan-Nya satu umat (sahaja), tetapi Allah hendak menguji kalian pada apa yang diberikan pada kalian......."
(QS. Al-Ma'idah : 48)
Dengan kata lainnya, Allah SWT telahpun menetapkan berbagai macam SYARIAT (Hukum, Aturan atau Undang-Undang) untuk MENGUJI Hamba-Hamba-Nya terhadap apa yang telah di SYARIAT-NYA untuk mereka dan memberikan kepada mereka Rahmat kerana Taat Kepada-Nya.
Atau menyeksa mereka kerana durhaka Kepada-Nya melalui apa yang mereka perbuat atau yang mereka tekadkan daripada kesemuanya itu.
5) UNTUK SALING KENAL-MENGENALI DIANTARA SATU SAMA LAINNYA.
"Wahai umat manusia ! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya."
(QS. Al-Hujurat : 13)
Manusia telah Dijadikan-Nya berbilang-bilang bangsa dan berpuak-puak agar masing-masing saling kenal-mengenali diantara satu sama lainnya.
Manusia Hakikatnya bukanlah disuruh kenal-mengenali untuk sama-sama melakukan segala Maksiat, Lalai kepada Allah SWT, sentiasa berseronok, bermegah-megah sesama sendiri, menzalimi manusia lainnya dan segala macam Maksiat dan Kemungkaran lagi.
Akan tetapi, manusia itu disuruh untuk kenal-mengenali agar mudah untuk "BERDAKWAH" dan saling mengajak untuk MENGENAL ALLAH SWT, BERIMAN dan BERIBADAH hanya Kepada-Nya sahaja.
Saling BERDZIKIR, MEMUJI-MUJI ALLAH SWT, dan melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar...
Dan manusia juga boleh saling berpesan-pesan ataupun saling menasihati bahawa manusia yang paling Mulia ialah yang PALING BERTAQWA kepada Allah SWT, dan bukanlah yang paling kaya, pandai, cantik, kuat dan sebagainya.
"Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran".
(QS. Al-Asr : 1-3)
Dan sesama umat, kita telah Diperintahkan BERSATU didalam TALI ALLAH SWT dan tidak bercerai-berai, agar umat menjadi kuat.
Rasulullah SAW bersabda :
"Sesungguhnya Allah Redha kepada kalian dalam tiga perkara dan Murka kepada kalian dalam tiga perkara. Allah Redha kepada kalian bila kalian Menyembah-Nya dan kalian tidak Menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun, bila kamu sekalian berpegang teguh kepada Tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan bila kalian saling menasihati dengan orang yang dikuasakan oleh Allah untuk mengurus perkara kalian. Dan Allah murka kepada kalian dalam tiga perkara iaitu; qil dan qal (banyak bicara atau berdebat), banyak bertanya dan mensia-siakan harta."
(HR. Muslim, dari Abu Hurairah)
* PENUTUP.
"Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami ?."
(QS. Al-Mu'minuun : 115)
Kita semua nantinya akan Dikembalikan kepada Allah SWT semula dan akan dihitunglah dan ditimbanglah segala Amalan kita pada Al-Mizan di Mahsyar.
Apakah Amalan Baik yang lebih berat, ataupun Amalan yang lebih Buruk.
Tepuk Dada Tanyalah Hatimu...

( Sumber dari FB )
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan