QUR'AN ; " TIADA TUHAN MELAINKAN AKU "....

 QUR'AN ; " TIADA TUHAN MELAINKAN AKU "....

Ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya (yang layak menjadi Rasul); (lalu Ia berfirman kepada Rasul-rasul): "Hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan Aku. Oleh itu,
bertaqwalah kamu kepadaku".
{Qs. An-Naĥl : 2}
"Sesungguhnya Akulah Allah; tiada tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan Daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku.
{Qs. Ţāhā : 14}
# Awwaluddin Makrifatullah
Awal agama mengenal Allah
# Laa ilaha illallah...
Tiada Tuhan Melainkan Allah
Tiada yang bersifat dengan sifat Tuhan hanya Allah sahaja yang bersifat dengan sifat Tuhan.
" TUHAN "...
# Jika pendekatan kita melalui ilmu sifat 20, sifat Tuhan ialah segala sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, itulah yang disebut sebagai sifat Tuhan. Bila kita sebut Tuhan automatik ianya tertuju hanya kepada Allah sahaja, Tiada yang lain yang bersifat dengan sifat tuhan iaitu sifat yang wajib bagi Allah.
# Pasangan daripada sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ialah sifat sebenar makhluk iaitu selain dari Allah.
# Bilakah sifat yang wajib bagi Allah berdiri kepada Allah?
Sifat yang wajib bagi Allah berdiri kepada Allah kekal selama-lamanya dan tidak pernah mengalami perubahan iaitu dari dahulu, sekarang dan sampai bila-bila. Tidak pernah mengalami perubahan.
# Bila pula sifat yang mustahil bagi Allah berdiri kepada makhluk?
Sifat yang mustahil bagi Allah berdiri kepada makhluk juga selama-lamanya iaitu dari dahulu, sekarang dan sampai bila-bila.
Tidak pernah mengalami perunahan.
# Dari ilmu sifat 20..dapat dikatakan Allah bersifat dengan sifat Ada, Sedia, Kekal, Berdiri sendiri, Bersalahan bagi segala yang baharu, Esa, Kuasa, kehendak, mengetahui, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata...lagi segala derajat ke'maha'an.
# Makhluk bersifat dengan sifat..Tiada, Baharu, Binasa, bergantung kepada Allah, Bersamaan bagi segala yang baharu, berbilang-bilang, lemah, benci, bodoh, mati, buta, tuli, bisu, maha lemah, maha benci, maha bodoh, maha mati, maha buta, maha tuli, maha bisu,
# Untuk memperkenalkan diriNya, Allah menzahirkan sifat-sifatnya sendiri dari satu peringkat kesatu peringkat, didalam kepelbagaian bentuk rupa (sifat), dan diberi nama dengan kepelbagaian nama...Pada bentuk rupa (sifat) dan nama terzahir pula bermacam ragam perbuatan (afa'al).
# Keadaan makhluk tetap seperti dulu juga tidak berubah iaitu.."tidak pernah ada"
# Yang ada bukan makhluk tetapi Ada Allah didalam bentuk sifat, nama, dan perbuatanNya sendiri..
# Bila disebut malaikat, Ia menerangkan berkaitan pekerjaan Allah seperti pekerjaan Allah menyampaikan wahyu diberi nama sebagai Malaikat Jibril, pekerjaan Allah memberi rezeki diberi nama Malaikat Mikail dan lain-lain Malaikat dengan tugas urusanNya sendiri.
# Bila disebut saja manusia atau insan yang terkumpul padanya dua keadaan iaitu pertama, jasmani atau badan menunjukkan sifat Allah yang zahir...keduanya, ruhani atau roh yang menunjukkan sifat Allah yang batin (huwaz zohiru, huwal batinu).
# Bila disebut saja iblis menunjuk kan tentang sifat mudhil Allah....(yang menyesatkan).
Allah menetapkan (pendirian) orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim (yang syirik - tidak berpegang kepada iktiqad tauhid); dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakiNya.
{Qs. 'Ibrāhīm : 27}
# Sebut apa saja nama, kesemuanya sedang menerangkan akan keadaan wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah sendiri.
# Selain daripada Allah binasa (tidak ada)...
Dan (jika ada) sesiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku ialah tuhan selain dari Allah", maka yang berkata sedemikian itu, Kami akan membalasnya dengan (azab) neraka jahannam; demikianlah Kami membalas golongan yang zalim.
{Qs. Al-'Anbyā' : 29}
JIKA ADA DIANTARA MAKHLUK YANG MERASAKAN DIRINYA BERSIFAT ADA DISAMPING ADANYA ALLAH, MEREKA SEDANG BERPEGANG MEREKA ADALAH TUHAN SELAIN DARI ALLAH. KERANA ADA ADALAH SALAH SATU SIFAT ALLAH. ADA ITU ESA, ADA ITU HANYALAH SIFAT ALLAH SAHAJA, ALLAH MENYATAKAN SIFAT ADANYA ADALAH UNTUK MEMPERKENALKAN SIFAT ADANYA ALLAH, BUKAN UNTUK DISEKUTUKAN DENGAN ADANYA (DIANGGAP ADA ALLAH YANG SEDANG DIPERKENALKAN ITU SEBAGAI SIFAT ADA SELAIN DARI ALLAH).
JIKA SESIAPA SAHAJA YANG SEDANG MERASAKAN DIRINYA ADA DISAMPING ADA ALLAH, BERMAKNA MEREKA ITU SEDANG BERKATA..."AKU DIRI SENDIRI ADALAH TUHAN SELAIN DARI ALLAH".. KERANA SIFAT ADA ITU ADALAH SEBENARNYA HANYA SIFAT MILIK ALLAH SAHAJA...
Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah, Dia lah sahaja Tuhan Yang Sebenar-benarnya.... (SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH ADALAH SIFAT ALLAH SAHAJA),
....dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah...(SESIAPA YANG TELAH MELETAKKAN SEGALA SIFAT YANG WAJIB KEPADA ALLAH KEPADA SELAIN DARI ALLAH)....itulah yang nyata palsunya.
Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Tinggi keadaanNya, lagi Maha Besar (kekuasaanNya)
{Qs. Al-Ĥaj : 62}
Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala rupa syirik)....(MEMULANGKAN SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH (YANG SELAMA INI YANG DIRASAI TELAH DIMILIKI OLEH DIRI SENDIRI) HANYA KEPADA ALLAH)
.....Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong...(ORANG YANG MASIH LAGI MELETAKKAN SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH KEPADA DIRI SENDIRI DAN KEPADA SESUATU SELAIN DARI ALLAH)
.....(sambil berkata): "Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya", - sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik).
{Qs. Az-Zumar : 3}
Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan....(TIADA YANG LAIN LAGI YANG MEMILIKI SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH)...selain dari Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
{Qs. Al-Baqarah : 163}
"Sesungguhnya Akulah Allah; ....(SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH HANYA MILIK ALLAH)
tiada tuhan..(TIDAK ADA LAGI YANG BERSIFAT DENGAN SEGALA SIFAT TANG WAJIB BAGI ALLAH)...melainkan Aku; (ALLAH)
oleh itu, sembahlah akan Daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku. (PULANGKANLAH SEGALA SIFAT YANG WAJIB KEPADA ALLAH YANG SELAMA INI TELAH DIRASAI SEBAGAI SIFAT MILIK DIRI SENDIRI DAN SIFAT SESUATU SELAIN DARI ALLAH HANYA KEPADA ALLAH)
{Qs. Ţāhā : 14}
Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan....(TIDAK ADA YANG BERSIFAT DENGAN SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH)....melainkan Aku; oleh itu, beribadatlah kamu kepadaKu". (PULANGKANLAH SEGALA SIFAT YANG WAJIB KEPADA ALLAH YANG SELAMA INI TELAH DIRASAI SEBAGAI SIFAT DIRI SENDIRI DAN SIFAT SESUATU SELAIN SARI ALLAH HANYA KEPADA ALLAH)
{Qs. Al-'Anbyā' : 25}
Ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya (yang layak menjadi Rasul); (lalu Ia berfirman kepada Rasul-rasul): "Hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan...(TIADA YANG BERSIFAT DENGAN SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH)...melainkan Aku..(ALLAH)...Oleh itu, bertaqwalah kamu kepadaku".
{Qs. An-Naĥl : 2}
Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. (JANGAN MELETAKKAN SEGALA SIFAT YANG WAJIB KEPADA ALLAH KEPADA SELAIN DARI ALLAH)
Tiada Tuhan...(TIADA YANG BERSIFAT DENGAN SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH)...melainkan Dia.
Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Zat Allah. BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.
{Qs. Al-Qaşaş : 88}
# Selain dari Allah adalah binasa atau dengan kata lain "tidak ada", yang ada hanya Allah. Tidak ada yang lain dan yang ada hanya Allah dari dahulu, sekarang dan sampai bila-bila...
# Bila kita tidak ada, apa maksud sebenar ungkapan yang selalu kita bicarakan
# "Man'arofa nafsahu, Fakhod 'arofa robbahu, man 'arofa robbahu, fasaddal jasad... Barang siapa mengenal dirinya kenallah akan tuhannya, barang siapa kenal tuhannya binasalah jasad."
# Barang siapa mengenal diriNya iaitu diri Allah (diri kita tidak ada), kenallah akan tuhanNya (Allah),
Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain...(JANGAN LETAKKAN SEGALA SIFAT YANG WANIB KEPADA ALLAH KEPADA YANG LAIN DARI ALLAH)...bersama-sama Allah.
Tiada Tuhan...(TIADA YANG BERSIFAT DENGAN SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH)...melainkan Dia.
Tiap-tiap sesuatu..(SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH YANG DIANGGAP DIPUNYAI OLEH SELAIN DARI ALLAH)...akan binasa melainkan Zat Allah. (AKAN KEKAL SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH HANYA KEPADA ALLAH)
BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan. (SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH YANG TELAH DISANGKA DIPUNYAI OLEH SELAIN DARI ALLAH SEBENARNYA HANYA MILIK ALLAH, DAN KESEMUANYA AKAN KEMBALI MENJADI MILIK ALLAH SAHAJA)
{Qs. Al-Qaşaş : 88}
Maka ketika ia sampai ke tempat api itu, (kedengaran) ia diseru dari tepi lembah yang di sebelah kanan, di tempat yang dilimpahi berkat, dari arah pohon kayu (yang ada di situ): "Wahai Musa, sesungguhnya Akulah Allah Tuhan sekalian alam.
{Qs. Al-Qaşaş : 30}
# Kita semua telah mengetahui hanya Allah yang ada, selain dari Allah tidak ada,
# Cuba kita tinjau kedalam kehidupan seharian, pada rasa dan perasaan, pada iktikad dan pegangan diri masing-masing ...
# Ada yang dirasai itu diiktikadkan sebagai ada diri kita atau sebagai ada Allah... ?...
# Lumrah didalam kehidupan ada yang sedang dirasai pada badan diri masing-masing itu adalah ada badan diri sendiri bukan dirasai sebagai ada Allah..
# Oleh kerana Ada itu Esa, bila kita merasai ada itu ada kita sendiri, automatik ada Allah tidak dapat dirasai, walaupun ada didalam pengetahuan yang ada Hanya Allah...
# Bila merasai ada itu ada kita atau ada selain dari Allah, automatik ada Allah tidak dapat dirasai kerana ada itu Esa..
# Jika ada yang dirasai itu ada Allah, automatik diri kita dan selain dari Allah akan hilang dari rasa dan perasaan badan diri sendiri kerana keEsaan ada itu juga.
# Oleh yang demikian diperintahkan supaya kita mematikan diri kita sebelum kita mengalami mati sebenar...
# Mati lawannya hidup
Hidup itu menunjukkan ada, mati itu menerangkan kepada tidak ada.
# Bila badan diri kita dimatikan, maka badan diri kita menjadi tidak ada.... Dengan sendirinya ada itu menjadi milik mutlak Allah......
" BUNUHLAH DIRI KAMU "
Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: " Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu, maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu; iaitu bunuhlah diri kamu. (KEMBALIKANLAH SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH YANG TELAH DIANGGAP SEBAGAI SIFAT DIRI SENDIRI KEPADA ALLAH)
Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani".
{Qs. Al-Baqarah : 54}
Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: "Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang (dengan mata kepala kami)". Maka kerana itu kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya.
{Qs. Al-Baqarah : 55}
Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati (atau pengsan dari sambaran petir itu), supaya kamu bersyukur.
{Qs. Al-Baqarah : 56}
Mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah akan apa yang ada dalam hati mereka, oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka, dan nasihatilah mereka, serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka.
{Qs. An-Nisā' : 63}
Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah.
Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu (wahai Muhammad) lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.
{Qs. An-Nisā' : 64}
Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)!
Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.
{Qs. An-Nisā' : 65}
Dan sesungguhnya kalau Kami wajibkan kepada mereka (dengan perintah): "Bunuhlah diri kamu sendiri, atau keluarlah dari tempat kediaman kamu", (KEMBALIKANLAH SEGALA SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH HANYA KEPADA ALLAH)...nescaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sedikit di antara mereka.
Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran (meliputi suruh dan tegah) yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan (iman mereka).
{Qs. An-Nisā' : 66}
Dan (setelah mereka berkeadaan demikian), tentulah Kami akan berikan kepada mereka - dari sisi Kami - pahala balasan yang amat besar;
{Qs. An-Nisā' : 67}
Dan tentulah Kami pimpin mereka ke jalan yang lurus.
{Qs. An-Nisā' : 68}
# Akhir kini sekali lagi timbul persoalan bagaimana nak mematikan diri sebelum mati ? @ (bunuhlah diri kamu)..?
PERLULAH KITA MENG-APLIKASIKAN FIRMAN ALLAH SEPERTI DIBAWAH KEDALAM KEHIDUPAN SEHARIAN KITA...
Dan sebutlah (dengan lidah dan hati) akan nama Tuhanmu (terus menerus siang dan malam), serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.
{Qs. Al-Muzzammil : 8}
....DENGAN MENDIRIIKAN LIDAH KE LELANGIT,
MUDAHAN DITEMUKAN SETIAP DIRI DENGAN LAILATUL QADARNYA.

(
Sumber dari Syeh Haqtullah )


Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan