*KEMBALI KETANAH ASAL*

 *KEMBALI KETANAH ASAL*

Tuhan Yang Maha Esa Maha Raja Seluruh Alam
Kejadian bathin:
Soal:
Mana kejadian anak Adam Yang bathin ?
Jawab:
1. Wujud
2. Ilmu
3. Nur
4. Syuhud
Soal:
Apa arti wujud,ilmu,nur,syuhud ?
Jwab:
Arti wujud Zat Allah
Arti ilmu Sifat Allah
Arti Nur Asma Allah
Arti syuhud af'al Allah atau perbuatan Allah
Soal:
Zat itu jadi apa pada kita ?
Sifat itu jadi apa pada kita ?
Af'al itu jadi apa pada kita ?
Asma' itu jadi apa pada kita ?
Jawab:
Zat itu rahasia pada kita
Sifat itu nyawa pada kita
Af'al itu tubuh pada kita
Asama itu hati pada kita
Arifbillah
Orang yang mengetahui Tuhan
Orang yang tahu dengan Tuhan ialah orang yang tahu dengan dirinya dan tahu akan:
1. Asma' Allah
2. Af'al Allah
3. Sifat Allah
4. Zat Allah
Dan fahu akan lahir, bathin, baik, jahat, tidak suka kalau ia dipuji, tiada duka kalau ia dicela.
Siapa orang yang barilmu ?
Orang berilmu ialah orang yang tahu akan baik, jahat,lahir, bathin, awal, akhir, halal, haram, rukun, syarat, sah, dan bathal.
Misal misal, umpama umpama
Untuk mendekatkan faham
Bahwa Allah meliputi sekalian Alam
Al Qur'an
Allah Zat Yang Maha Esa meliputi sekalian alam.
Untuk mendekatkan faham bagaimana yang dikatakan
I. Bahwa Allah Zat Yang Maha Esa meliputi seluruh alam yaitu:
Mari kita lihat laut, ombak, dan buih.
Laut, ombak, dan buih itu tempat menyatakan air jua,
tiada yang ada hanya semata mata air.
Maka tatkala bergeraklah air itu dinamakan ia ombak.
Tatkala ombak itu bergulung gulung ditiup angin, kelihatanlah ombak itu seperti buih seolah olah bunga air.
Maka tatkala luaslah gerak ombak buih itu air juga semata mata.
Kalau tidak ada air tidak akan ada buih
Kalau tidak air tidak akan ada ombak
Kalau tidak air tidak akan ada lautan
Air itulah yang meliputi laut ombak dan buih
Jika air tidak bergerak gerak dan tidak berbuih dan jika tidak pula air itu bertempat pada tempat yang luas tidaklah akan ada lautan.
Air itulah yang meliputi laut, ombak, dan buih, maka apa yang ada tidak lain ialah air semata mata.
Kira kira demikian misal untuk mendekatkan faham, Bahwa Allah Zat Yang Maha Esa meliputi tiap tiap sesuatu, yaitu meliputi seluruh alam. Tegasnya seluruh semesta alam diliputi oleh Sifat Ketuhanan Yang Maha Esa
II. Lihat sehelai kain
Kain itu terdiri dari benang
Benang itu terdiri dari kapas
Kalau tidak ada kapas benangpun tidak ada.
Kalau tidak ada benang kainpun tidak ada
Mengenai diri batu loncatan atau tangga untuk mengenal Allah
Berapa macam diri itu?
Diri itu tiga macam
1. Diri yang sebenar diri
2. Diri yang terperi
3. Diri yang terdiri
Sebenar diri itu keadaan kapas
Diri terperi keadaan benang
Diri terdiri keadaan kain.
Kain umpama Adam
Benang umpama Muhammad
Allah umpama kapas, untuk mendekatkan paham yakni Allah meliputi Muhammad dan Adam
Adam diri terdiri
Muhammad diri terperi
Allah meliputi sebenar benar diri
Ini adalah semata mata untuk mendekatkan paham saja, pada hakekatnya Allah yang tahu
Umpama misal,
Zat Allah itu rahasia diri kita
Sifat Allah itu rahasia nyawa kita
Af'al Allah itu rahasia tubuh kita
Asma' Allah itu rahasia hati kita
Jalan mencari Allah dalam tubuh kita ada 4 macam:
1 syariat
2 Tharikat
3 Hakikat
4 Ma'rifat
Syariat itu apa kepada Rasulullah ?
Tharikat itu apa kepada Rasulullah ?
Hakikat itu apa kepada Rasulullah ?
Ma'rifat itu apa kepada Rasulullah ?
Syariat itu beberapa kata Rasulullah
Tharikat itu beberapa fiil (pekerjaan) Rasulullah
Hakikat itu beberapa kelakuan Rasulillah
Ma'rifat itu kepala harta Rasulullah
Sabda Nabi Muhammad SAW
Syariat itu perbuatanku
Tharikat itu beberapa perbuatanku
Hakikat itu beberapa kelakuanku
Ma'rifat itu kepala hartaku
Syariat, tharikat, hakikat dan ma'rifat itu tidak dapat diceraikan satu sama lainnya, Jika dipisahkan binasalah islamnya, begitu pula iman, islam, tuhid dan ma'rifat tidak boleh diperceraikan
Dinamai syariat itu kita sembah akan Allah, yakni kita kerjakan segala suruh Allah dan kita hentikan larangan Allah
**************
*Tasawuf*
*Jalan Menuju Arifbillah*
TUHAN itu bukan huruf, bukan nama, bukan suara...
Tauhid sejati tidaklah perlu huruf² dan suara lagi......
Namun manunggal dalam "rasa TUHAN"
Bukan sekedar menyebut nama "ALLAH saja" itu Tauhid,
namun....
yg terpenting mampu menghayati adanya ALLAH itu sendiri, itulah Tauhid
Tatkala seseorang mencoba memahami tentang Tauhid hanya semata² dengan akal fikirannya maka dia akan gagal..!
Cahaya AKAL itu tertinggi hanya mampu menembus sampai lapisan ke-5 dari langit.
Selanjutnya Akal mesti ditanggalkan dan menggunakan KEYAKINAN HATI.
Keyakinan Hati pun hanya akan menembus sampai lapisan ke-6 dari langit.
Selanjutnya Qolbu mesti ditanggalkan dan meneruskan perjalanan dengan RAHSA (Rasa yg terdalam).
Laa ilaha illa ana
(tidak ada TUHAN selain AKU)
ini adalah makna dari TITIK satu dalam huruf hijaiyah
Laa ilaha illa anta
(tidak ada TUHAN selain ENGKAU)
ini adalah makna dari TITIK dua dalam huruf hijaiyah
Laa ilaha illa huwa
(tidak ada TUHAN selain DIA)
ini adalah makna dari TITIK tiga dalam huruf hijaiyah
Laa ilaha illa Allah
(tidak ada TUHAN selain ALLAH)
AKU, ENGKAU dan DIA, semuanya ALLAH...
Pandanglah yang memandang dan rasakan yang merasakan maka engkau tidak ada, maka engkau kosong, maka engkau hampa.
Bukan AL-HAQ yang tidak ada,
bukan AL-HAQ yang kosong itu,
bukan AL-HAQ yang hampa itu
melainkan
dirimulah yang tidak ada,
dirimulah yang kosong itu,
dirimulah yang hampa dan sunyi itu.
Dan tidak boleh dua, tiga, empat atau banyak yang mengisi kekosongan itu ! melainkan hanya SATU yang berhak untuk mengisi kekosongan itu yaitu “ AL-HAQ ”.
DIAlah Dzat Maha Agung,
yang tidak tergambarkan dan tak pernah bisa terwadahi oleh bahasa manusia: ALLAH AZZA WAJALLA…
TIDAK AdA TUHAN, MELAINKAN TUHAN
TIDAK ADA ENGKAU, MELAINKAN AKU
TIDAK ADA AKU, MELAINKAN ENGKAU
ENGKAU DAN AKU ADALAH ESA
ENGKAU LENYAP, AKU BERNYATA
AKU LENYAP ENGKAUPUN NYATA
ENGAKU DAN AKU telah lenyap didalam kefanaannya,
kefanaan lenyap didalam ke-esaannya Tuhan.
Keesaan lenyap didalam kekidaman.
Kekidaman lenyap didalam kebaqaan.
Akhirnya fana dan baqa dalam keagungan.
Kini tidak kelihatan lagi makhluknya.
HAMBA dan TUHAN hanyalah asma.
HAMBA itu berarti AKU
TUHAN itu berarti ALLAH
HAMBA dan TUHAN adalah Satu
AKU dan ALLAH juga Satu
Kalau dihimpunkan menjadi : AKU ALLAH
Lenyap AKU, tinggallah ALLAH
FANA HURUF ALLAH, timbullah kosong
Kosong huruf, kosong asma, kosong suara, kosong segala-galanya, dan tidak apa-apa, tidak terhingga.
Ahirnya didalam kekosongan, Nampak jelas ujud membayang... Bayangan ALLAH adalah alam.
Terpandang kepada ALLAH Nampak jelas ujud yang sebenarnya..
AKULAH Yang BERNAMA CINTA, AKULAH Yang BERNAMA si HAQ, AKULAH Yang BERNAMA SORGA dan NERAKA ITU.
AKULAH Yang BERNAMA ZATULHAQQ, SIFATULHAQQ, ASMAULHAQQ, dan AF’ALLUNHAQQ, HAQUQULHAQ adalah HAQQ,
HAQQ TA’ALA itulah AKU.
TA’ALA itu namaKU yang rahasia di alam ini.
RUHULHAQ RAHASIA HAMBA, NAMAKU DISEBUT SETIAP SAAT.
Apabila orang menyebut TA’ALA dalam bacaannya, atau dalam hatinya atau dalam DIAMnya. Maka tersebut NamaKU didalamnya.
AKUlah TA’ALA ITU, dan AKULAH RAHASIA ITU.
Berarti HAMBA ALLAH. Yang memberi nama yang empunya nama.
HAMBA ALLAH berarti : AKU ALLAH
NAMA YANG DIHANTARKAN KEPADAKU NYATA DARI ALLAH
Tiap² nama seseorang itu mengandung hikmah.
Hikmah itu bertepatan dengan pemberian nama itu.
AKULAH yang HAMBA dan AKULAH yang TUHAN.
AKUlah Yang BERNAMA Al-HAQ itu
dan AKUlah Yang NYATA dan YANG GOIB itu..
AKU JUGA YANG LAHIR dan AKU JUGA YANG BATHIN
AKU HIDUP YANG TIDAK MATI-MATI, dan apabila AKU tidak ada lagi dalam dunia fana ini, janganlah mencari Aku lagi.
Aku tetap ada pada setiap orang yag beriman kepada ALLAH.
Bila engkau hendak bertemu AKU, pandanglah dirimu, itu AKU.
Tidak ada AKU, melainkan AKU. dalam keseluruhannya.
AKULAH yang bernama alam ini, dan AKULAH YANG bernama akhirat itu
Tidak aku lihat di dalam sesuatu itu, melainkan AKU melihat AKU
AKU itu telah lenyap dalam KEAKUANKu, sehingga tidaklah AKU melihat kehambaanku lagi.
Dan Aku telah bernyata didalam AKU, beraku aku. Sehingga hapuslah mulutku dan hatiku mengatakan AKU.
Kini Aku tidak berkata dengan lidah lagi, tidak dengan hati lagi, dan tidak dengan fuad dan jantung lagi.
TA’ALA RIDHA KASIH SAYANGKU
TA’ALA RAHMAD Itu SELIMUTKU
TA’ALA NIKMAT Itu RASAKU
TA’ALA HIKMAH Itu RAHMAN RAHIMKU
TA’ALA SUNNAH Itu ATURANKU
TA’ALA SHOLEH Itu ILMUKU
TA’ALA ADIL Itu KEKUASAANKU
TA’ALA ISFIAH Itu KEMAUANKU
TA’ALA DHOIM Itu RAHASIA PRIBADIKU
TA’ALA ALAIH Itu KALAMKU PASTI
T ‘ALA JALAL Itu KEMESRAANKU
TA’ALA JAMAL Itu KEELOKKANKU
TA’ALA KOHAR Itu KEKERASANKU
TA’ALA KAMAL Itu KESEMPURNAAN dan KEMULIAANKU
TA’ALA KHIB Itu KESATUANKU BAGI SELURUH ALAM
Demikialah sebagai penutup dari pembukaan
Rahasia yang terkandung pada kejadian DUNIA dan Akhirat, dan amalan akhir kalam, sebagai harta atau
Pembendaharaan GOIB..
Lalu yang mana yang disebut MAKHLUK..??
Dirimu bukan lah dirimu
karena dirimu kosong dan AL-HAQ lah yang ada pada ke kosongan itu.
Jika dirimu sudah kosong karena memang kosong,
Jika dirimu sudah tidak ada karena memang tidak ada.
Makhluk adalah keberadaan SEMU.
disebut maujud mumkin,
yaitu wujud² mungkin, yang hanya ada karena di ada-adakan, sebenarnya tidak ada yg disebut MAKHLUK.
🍃Untuk yg belum paham..
Tak perlu sibuk berfikir ttg hal tsb yaa... sibukanlah diri mu dalam lelaku dan amaliah. 😊
Titik demi titik akan difahamkan kepadamu dgn sendirinya bilamana engkau sibuk dalam lelaku.
Sebutan² itu diadakan bagi suatu cerita besar hidup ini...
panggung sandiwara semesta.
Seperti dalang memainkan wayang......
Jadi wayang tak perlu bingung dan sibuk memikirkan jalan ceritanya..!!
manut saja.. nurut sama dalang.
Dihidupkan yah monggo,
Dimatikan yah monggo,
Dikasih enak yah monggo,
Dikasih gak enak yah monggo.
Jadilah wayang² yang bahagia dan ceria menerima setiap cerita hidup ini...
Wa Allahu a'lam bishowab
Note : JANGAN SOMBONG !!
~Kesadaran diri sejati adlh ia yg dgn kebaikan berjalan di atas Kebenaran dan KesempurnaanNYA yg mensifati kelembutan sikap & perilaku~
Karena AKAL FIKIRAN dan HATI yang selalu tertuju kepada selain ALLAH maka akan lebih condong beradu argumen dan beradu kecerdasan-wawasan-kepintaran-ke aliman dan kewara'an.
Fahamilah...
bahwa nilai plus tertinggi dari seorang HAMBA di sisi RABB-nya adalah mutiara yang ada di dadanya (di hatinya)

( Sumber dari ILMU WEDARING JATI DIRI SANGKAN PARAN DUMADI / SPD )


Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan