TvTarekat | KITAB FIRASAT - ILMU MEMBACA SIFAT DAN KARAKTER MANUSIA DARI BENTUK TUBUHNYA


"Ilmu Membaca Sifat dan Karakter Manusia Dari Bentuk Tubuhnya"oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi 

Taaruf

Nama lengkap beliau Abu Abdillah, Muhammad bin Umar bin Al husain bin Alhasan Ali, At Tamimi, Al Bakri At Thabaristani Ar Rozi. beliau di gelar sebagai Fakhruddiin ( kebanggaan islam), dan dikenal dengan nama Ibnu Al khatiib, yang bermadzhabkan Syafi’i dan Al-Asy'ari dalam ilmu Kalam/Aqidah. Beliau lahir pada tahun 544 H.

Imam Fakhruddin Ar-razi(1150-1210 M) yang menulis Al Firasah: Daliluka ila Ma’rifah Akhlaq an-Nas wa Thabai’ihim wa ka’annahum Kitabun Maftuh. Beliau menejermahkan kata “firasat” sebagai istilah untuk menyebut penyimpulan keadaan-keadaan batiniah (yang tidak terlihat) berdasarkan pertanda-tanda lahiriyah (yang kasat mata). Beliau membagi teknikteknik mengetahui watak seseorang menjadi enam bagian, di antara yakni Berdasarkan wajah seseorang. Ar-razi membagi perilaku manusia menjadi dua jenis, Pertama, Perilaku alamiah yang didorong oleh watak dan sifat aslinya (thabi’iyah). Kedua, perilaku operan yang berbentuk oleh tuntutan akal dan syari’at (taklifiyah). Pada perilaku pertama mampu dijadikan petunjuk dalam mengetahui watak seseorang. Seperti orang yang sedang marah maka raut mukanya terlihat marah, sehingga seiring berjalannya waktumukanya menjadi terlihat marah terus dengan bentuk tertentu. Maka dia berwatak pemarah (Ar-Razi, 2015: 74)

Buku ini adalah bukti bahawa ilmu ini berkembang dari sejak zaman dahulu lagi. Jauh sebelum para ilmuan moden di bidang Fisiognomi (Ilmu Membaca Manusia Dari Bentuk Fizikalmnya, seperti Gerolamo Cardano (1501-1576 M) dan Giambattista Della Porta (1535-1615 M), menulis buku-buku fisiognomi. Sedangkan penulis kepada kitab ini iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi telah lama menulis jauh sebelum mereka-mereka di atas.

Ketika Cardano misalnya, menyatakan bahawa karakter dan nasib seseorang dilambangkan oleh bentuk garis, tanda-tanda di dahinya, Ar-Razi sudah menulisnya didalam buku ini. dalam tema 'Petunjuk-Petunjuk Di Dahi' (Dala'il Al-Jabhah). Dan masih banyak lagi fakta ilmiah yang dikutip oleh ilmuan moden yang telah ditulis oleh Ar-Razi.

Semakin kita memahami ilmu firasat ini, semakin banyak manfaat yang boleh kita dapatkan sehingga mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan sesiapa pun . Dan hal yang paling penting adalah Ar-Razi menulis semua itu dalam ruang lingkup prinsip islam yang sebenar-benarnya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam. Tidak hairanlah ramai yang menganggap buku ini sebagai salah satu rujukan terpenting dalam memahami ilmu firasat.

Isi Kandungan:

Perbahasan Pertama

-firasat dan kepribadian

-keutamaan ilmu firasat

-pembahagian ilmu firasat

-metod membuat kesimpulan dala ilmu firasat

-perbezaan ilmu firasat dan ilmu serupa

teknik-teknik untuk mengetahui watak seseorang

-rambu-rambu yang perlu diperhatikan untuk menggunakan kaedah tersebut

Perbahasan Kedua

-tanda-tanda keperibadian ideal

-ciri-ciri keperibadian ideal

-ciri-ciri keperibadian berdasarkan otak

-Ciri-ciri keperibadian daripada mata

-bebagai keadaan lidah

-berbagai keadaan suara

-berbagai keadaan jantung

-watak manusia berhubungan dengan usia

-watak manusia yang berhubungan dengan keadaan ekonomi

-watak manusia berhubungan dengan geografi setempat

Perbahasan Ketiga: Petunjuk daripada tubuh badan

- petunjuk dari dahi

-petunjuk dari alis mata

-petunjuk dari mata

-petunjuk dari hidung

-petunjuk dari mulut bibir lidah

-petunjuk dari wajah

-petunjuk dari ketawa

-petunjuk dari telinga

-petunjuk dari leher

-petunjuk dari suara, nafas dan ucapan

-petunjuk dari penampilan

-petunjuk dari tulang sulbi

-petunjuk dari gerakan

-petunjuk dari perut

-petunjuk dari punggung

-petunjuk dari lengan dan tapak tangan

-petunjuk dari kuku pinggul,betis dan tapak kaki

Imam Pelbagai Disiplin Ilmu

Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak ada orang lain yang setanding keilmuan pada masanya, ia seorang mutakallim pada zamannya, ia ahli bahasa, ia Imam tafsir dan beliau sangat unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Sehingga ramai orang yang datang dari belahan penjuru negeri dan negara untuk meneguk sebahagian dari keluasan ilmu beliau.

Imam Ar-Razi dalam memberikan ilmu hikmah dan pelajaran beliau menggunakan bahasa arab dan bahasa asing.

Beliau juga seorang doktor perubatan pada zamannya. Imam Fakhruddin telah menulis beberapa komentar terhadap buku-buku perubatan. Pada usia 35 tahun, ia telah menerangkan bahagian-bahagian yang sulit dari kitab perubatan Ibnu Sina(Avicenna) "Al-qanun fi al-tibb" kepada seorang doktor terkemuka di Sarkhes, yaitu Abd al-Rahman bin Abd al-Karim.

Imam Fakhruddin Ar Razi wafat pada tahun 606 H. Dikatakan beliau meninggal, ketika beliau berselisih pendapat dengan kelompok Al karamiah tentang urusan aqidah, hinggakan mereka mengkafirkan Fakhruddin Ar Razi, kemudian dengan kelicikan dan tipu muslihat, mereka meracuni Ar Razi, sehingga beliau meninggal dan menghadap Rabb Nya radhiayyahu anhu..

Karya-karya Imam Fakhruddin Ar Razi|

Imam Fakhruddin Ar Razi menguasai berbagai bidang keilmuan seperti al-Qur’an, al-Hadith, tafsir, fiqh, usul fiqh, sastra arab, perbandingan agama, falsafah, mantiq, matematik, physic, dan perubatan.

Selain telah menghafal al-Qur’an dan banyak Hadits, Fakhruddin al-Razi telah menghafal beberapa buku seperti al-Shamil fi Usul al-Din, karya Imam al-Haramain, al-Mu‘tamad karya Abu al-Husain al-Basri dan al-Mustasfa karya al-Ghazali.

Intelektual sezaman dengan Fakhruddin al-Razi; di antaranya Ibn Rushd, Ibn Arabi, Sayfuddin al-Amidi dan Al-Suhrawardi.

Kecerdasan dan keilmuan beliau sangat tinggi, pelbagai macam ilmu dipelajari dan dikuasainya, hal itu dibuktikan dengan kitab-kitab karangan beliau, yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, dan tak hairanlah jika Ibnu Katsir dalam bidayah wan nihayahnya menyebutkan, bahwa karya beliau mencapai sekitar dua ratus lebih buah buku. Dan kini karangan-karangan beliau tersebar diseluruh Negara, diantaranya adalah :

At Tafsir Al Kabiir atau yang kita kenal dengan Mafatihul Ghaib.
Al arba’in fi ushuluddiin
Ahkamul qiyaasi As syar’i
Al mahsul fi ilmi usul fiqh
Mukhtashar akhlak
Al mantiqul kabiir
Tafsir Al-Fatihah
Tafsir Surah Al-Baqarah ala Wajhi Aqli la Naqli
Tafsir Mafatihul Ulum
Nihayatul Uqul fi Dirayatil Ushul
Ta’sisut Taqdis
Tahshilul Haq
Al-Khamishin fi Ushuliddin
Ishmatul Anbiya’
Hudutsul Alaam
Sarh Asmaulllah Al-Husna
AL-Muhshil fi Ilmil Kalam
Thariqah fil Kalam
Az-Zubdah fi Ilmil Kalam
AL-Mulakhash fil Falsafah
Lubabul Isyaraat
Mabahitusl Jidal
Sarh Nahjul Balaghah
Al-Muharrar fi Haqaiqin Nahwi
Manaqib Imam Syafi’i

Dan banyak lagi karangan-karangan beliau yang lain yang tidak disebutkan di sini.

Di zaman ini, pentingnya kita untuk mengambil contoh dari kehidupan Intelektual Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mampu menulis banyak karya. 6 karya dalam ilmu Tafsir, 20 karya dalam ilmu Kalam, 9 karya dalam bidang falsafah, 6 karya dalam ilmu Kalam, 5 karya dalam Mantiq/logika, 2 dalam Matematik, 6 karya dalam ilmu perubatan, 9 karya dalam ilmu Syariah, 4 karya dalam bidang sastra, dan masih puluhan lagi karyanya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Masih banyak juga karyanya masih dalam bentuk manuskrip dan belum dikaji.

————————————————
untuk dapatkan Kitab ini, sila whatsapp ke 011-2533 0054
tekan link dibawah untuk whatsapp: http://layartemirbookstore.wasap.my - Harga: RM46.00
Sumber tambahan: Fisiognomi Imam Syafii dalam Naskah Wirasat Sapii Nur Fauzan Ahmad
dan FB Perintis Youth USIM.
Share on Google Plus

About TvTarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan