*MENYAMBUT 12 RABIUL AWWAL, HARI LAHIRNYA SANG PEMIMPIN AGUNG, BAGINDA NABI SAYYIDUNA MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM.*

 


*MENYAMBUT 12 RABIUL AWWAL, HARI LAHIRNYA SANG PEMIMPIN AGUNG, BAGINDA NABI SAYYIDUNA MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM.*
Sayidah Aminah berkata, “Ketika aku mengandung “Kekasihku” MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab.
Suatu malam, ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya.
Dia berkata, “Marhaban bika Yaa MUHAMMAD (Selamat datang untukmu Wahai MUHAMMAD)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab “Aku Adam, ayah sekalian manusia”
“Apa yang engkau inginkan?”
“Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung “Sayyidil Basyar” (Pemimpin Manusia)”
Pada bulan kedua datang seorang laki-laki, seraya berkata, “Assalamu’alaika Yaa Rasulallah (Salam untukmu wahai utusan ALLOH)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab, “Aku Tsits”
“Apa yang engkau inginkan”
“Aku ingin menggembirakanmu, bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung “Shohibut Ta’wil wal Hadits” (Pemilik Ta’wil dan Hadits)”
Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki yang berkata, “Assalamu’alaika Yaa Nabiyallah (Salam untukmu wahai Nabi ALLOH)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab, “Aku Idris”
“Apa yang engkau inginkan”
“Gembiralah engkau Yaa Aminah, engkau sedang mengandung “Nabiyir Ro-iis” (Nabi Pemimpin)”.
Pada bulan keempat datang seorang laki-laki yang berkata, “Assalamu’alaika Yaa Habiballah (Salam untukmu wahai Kekasih ALLOH)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab, “Aku Nuh”
“Apa yang engkau inginkan”
“Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung “Shohibun Nashri wal Futuh” (Pemilik Pertolongan dan Kemenangan)”.
Pada bulan kelima datang seorang laki-laki yang berkata, “Assalamu’alaika Yaa Shafwatallah (Salam untukmu wahai Sahabat Karib ALLOH)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab, “Aku Hud”
“Apa yang engkau inginkan”
“Bergembiralah wahai ibu Aminah, engkau sedang mengandung “Shohibusy Syafa’ah fil yawmil Masyhud” (Pemilik Syafaat di Hari persaksian/ Hari kiamat)”.
Pada bulan keenam datang seorang laki-laki yang berkata, “Assalamu’alaika Yaa Rohmatallah (Salam untukmu wahai kasih sayang ALLOH)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab, “Aku Ibrohim AlKholil”
“Apa yang engkau inginkan”
“Bahagialah engkau Ya Aminah, engkau sedang mengandung “Nabiyil Jalil” (Nabi yang Agung)”.
Pada bulan ketujuh datang seorang laki-laki yang berkata, “Assalamu’alaika Yaa Manikhtaarohullah” (Salam untukmu wahai orang yang telah dipilih ALLOH)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab, “Aku Isma’il Adz-Dzabih (Yang disembelih)”
“Apa yang engkau inginkan”
“Gembiralah Yaa Aminah, engkau sedang mengandung “Nabiyil Malih” (Nabi yang Elok)”.
Pada bulan kedelapan datang seorang laki-laki yang berkata, “Assalamu’alaika Yaa Khirotallah” (Salam untukmu wahai pilihan ALLOH)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab, “Aku Musa putra Imran”
“Apa yang engkau inginkan”
“Kabar gembira Yaa Aminah, engkau sedang mengandung “Man Yunzalu ‘alaihil Qur’an” (Orang yang akan diuturunkan padanya Al-Qur’an)”.
Pada bulan kesembilan, yakni bulan Robi’ul Awwal, datang seorang laki-laki yang berkata, “Assalamu’alaika Yaa Rosulallah” (Salam untukmu wahai utusan ALLOH)”.
Aku bertanya, “Siapa engkau?”
Ia menjawab, “Aku Isa putra Maryam”
“Apa yang engkau inginkan”
“Gembiralah engkau Yaa Aminah, engkau sedang mengandung “Nabiyil Mukarrom wa Rosulil mu’adhom” (Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan)”.
Syaikh Nawawi Banten, Maulid Ibriz, hlm 17-19.
Detik-detik Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke sembilan kehamilan Sayyidah Aminah (Robi'ul-Awwal) saat hari-hari kelahiran Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM sudah semakin dekat, ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA semakin melimpahkan bermacam anugerah-Nya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Robiul-Awwal malam kelahiran Al-Musthofa MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM.
Pada Malam Pertama (ke 1) :
ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya.
Pada malam ke 2 :
Datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA.
Pada malam ke 3 :
Datang seruan memanggil :
“Wahai Aminah … sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, MUHAMMAD RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA.”
Pada malam ke 4 :
Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas.
Pada malam ke 5 :
Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi ALLOH Ibrohim AS.
Pada malam ke 6 :
Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM memenuhi alam semesta.
Pada malam ke 7 :
Sayyidah Aminah melihat para Malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak.
Pada malam ke 8 :
Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil dimana-mana, suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan :
“Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, Kekasih ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA Pencipta Alam Semesta.”
Pada malam ke 9 :
ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikitpun rasa sakit, sedih, susah, dalam jiwa Sayyidah Aminah.
Pada malam ke 10 :
Sayyidah Aminah melihat tanah Tho’if dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM.
Pada malam ke 11 :
Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM.
Malam detik-detik kelahiran Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM, tepat tanggal 12 Robi’ul-Awwal di sepertiga malam akhir. Di malam ke 12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikitpun. Saat itu Sayyid Abdul Mutholib (kakek Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM) sedang bermunajat kepada ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA di sekitar Ka’bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya.
Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing² sangat jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan.
Wanita pertama datang dan berkata :
”Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang Agung, Junjungan Semesta Alam. Beliaulah Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM. Kenalilah aku, bahwa aku adalah Hawa istri Nabi ALLOH Adam AS, ibunda seluruh ummat manusia, aku diperintahakan ALLOH untuk menemanimu.”
Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaiakan kabar gembira :
“Aku adalah istri Nabi ALLOH Ibrahim AS yang diperintahkan ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA untuk menemanimu.”
Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga :
”Aku adalah Asiyah binti Muzahim yang diperintahkan ALLOH untuk menemanimu.”
Datanglah wanita ke empat :
”Aku adalah Maryam, ibunda Isa AS datang untuk menyambut kehadiran putramu MUHAMMAD RASULULLAH.”
Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata.
Keajaiban berikutnya Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA dengan berbagai macam bahasa yang berbeda.
Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya.
Detik berikutnya ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA memerintahkan kepada Malaikat Ridhwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotan emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru, lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh Malaikat Ridhwan, terlihat wajah bidadari² itu gembira.
Lalu ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA memanggil :
“Yaa Jibril … serukanlah kepada seluruh arwah para Nabi, para Rosul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya Kekasih-Ku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM.
Yaa Jibril … perintahkanlah kepada Malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka dan perintahkan kepada Malaikat Ridhwan untuk membuka pintu-pintu surga dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasih-Ku Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM.
Yaa Jibril… bawalah beribu ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi, ketahuilah Kekasih-Ku MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM telah siap untuk dilahirkan dan sekarang tiba saatnya Nabi Akhiruzzaman.”
Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu ribu malaikat.
Sayyidah Aminah melihat malaikat itupun berdatangan membawa kayu-kayu gahru yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya.
Pada saat itu pula mereka semua berdzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah, maka pada saat itu pula lahirlah Nabi MUHAMMAD RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya, tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM bersujud kepada ALLOH SUBHANAHU WA TA'ALA seraya mengucapkan :
“ALLOOHU Akbar ... ALLOOHU Akbar ... Wal-HamduLILLAHI Katsiro, WasubhanaLLAHI Bukrotan wa Ashiila...”
Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya, gemuruh Shalawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda beda dan dengan cara yang bermacam macam pula.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
Tidaklah Kami MENGUTUS Engkau (MUHAMMAD) Melainkan Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam (Al-Anbiya)
ALLOHUMMA Sholli wa sallim 'alaa Sayyidinaa MUHAMMAD Wa 'alaali Sayyidinaa MUHAMMAD
“Yaa Nabi Salam Alaika … Yaa Rosul Salam Alaika … Yaa Habib Salam Alaika … ShalawatuLLAH Alaika ... ”
Semoga Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM berserta keluarga & para sahabat yang mengikutinya dan kita umatnya hinga Akhir zaman semoga kita memperoleh safaatnya kelak.
Yaa ALLOH Yaa Rabb..
Semoga Engkau bangkitkan kami dalam barisan yang sama bersama Rasul kami Yaa Habibi Yaa Rasulullah
Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin
(Diriwayatkan dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitsami Asy-syafi’i. Dalam kitabnya “Anni’matul-Kubro ’alal-alam).
*Selamat menyambut hari kelahiran Rosululloh MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM*
*Sholluu alannabi MUHAMMAD*
*ALLOHUMMA sholli wa sallim wa baarik 'alaih*
[ Sumber dari FB ]
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan