#Allah

TV TAREKAT | PENJELASAN DZIKIR DAN KEUTAMAANNYA


Dari ‘Abdullâh bin Busr Radhiyallahu anhu berkata, “Seorang Badui datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian berkata, ‘Wahai Rasûlullâh, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya ? Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Hendaklah lidahmu senantiasa berdzikir kepada Allâh Azza wa Jalla”

(Oleh Buyadzul)

Keuntungan Bagi Orang Yang Berzikir Ialah: 


v  Berzikirlah dengan bertaubat kepada Allah SWT, pasti Allah SWT akan mengingatmu dengan menerima taubatmu dan mengampuni dosamu. Seperti dalam firman Allah SWT:

Artinya: “Berzikirlah dengan berbakti/ menyembah kepada-Ku, pasti Akupun mengingatmu dengan mengampuni dosamu”. (QS. Al-Baqarah ayat 154)  

v  Atau berzikirlah dengan memanjatkan do’a kepada Allah SWT, pasti Allah SWT akan mengingatmu dengan memenuhi/ mengabulkan do’a mu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

Artinya: “Berdo’alah kepada-KU, pasti AKU mengabulkan do’a mu”. (QS. Al-Mukmin ayat 60)

Mengingat Allah SWT di dunia sekarang ini, pasti Allah SWT mengingatmu nanti di alam kubur, yakni dengan mengokohkan jawabanmu dengan kata-kata tepat ketika di Tanya oleh kedua malaikat Mungkar dan Nakir perihal tentang Tuhan, Agama dan Nabi-NYA.

v  Berzikir kepada Allah SWT dengan bertawakkal, pasti Allah SWT mengingatmu dengan mencukupi segala keperluanmu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

Artinya : “Siapa yang bertawakkal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi keperluannya”. (QS. Ath-Thalaq ayat 3).

v  Berzikirlah kepada Allah SWT dengan melakukan kebaikan, pasti Allah SWT mengingatmu dengan member rahmat. Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: “Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang-oarang yang melakukan kebaikan”. (QS. Al-A’raf ayat 56)        

Tiada sesuatu yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian kecuali Zikrullah (berzikir kepada Allah). Semoga bermanfaat, menjadikan diri kita sebagai hamba yang selalu mengingat-NYA dalam situasi dan kondisi apapun. 

(Kitab Bahrul Haqaiq/ Durratunnasihin)

About Abi Nada Nadia

(c) 2016 TVTarekat.com / IslamicTunes.net. Diberdayakan oleh Blogger.