BIODATA 25 NABI DAN RASUL*

 


BIODATA 25 NABI DAN RASUL*

1) ADAM AS.
Nama : Adam as
Usia : 930 tahun
Tempoh sejarah : 5872-4942 SM
Tempat turunnya di bumi : India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab
Jumlah keturunannya : 40 laki-laki dan perempuan
Tempat wafat : India, ada yang berpendapat di Mekkah
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 25 kali
2) IDRIS AS.
Nama : Idris/Akhnukh bin Yarid, nama Ibunya Asyut
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as
Usia : 345 tahun di bumi
Tempoh sejarah : 4533-4188 SM
Tempat diutus : Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis)
Tempat wafat : Allah swt mengangkatnya ke langit dan ke syurga
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 2 kali
3) NUH AS.
Nama : Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak
Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as
Usia : 950 tahun
Tempoh sejarah : 3993-3043 SM
Tempat diutus (lokasi) : Selatan Irak
Jumlah keturunan : 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an)
Tempat wafat : Mekkah
Sebutan kaumnya : Kaum Nuh
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 43 kali
4) HUD AS.
Nama : Hud bin Abdullah
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ ‘Aush (‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud as
Usia : 130 tahun
Tempoh sejarah : 2450-2320 SM
Tempat diutus : Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman)
Tempat wafat : Bahagian Timur Hadhramaut Yaman
Sebutan kaumnya : Kaum ‘Ad
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 7 kali
5) SHOLEH AS.
Nama : Sholeh bin Ubaid
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Sholeh as
Usia : 70 tahun
Tempoh sejarah : 2150-2080 SM
Tempat diutus : Daerah al-Hijr (Mada’in Sholeh, antara Madinah dan Syria)
Tempat wafat : Mekkah
Sebutan kaumnya : Kaum Tsamud
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 10 kali
6) IBRAHIM AS
Nama : Ibrahim bin Tarakh
Garis keturunan : Adam As ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as
Usia : 175 tahun
Tempoh sejarah : 1997-1822 SM
Tempat diutus : Ur, daerah selatan Babylon (Irak)
Jumlah keturunannya : 13 anak (termasuk Nabi Ismail as dan Nabi Ishaq as)
Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel)
Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 69 kali
7) LUTH AS
Nama : Luth bin Haran
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Haran ⇒ Luth as
Usia : 80 tahun
Tempoh sejarah : 1950-1870 SM
Tempat diutus : Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth)
Jumlah keturunannya : 2 puteri (Ratsiya dan Za’rita)
Tempat wafat : Desa Shafrah di Syam (Syria)
Sebutan kaumnya : Kaum Luth
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 27 kali
😎 ISMAIL AS
Nama : Ismail bin Ibrahim
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as
Usia : 137 tahun
Tempoh sejarah : 1911-1774 SM
Tempat diutus : Mekah
Jumlah keturunannya : 12 anak
Tempat wafat : Mekkah
Sebutan kaumnya : Amaliq dan Kabilah Yaman
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 12 kali
9) ISHAK AS.
Nama : Ishak bin Ibrahim
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as
Usia : 180 tahun
Tempoh sejarah : 1897-1717 SM
Tempat diutus : Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an)
Jumlah keturunannya : 2 anak (termasuk Nabi Yakub as/Israel)
Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron)
Sebutan kaumnya : Bangsa Kan’an
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 17 kali
10) YAKUB AS.
Nama : Yakub/Israel bin Ishak
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yakub as
Usia : 147 tahun
Tempoh sejarah : 1837-1690 SM
Tempat diutus : Syam (Syria)
Jumlah keturunannya : 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah)
Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron), Palestina
Sebutan kaumnya : Bangsa Kan’an
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 18 kali
11) YUSUF AS.
Nama : Yusuf bin Yakub
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yakub as ⇒ Yusuf as
Usia : 110 tahun
Tempoh sejarah : 1745-1635 SM
Tempat diutus : Mesir
Jumlah keturunannya : 3 anak; 2 laki-laki dan 1 perempuan
Tempat wafat : Nablus
Sebutan kaumnya : Heksos dan Bani Israel
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 58 kali
12) AYUB AS.
Nama : Ayub bin Amush
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub as
Usia : 120 tahun
Tempoh sejarah : 1540-1420 SM
Tempat diutus : Dataran Hauran
Jumlah keturunannya : 26 anak
Tempat wafat : Dataran Hauran
Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 4 kali
13) SYUAIB AS.
Nama : Syuaib bin Mikail
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syuaib as
Usia : 110 tahun
Tempoh sejarah : 1600-1490 SM
Tempat diutus : Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai)
Jumlah keturunannya : 2 anak perempuan
Tempat wafat : Yordania
Sebutan kaumnya : Madyan dan Ash-habul Aikah
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 11 kali
14) MUSA AS.
Nama : Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yakub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa as
Usia : 120 tahun
Tempoh sejarah : 1527-1407 SM
Tempat diutus : Sinai di Mesir
Jumlah keturunannya : 2 anak, Azir dan Jarsyun, dari isterinya bernama Shafura binti Syuaib as
Tempat wafat : Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang)
Sebutan kaumnya : Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir)
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 136 kali
15) HARUN AS.
Nama : Harun bin Imran, isterinya bernama Ayariha
Garis keturunan: Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yakub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun as
Usia : 123 tahun
Tempoh sejarah : 1531-1408 SM
Tempat diutus : Sinai di Mesir
Tempat wafat : Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang)
Sebutan kaumnya : Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir)
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 20 kali
16) DZULKIFLI AS.
Nama : Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayub
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub as ⇒ Dzulkifli as
Usia : 75 tahun
Tempoh sejarah : 1500-1425 SM
Tempat diutus : Damaskus dan sekitarnya
Tempat wafat : Damaskus
Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Yordania
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 2 kali
17) DAUD AS.
Nama : Daud bin Isya
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as
Usia : 100 tahun
Tempoh sejarah : 1063-963 SM
Tempat diutus : Palestina (dan Israel)
Jumlah keturunannya : 1 anak, Sulaiman as
Tempat wafat : Baitul Maqdis (Yerusalem)
Sebutan kaumnya : Bani Israel
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 18 kali
18) SULAIMAN AS.
Nama : Sulaiman bin Daud
Garis keturunan: Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as
Usia : 66 tahun
Tempoh sejarah : 989-923 SM
Tempat diutus : Palestina (dan Israel)
Jumlah keturunannya : 1 anak, Rahab’an
Tempat wafat : Baitul Maqdis (Yerusalem)
Sebutan kaumnya : Bani Israel
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 21 kali
19) ILYAS AS.
Nama : Ilyas bin Yasin
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yakub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun as ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ Yasin ⇒ Ilyas as
Usia : 60 tahun di bumi
Tempoh sejarah : 910-850 SM
Tempat diutus : Ba’labak (Lebanon)
Tempat wafat : Diangkat Allah ke langit
Sebutan kaumnya : Bangsa Fenisia
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 4 kali
20) ILYASA’ AS.
Nama : Ilyasa’ bin Akhthub
Garis keturunan: Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yakub as ⇒ Yusuf as ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa’ as
Usia : 90 tahun
Tempoh sejarah : 885-795 SM
Tempat diutus : Jaubar, Damaskus
Tempat wafat : Palestina
Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Bani Israel
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 2 kali
21) YUNUS AS.
Nama : Yunus/Yunan/Dzan Nun bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya (Catatan : Tidak ada dari Para Nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa as)
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yakub as ⇒ Yusuf as ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus as
Usia : 70 tahun
Tempoh sejarah : 820-750 SM
Tempat diutus : Ninawa, Irak
Tempat wafat : Ninawa, Irak
Sebutan kaumnya : Bangsa Asyiria, di utara Irak
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 5 kali
22) ZAKARIYA AS
Nama : Zakariya bin Dan
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya as
Usia : 122 tahun
Tempoh sejarah : 91 SM-31 M
Tempat diutus : Palestina
Jumlah keturunannya : 1 anak
Tempat wafat : Halab (Aleppo)
Sebutan kaumnya : Bani Israel
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 12 kali
23) YAHYA AS.
Nama : Yahya bin Zakariya
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya as ⇒ Yahya as
Usia : 32 tahun
Tempoh sejarah : 1 SM-31 M
Tempat diutus : Palestina
Tempat wafat : Damaskus
Sebutan kaumnya : Bani Israel
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 5 kali
24 ISA AS.
Nama : Isa bin Maryam binti Imran (Catatan : Tidak ada dari Para Nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa as)
Garis keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishak as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒ Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au’am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒ Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa as
Usia : 33 tahun di bumi
Tempoh sejarah : 1 SM-32 M
Tempat diutus : Palestina
Tempat wafat : Diangkat oleh Allah swt ke langit
Sebutan kaumnya : Bani Israel
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 21 kali, sebutan Al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali
25) MUHAMMAD SAW.
Nama : Muhammad bin Abdullah
Garis keturunan ayah : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒ Abdullah ⇒ Muhammad saw
Garis keturunan ibu : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad saw
Usia : 63 tahun
Tempoh sejarah : 570-632 M
Tempat diutus : Mekkah
Jumlah keturunannya : 7 anak; 3 laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dan 4 perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-Zahra
Tempat wafat : Madinah
Sebutan kaumnya : Bangsa Arab
Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak : 25 kali
(Dari Qashash al-Anbiya' Ibn Katsir, Badai' az-Zuhur Imam as-Suyuthi dan selainnya)

( Sumber dari Syeh Haqtullah )


Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan