PERJALANAN MENUJU ALLAH SWT*


PERJALANAN MENUJU ALLAH SWT*

Didalam Islam, dalam upaya kita mencapai derajat INSAN KAMIL, maka dikenal istilah Maqam yang terbahagi menjadi empat;

Pertama MAQAM SYARIAT,
Kedua MAQAM TAREKAT,
Ketiga MAQAM HAKIKAT,
Keempat MAQAM MA'KRIFAT.

Jika kita mempelajari hanya salah satu Maqam sahaja dan sayangnya, ini yang umum terjadi dikalangan Kaum Muslimin, maka akan menimbulkan banyak perselisihan dan perbezaan pendapat serta membeza-bezakan antara Kaum Muslimin sendiri. Tetapi jika mengetahui ke empat Maqam ini maka semuanya akan sama, tidak ada perbezaannya.

Namun sebelum saya menjelaskan tentang pengertian Maqam Syariat, Tarekat, Hakikat dan Ma'krifat, baiknya kita ketahui dulu bilakah datangnya istilah-istilah tersebut.

Istilah-istilah tersebut sebenarnya pada zaman Rasulullah saw belum ada, Istilah tersebut muncul pada generasi yang ke tiga dari Rasulullah saw, yaitu generasi Tabi’in, Itabi’in.

Setelah generasi ketiga itulah muncunya Ilmu Tasaawuf pada Abad 5 H (11M). Ilmu Tassawuf diguna pakai oleh setiap Ahli Sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt
atau berada didalam Rahmatnya tanpa dibatasi Hijab.

Bagaimana menurut pandangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah ?

Suatu Cara atau Jalan mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara diatas sangatlah diperbolehkan. Yang terpenting sesuai dengan sumber-sumber hukum dalam Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

Jadi Ahli Tassawuf menyatukan metode Zahir dan Batin didalam mengamalkan Syariat, dan bersungguh-sungguh secara Istiqomah didalam mendekatkan diri kepada kepada Allah swt.

Selanjutnya saya huraikan satu persatu, Maqam demi Maqam.

* MAQAM SYARIAT

Orang yang berada di Maqam Syariat kitabnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Sesuai dengan namanya, Syariat bererti hukum, undang-undang atau peraturan. Tidak jauh berbeza dengan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang ada meski pun Syariat adalah peraturan atau hukum yang dibuat oleh Allah swt.

Hanya saja orang yang masih berada di Maqam Syariat biasanya masih melanggar peraturan atau hukum yang dibuat oleh Allah swt tersebut. Sebagaimana warga negara melanggar undang-undang, hukum, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah.

Misalnya, didalam undang-undang telah melarang penjualan arak dan sejenisnya, tetapi masih saja ada yang menjualnya. Agar pihak berwajib tidak mengetahui atau menangkap si pelaku maka penjualan arak itu dilakukan secara ilegal. Meskipun didalam undang-undang penjualan arak dilarang dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam penjara, masih saja ada yang menjualnya secara ilegal. Ini namanya melanggar hukum.

Begitu juga pelanggaran terhadap hukum-hukum yang telah Allah swt buat didalam Al-Qur'an Al-Karim. Meski didalam 6.666 ayat, 114 Surah dan 30 juz Al-Qur'an telah dilarang Berzina, Rasuah, Mencuri, Ghibah, Meminum khamr, Dengki, Iri, Hasud, Hasad, Angkuh dan lain-lain sebagainya, masih saja dilanggar oleh manusia. meskipun manusia itu faham dan hafal 30 juz Al-Qur'an.

Tujuan hukum didalam Al-Qur'an itu adalah sebabnya di zaman Nabi Muhammad dahulu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir jahiliyyah.

Banyak orang Islam yang rajin Solat berjema'ah ke masjid dan surau, namun masih suka Memfitnah, Merendahkan, Menghina, Angkuh, Sombong, Ujub, Iri Hati, Dengki dan Saling Mengkufurkan hingga saling mengatakan sesat terhadap golongan lainnya yang tidak sefaham atau diluar kelompoknya.

Dengan kata lain mereka telah melanggar hukum atau Syariat itu sendiri. Banyak orang Islam berpuasa di bulan Ramadhan namun mereka masih belum boleh melepaskan duniawinya atau hawa nafsunya.

Mereka bekerja, kuliah, sekolah, dan mengejar gelaran kesarjanaan hanya bertujuan untuk mendapatkan dunia. Mereka juga ingin dipuji, ingin dihormati, dan ingin dimuliakan, tidak ada yang lain.

Banyak yang hafal Al-Qur'an hanya kerana ingin dipanggil Hafidz dan Hafizhah. Banyak yang pandai melagukan Al-Qur'an agar dipanggil sebagai Qari' dan Qari'ah. Bahkan berlumba-lumba demi mendapatkan piala dan hadiah wang didalam acara tertentu. Semuanya itu hanyalah semata-mata untuk duniawinya saja.

Maqam Syariat ini di ibaratkan kalau orang yang tenggelam didalam lautan, yang tenggelam itu hanya kakinya sahaja sehingga ia masih boleh melihat dunia. Dan kalau di ibaratkan Jasadnya, ia berada di Kulit.

Solatnya di Jasad, sehingga kalau ada Solat tanpa membaca Bismillah, membaca Qunut, membaca Dzikir, atau bacaan Qur'annya kurang fasih, Wudhunya kurang lengkap, atau bajunya kurang bagus atau tidak sama dengan pakaian orang Arab, ia merasa bahawa Solatnya baik Rukun dan Syaratnya kurang Sah. Ia merasa seakan-akan Solatnya tidak akan diterima oleh Allah swt.

Doanya orang di Maqam ini adalah supaya lulus ujian, supaya punya kekasih, supaya mendapat pekerjaan, supaya mendapat
kejayaan, supaya cepat kaya, supaya dapat isteri cantik, supaya lulus pemilihan pekerjaan, supaya menang undian, menang ini dan itu yang kesemuanya dunia, dunia, dunia. Hidup orang yang berada di Maqam ini masih bertungkus lumus di tahap duniawi.

* MAQAM TAREKAT

Secara istilah, Tarekat bererti JALAN. Dan secara penjelasannya dikatakan Pendirian, Keyakinan, dan Keteguhan. Orang Islam yang berada di Maqam Tarekat kitabnya adalah Al-Qur'an Al-Karim dan Al-Qur'an Al-Qadhim. Tetapi mereka masih belum sempurna tenggelam didalam lautan Ma'krifat.

Ada orang Islam yang sudah mengenal Ilmu Tarekat namun mereka masih belum boleh sepenuhnya meninggalkan duniawi ini. Mereka sekolah, kuliah, dan bekerja untuk mencapai Ma'krifat namun masih ada keinginan untuk mendapatkan duniawi. Tapi didalam hatinya ada keinginan untuk mencapai Maqam Hakikat dan Ma'krifat.

Kalau di ibaratkan seseorang di lautan, yang tenggelam baru sampai di pinggangnya. Mereka telah mencapai tingkatan atau Maqam Tarekat namun masih takut kehilangan pekerjaan, gelaran, takut tidak makan, takut tidak punya isteri, takut tidak punya rumah, dan takut segalanya yang bersifat duniawi.

Bagi mereka yang mengajar, tetap mengajar dan yang menerima duit gaji. Kerana apabila tidak mendapatkan gaji maka tidak boleh makan. Mereka masih mengajar Al-Qur'an, namun masih menerima gaji bulanan agar dapur tetap berasap. Mereka masih mengisi Tausiyah, Ceramah, dan Khutbah namun masih menerima kehormatan sebagai imbalan memerah keringat dan suara agar tetap boleh berdakwah. Tetapi mereka juga masih mengharap kenikmatan di Akhirat.

Orang yang berada di Maqam ini di ibaratkan yang berada di Daging (Duduknya di daging). Solatnya orang yang berada di Maqam ini masih berada di Daging. Jadi kalau masih ada kotoran yang melekat setelah Wudhu maka ia merasa bahawa Solatnya tidak Sah.

Doanya orang yang berada di Maqam ini adalah supaya masuk syurga, dibebaskan dari siksa kubur, siksa api neraka dan supaya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan barakah Syaikh Abdul Qadir beserta para Alim ulama. Hidupnya orang yang berada di Maqam ini di antara Alam Dunia dan Roh. Mereka hidup didalam Alam Roh namun masih boleh kembali ke alam duniawi.

* MAKAM HAKIKAT

Hakikat bererti Intipati (Isi). Hakikat Manusia, Hakikat Roh, Hakikat Solat, dan Hakikat Beragama, Hakikat Penciptaan, dan Hakikat Allah swt.

Orang yang berada di Maqam Hakikat kitabnya adalah Al-Qur'an Al-Qadhim. Kalau di ibaratkan seseorang yang berada di lautan, yang ia berada di antara permukaan laut dan dasar laut sehingga ia masih boleh berenang ke permukaan atau melanjutkan ke dasar laut.

Ia terapung-apungan, ertinya ia masih belum seratus persen meninggalkan duniawi. Ia masih berada di antara kebimbangan antara berSyariat dan berMa'krifat. Hatinya belum benar-benar tenggelam didalam penyatuan dengan Allah swt. pemikirannya masih terpaut dengan urusan Syariat. Sehingga ketika dia melangkah ia masih dibayang-bayangi dengan hukum-hukum Allah swt meskipun kitabnya bukan lagi Al-Qur'an Al-Karim.

Betul ia ingin melepaskan duniawi yang Fana atau Alam Mulki ini namun masih merasa keberatan. Tetapi tidak seberat orang yang berada di Maqam Tarekat. Betul hatinya sudah yakin kepada Allah swt bahawa Allah swt lebih tahu apa yang diperlukan oleh Insan-insanNya, namun masih ada sedikit keraguan padanya. Sehingga hati dan pemikirannya masih diselimuti keragu-raguan. Orang yang berada di Maqam ini di ibaratkan masih ada di Darah. Dan Solatnya orang yang berada di Maqam ini berada di Darah.

Pemikirannya masih ke mana-mana. Hatinya masih bercelaru, tetapi mereka tidak menyalahkan orang lain. Sebab mereka sudah Mengenal Diri, Mengenal Hakikat Diri, Hakikat Nur Muhammad dan Hakikat Penciptaan. Namun hanya saja belum Mengenal Allah swt. Doanya orang yang berada di Maqam ini adalah supaya diberi jalan yang lurus, dihindarkan dari jalan yang sesat, diberi cahaya dalam hati, dan diberi jalan kemudahan. Hidupnya orang yang berada di Maqam ini ada di Alam Roh.

* MAQAM MA'KRIFAT

Mak'rifat adalah Mengenal Allah swt. Proses puncak di mana bertemunya Roh dan Roh, Roh hamba dan Roh Pencipta. Dialognya orang yang yang berada di Maqam Mak'rifat adalah dialog diantara Hamba dengan Maha Pencipta, layaknya dialog seumpama antara Anak dan Bapak, atau Anak dan Ibu, tidak ada sekat, tidak ada hijab, tidak ada dinding pemisah. Sebabnya kedua Roh sudah menyatu (Roh hamba asalnya dari Roh Allah atau ibarat air sungai yang menyatu dengan air laut).

Solatnya orang yang berada di Maqam ini ada di Roh. Segala gerakan dan ucapannya adalah gerakan dan ucapan Allah swt. Bukan lagi di bibir dan di Jasad, dan ketika Solat, hatinya benar-benar menyatu dengan Allah swt (Tiada yang wujud kecuali Allah swt)

Dan orang yang berada di Maqam ini di ibaratkan yang telah tenggelam ke dasar lautan. Tidak peduli untuk kembali ke permukaan laut, sebabnya di dasar lautan ia melihat segala keindahan, ia melihat berbagai jenis ikan, warna-warni yang indah dan ia melihat juga berbagai spesies terumbu karang.

Kalau di ibaratkan didunia, ia sudah tidak tertarik dengan duniawi. Didalam hati dan pemikirannya tidak ada rasa takut tidak beristeri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak punya duit, tidak punya tempat tinggal. Kerana mereka sudah tidak memerlukan itu lagi.

Sebabnya yang ada didalam dirinya hanyalah Allah, Allah, Allah... Semuanya hanya untuk Allah, semuanya hanya milik Allah dan semuanya hanya kembali kepada Allah swt. Sehingga ia mencapai tujuan yang sebenarnya yaitu bertemu dengan Allah swt. Dan menjadi INSAN KAMIL, manusia yang betul-betul sempurna dan ketika berada di Akhirat, ia langsung masuk kedalam syurga tanpa melalui proses hisab oleh sebab ia sudah mendapatkan pengampunan secara khusus dari Allah swt didunia lagi.

KESIMPULANNYA...

Sekarang terserah pada anda mahu berada di Maqam yang mana ?

Kalau ingin menjadi hamba yang sempurna, kalau ingin cepat bertemu dengan Allah swt, pilihlah Maqam yang tertinggi. Ibarat kalau kita hendak melancong, tentu saja kita harus mempunyai negara atau kota tujuan.

Syariatnya itu adalah apa yang dipilih - Terminal, pelabuhan, stesen, atau bandar.

Tarekatnya itu adalah apa yang dipilih - Jalan raya, laut, rel keretaapi atau udara.

Hakikatnya itu adalah apa yang dipilih - Jalan kaki, basikal, motor, kereta, keretaapi, kapal laut, atau kapal terbang.

Dan itu semuanya tergantung dengan baiknya mesin dan nilai kecepatan pada masing-masing punya kenderaan yang akan kita pakai.

Kalau naik pesawat misalnya, apakah akan menggunakan kelas ekonomi (Muslim), kelas premium (Mukmin), kelas bisnis (Muttaqin) atau kelas utama (INSAN KAMIL)?

Kita kembalikan kedalam diri masing-masing. Agar kamu semua selamat sampai menuju ke Negeri Akhirat

 ( Syeh Haqtullah )

Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan