SIFAT 20 - Menuju Insan Kamil
SIFAT 20 

دكوتيف اوليه :
جعفر الدين الجيلان الصدق
..............


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati ........

Kembali bertemu lagi dengan saya hari ini yang akan sedikit membahas hal perkara sifat 20 pada Allah, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian yang tergabung dengan saya dalam kondisi sehat wal Afiat selalu.
امين اللهم امين .....

Ketahulah Anda bahwa :
Sifat 20 pada الله yang wajib kita ketahui atau wajib atas orang-orang Mukallaf ialah :
Orang- orang yang telah Aqil Balighnya.

Aqil itu artinya ialah :
Orang yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, berarti ia berakal.
Sedangkan Baligh adalah : Terhadap tubuhnya yang sudah berpungsi dalam hal perkara kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, berarti sudah dewasa dan matang ...
Yaitu :

1. WUJUD (وجود) :
Artinya : Ada.

" Sesungguhnya الله Menciptakan atau mengadakan Langit dan Bumi serta diantara keduanya."

2. QIDAM (قدم) :
Artinya :
Sedia, yang tidak ada permulaannya.

" Dia- (Menyatakan yang Awal dan yang Akhir).

3. BAQA' (بقاء) :
Artinya :
Kekal, yang tidak ada berkesudahan.

" Dia- kekal Dzat Tuhan-mu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan (Kesempurnaan)."

4. MUKHALAFATUHU LIL HAWADITS (مخلقته للحوادث) :
Artinya :
Tiada yang setara dengan-Nya, bersalah-salahan الله dengan sekalian alam atau tidak seumpama dengan-Nya.

ليس كمثله شي

" Tidak ada umpama atas-Nya pada setiap sesuatu apapun."

5. QIYAMUHU BI-NAFSIH (قيمه تعالى بنفسه) :
Artinya :
Berdiri dengan sendirinya.

" Sesungguhnya Maha Kaya الله dari sekalian alam."

6. WAHDANIYAH (وحدنؤه) :
Artinya :
Esa Dzat-Nya.
Esa Sifat-Nya.
Esa Asma-Nya.
Esa Af'al-Nya.

" Ketahulah (hai Muhammad), Dia- الله yang Maha Esa."

7. QUDRAT (قدرة) :
Artinya :
Kuasa.

" Sesungguhnya الله berkuasa atas tiap-tiap segala sesuatu."

8. IRADAT ( ارداة) :
Artinya :
Berkehendak.

" Berkehendak الله atas tiap-tiap sesuatu."

9. ILMU (علم) :
Artinya :
Mengetahui.

" Dan الله Maha Mengetahui atas tiap-tiap sesuatu."

10. HAYAT (حية) :
Artinya :
Menghidupkan.

" Dan bertawakkal lah kepada الله yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan."

11. SAMA' (سمع) :
Artinya :
Mendengar.

" Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

12. BASHAR (بصر) :
Artinya :
Melihat.

" Yang Maha Melihat apa-apa yang diperbuat."

13. KALAM (كلم) :
Artinya :
Berkata-kata.

" Berkata الله kepada Musa dengan sempurna perkataan-Nya."

14. QAADIRUN (قادر)
Artinya :
Maha Berkuasa.

15. MUURIDUN (مو رد)
Artinya :
Maha Berkehendak.

16. 'AALIMUN (عالم)
Artinya :
Maha Mengetahui.

17. HAYYUN (حىي)
Artinya :
Maha Menghidupkan.

18. SAAMI'UN (سامع)
Artinya :
Maha Mendengar.

19. BAASHIRUN (باصر)
Artinya :
Maha Melihat.

20. MUTAKALLIMUN (متكلم)
Artinya :
Maha Berkata-kata.

**********
Mengenai pembagian sifat 20 menurut pungsi dan tugasnya.
Pungsi dan tugasnya Sifat-Sifat-Nya itu ialah sebagai berikut :

1. SIFAT NAFSIAH
Artinya :
Perkara yang wajib atas Dzat (Diri Sebenar Diri) selama Dzat-Nya itu bersifat Wujud yang tidak ada disebabkan oleh sesuatu sebab, kecuali Dzat sendirilah yang menyebabkan sesuatu itu menjadi adanya sebab wujud.
Jadi......
Sifat Nafsiah itu cuma satu sifatnya saja yaitu " Wujud "

2. SIFAT SALBIAH
Artinya :
Membuat atau mengadakan segala sesuatu yang berlawanan dengan sifat الله.
Sifat Salbiah ini terdiri dari lima sifat, yaitu :

1. Qidam.
2. Baqa'.
3. Mukhalafatuhu Lil Hawadits.
4. Qiyamuhu Bi-Nafsih.
5. Wahdaniah.

3. SIFAT MA'ANI
Artinya :
Setiap sifat yang maujud atau yang dinyatakan lahiriahnya oleh الله، yang berdiri pada Dzat-Nya yang Wujud، maka wajib atas Dzat-Nya itu bersifat suatu ketentuan hukum yaitu :
" Ma'nawiyah "
Jadi ....
Yang termasuk pada sifat Ma'ani itu ada Tujuh Sifatnya, yaitu :

1. Qudrat. 5. Sama'
2. Iradat. 6. Bashar.
3. Hayat. 7. Kalam.
4. Ilmu.

4. SIFAT MA'NAWIYAH
Artinya :
Hal perkara yang tetap (Tsabit) atas Dzat الله yang melahirkan sifat Ma'ani.
Sementara sifat Ma'ani dengan sifat Ma'nawiyah saling menyempurnakan.
Maka :
Nyatalah seluruh yang ada pada sifat kedududkan الله tersebut atas Wahdaniah yakni ke-Esaan terhadap sekalian semesta ini.
Yaitu :
Sifat Wujud الله yang Qidam itu, Baqa' serta Mukhalafatuhu Lil Hawadits dan Qiyamuhu Bi-Nafsih.

Yang termasuk sifat Ma'nawiyah inipun ada tujuh Sifat-Nya yaitu :

1. Qaadirun. 4. Hayyun.
2. Muuridun. 5. Saami'un.
3. 'Aalimun. 6. Baashirun
7. Mutakallimun.

******"
Pembagian Sifat 20 menurut Derajat الله adalah sebagai berikut :

1. Derajat الله Ta'ala :
( Dzat )
Artinya :
Diri Sebenar Diri yang Dzat-Nya tidak akan pernah binasa dan rusak.

Yang termasuk kedalam Sifat Dzat-Nya itu, ada lima pembagiannya dari sifat 20 tersebut menurut pungsi dan tugasnya sifat itu, yaitu :

1. Wujud.
2. Qidam.
3. Baqa'.
4. Mukhalafatuhu Lil Hawadits.
5. Qiyamuhu Bi-Nafsih.

***
2. Derajat Sifat الله :
(Sifat)
Artinya :
Prilakunya atau kelakuan الله untuk menerbitkan suatu Perbuatan-Nya.
Maka termasuk pula atas perilaku-Nya untuk berbuat pada enam sifat yaitu :

1. Sama'. 4. Saami'un.
2. Bashar. 5. Baashirun.
3. Kalam. 6. Mutakallimun.

****
3. Derajat Asma الله :
(Asma)
Artinya :
Nama dari Dzat- الله memerintahkan Sifat.
Sifat memerintahkan Asma,ndan Asma menerbitkan Af'al.

Yang termasuk Asma الله itu ada empat sifat yaitu :

1. Hayyun.
2. 'Aalimun.
3. Qaadirun.
4. Muuridun.

****
4. Derajat Af'al الله :
(Af'al)
Artinya :
Perbuatan الله yang Nyata Sebenar-benarnya Nyata. Seperti kita berjalan...
Kita bekerja ...
Kita makan dan minum ....
Dan sebagainya.
Jadi .....
Yang termasuk kedalam derajat Af'al الله tersebut itu ada lima Sifat-Nya ialah :

1. Hayat
2. Ilmu
3. Qudrat.
4. Iradat.
5. Wahdaniah.
Sifat Wahdaniah ini adalah sifat الله yang Dia- tanamkan kedalam Mata
Hati Kita untuk memandang ke-Esaan -Nya pada sekalian alam.

....... Kesimpulannya........

Ketahuilah ......
Derajat Dzat الله mengandung lima sifat-Nya tersebut yang terhimpun di dalalam kalimat :
LAA : لا
Derajat Sifat الله mengandung enam sifat-Nya yang terhimpun di dalam kalimat :
ILAAHA : اله
Derajat Asma الله yang empat tersebut itu terhimpun di dalam kalimat :
ILLAA : الا
Derajat Af'al الله mengandung lima Sifat-Nya yang terhimpun ke dalam Lafadz kalimat :
ALLAH : الله

Sehingga saudara-saudariku sekalan.......

Sifat الله yang 20 sifat itu....
Menghimpun dari sejak pertama dari Dzat-Sifat-Asma-dan Af'al-Nya ke dalam kalimat Tauhid yaitu :
LAA Ilaaha Illallaahu لا إله إلا الله. Sebagaimana firman-Nya Sendiri mengatakan didalam sebuah Hadits Qudsi yaitu :
Yang artinya :

" لا إله إلا الله
Laa Ilaaha Illallaahu.....
Itu adalah : Kalam-Ku.
Aku-lah Dia- itu.
Barangsiapa siapa berbanyak menyebut-Nya..masuklah (ia) ke dalam benteng-Ku. Bebas dari Adzab-Ku."

*****
Oleh karena itu saudara-saudariku sekalian ..........

Berbanyaklah kita ini menyebut الله kapanpun, dimanapun kita berada......
Baik dalam keadaan berjalan, duduk, berbaring, tidur, terjaga, makan dan minum dan sebagainya.....
Dan sambil merenungkan tentang penciptaan alam ini begitu takjub dan bertasbihlah " Subhaanallah " yang terbentang dipermukaan bumi ini, sebagaimana yang dijelaskan الله didlalam Al-Qur'an yaitu :

" (Yaitu) orang-orang yang mengingat الله sambil berdiri, duduk dan berbaring,. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (sambil berkata) :
" Ya Tuhan kami........
Tidaklah Engkau Menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, peliharalah kami dari adzab Neraka."
(QS. Ali Imran : 191)

Dari itu .......
Carilah panduan ilmu Dzikir itu untuk Anda yakni seorang Mursyid yang menuntun Anda kepada الله sebagai panutan untuk mengajarkan Anda tentang mengamalkan amalan Dzikrullah, supaya semua itu terbukti bagi Anda tuk membuka pintu kebenaran hakiki dibalik rahasia alam semesta ini yang menyimpan ke ghaiban rahasia Ilahi.
Itulah Ahli Dzikir. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al Ghazali :

" Marilah kembali kedalam Islam, mengubah Ruhani yang kelam ......
Mengingat الله siang dan malam, supaya terbuka Tirai yang kelam......

********
Saudara-saudariku sekalian .......

Tambahkan sedikit sebagai penutup kutipan Saya ini .........
Sifat yang terdapat pada derajat Dzat dan derajat sifat- Nya yaitu :
Sifat yang lima dengan sifat enam itu, menjadi 11 sifat. Maka sifat yang sebelas tersebut disebut dengan sifat :
" Istighna "
Yang artinya adalah :
" Sifat yang Maha Kaya "

Sedangkan sifar الله yang mencakup di dalam Asma dan Af'al-Nya yaitu :
Sifat yang empat dan yang lima sifat, sehingga menjadi sembilan sifat. Maka sifat yang sembilan ini disebut dengan sifat :
" Iftiqar "
Yang artinya adalah :
" Berkehendak "

" Berkehendak atas setiap barang yang lainnya kepada-Nya."
Yaitu :
Sifat yang sembilan itu menyerahkan kepada sifat yang sebelas tersebut.
Artinya :
" Menyerah "
Yakni : Menggantungkan Nasib.....

" Laa Ilaaha ( لا اله) "
Yaitu :
Sebelah sifat tersebut disebut dengan kalimat :
" Nafi "
Artinya :
" Meniadakan "

" Illaahu (الا الله) "
Yaitu :
Sembilan sifat yang disebut dengan kalimat :
" Isbat "
Artinya :
" Menyatakan tetap ada-Nya."
Maka :
Di dalam Nafi itu ......
Terdapat Isbat.
Dan didalalam Isbat itu ....
Itulah terdapat Nafi.
Karena : الله itu tidak ada lawannya artinya :
Tidak bisa dibanding-bandingkan.
Yang hanya ada Dia- .....
Yang berdiri dengan sendirinya.....
امين اللهم امين .......

******

Nah saudara-saudariku Sekalian ........

Semoga pelajaran hari ini menambahkan iman kita kepada الله، karena tujuan ilmu yang datang dari Allah adalah membuktikan bahwa Dia itu Ada wujud Hakikat-Nya agar kita semakin dekat dan Cinta kepada-nya, serta beramal shaleh dalam berbuat kebaikan didunia ini. Tidak lain perjalanan diri menuju kehambaan sebenar hamba yaitu Takwa dengan predikat Insan Kamil yakni insan pilihan.
Semoga kita diberikan kemudahan dalam suatu tujuan yakni kepada الله Azza wa Jalla.
Akhirul Kalam :

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Penulis ✍️ :
جعفر الدين الجيلان الصدق
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan