TANYA JAWAB PERKARA SHOLAT.TANYA JAWAB PERKARA SHOLAT.
PERTAMA.. "Apakah maksud Solat.?
Jawab = Maksud sholat adalah menyembah dzat, memuji Asma dan mengakui Af'al Allah.
.
KEDUA.. Apakah kesempurnaan sholat.?
Jawab = Kesempurnaan sholat apabila kerja­-kerja yang mengandungi:
1. Kerja-kerja hati (Qalbi)
2. Kerja-kerja lidah (Qouli)
3. Kerja-kerja pergerakan anggota (Fe'li)
.
KETIGA.. Apakah kandungan rukun Qalbi,
Qouli dan Fe'li.?
Jawab = Adapun kandungan rukun Qalbi
itu dua perkara;
1. Niat
2. Tertib
Rukun Qouli itu lima perkara;
1. Takbiratul Ihram
2. Membaca Al-Fatihah
3. Membaca Tahiyat Akhir
4. Selawat Nabi pada tahiyat Akhir
5. Mengucap salam yang pertama
Rukun Fe’li itu enam perkara;
1. Berdiri betul
2. Ruku'
3. Iktidal
4. Sujud
5. Duduk diantara dua sujud
6. Duduk membaca Tahiyat Akhir
.
EMPAT.. Apakah kandungan niat (hakikat niat)?
Jawab = Kandungan niat itu adalah perkara yang berkait dengan ilmu qashad, taaradh dan ta'ayien
1. Qasad - menyehajakan kerja solat
2. Taaradh - menyatakan fardhu (kefardhuan)
3. Ta'ayien - menentukan waktu
(nama sembahyang)
.
KELIMA.. Mengapa wujud Sholat.?
Jawab = Ujud sholat karena ujud hamba
dan ujud Tuhan.
.
KEENAM.. Mengapa ada yang belajar agama tetapi tiada sholat.?
Jawab = karena tiada sampai kepada kefahaman Ma'rifat Hakikat, yangsesunguhnya.
.
KETUJUH.. Apa rahasia rukuk dan sujud.?
Jawab = Rahasia rukuk karena tunduk kepada kebesaran Allah dan rahasia sujud bermaksud mempraktikkan pengabdian diri seorang hamba zahir dan batin.
.
DELAPAN.. Berapa jenis takbir didalam sembahyang dan diluar sembahyang.?
Jawab = Didalam sembahyang ada dua takbir dan diluar sembahyang pun ada dua takbir.
- Dalam sembahyang Takbiratul Ihram dan Takbiratul Intiqal
- Diluar sembahyang Takbir Mursal dan Takbir Muqid.
.
SEMBILAN.. Apa maksud sebenar Usalli.?
Jawab = Usalli itu maksudnya mahu melaksanakan sembahyang akan tetapi ia bukan Mahiyyah atau Hakikat sembahyang
dan Hakekat sembahyang itu dari takbir
hingga salam.
.
SEPULUH.. Bila hendak memakrifatkan
Laa haula wala quwwata illa billah?
Jawab = Ketika qiam dan sebelum takbir.
.
SEBELAS.. Mengapa rukun sembahyang itu
13 perkara?
Jawab = Rukun sembahyang 13 perkara karena mengikut fitrah kejadian manusia yang terdiri daripada 13 bagian.
Daripada Allah satu yaitu -Nyawa, Daripada Rasul empat yaitu
1. Pendengaran
2. Penglihatan
3. Penciuman
4. Perasaan
5. Daripada Ibu empat yaitu - Darah
6. Roma
7. Daging
8. Otak
9. Daripada Bapa empat yaitu - Kulit
10. Urat kecil
11. Urat besar
12. Tulang
.
DUABELAS.. Apakah rahasia ujud sholat.?
Jawab = Rahasia sholat adalah karena menunaikan janji semasa dialam Roh
(semasa manusia belum ujud).
Firman Allah yang artinya :
"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah kamu itu sesudah kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (sebagai sumpah itu) sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan"
(An-Nahl ayat 91).
.
TIGABELAS.. Mengapa apabila sholat
terpaksa keluar dari sifat makhluk kepada
sifat Insan Kamil.?
Jawab = Karena mengelakkan dari perbuatan syirik dan untuk menepati penyerahan diri kepada Allah.
Firman Allah yang artinya :
"Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya"
(An­Nahl ayat 89).
.
EMPATBELAS.. Membaca Al-Fatihah tanpa Bismillah didalam sholat.?
Al-fatihah semasa sholat seperti firman Allah didalam hadis Qudsi.
Firman Allah:
Sabda Rasullullah saw Maksudnya:
Telah berfirman Allah Azza Wajalla
"Aku bagi shalat (Al-Fatihah) di antara Aku dan hambaKu menjadi dua bagian, setengah untuk Aku dan setengah untuk hambaKu.
Bagi hambaKu apa yang mereka minta, apabila hambaKu berkata: Alhamdulillahirobbil'alamiin!
Allah menjawab: hambaKu telah memujikan Aku,
dan apabila hambaKu berkata:
Arrahmaanirrahiim!
Allah menjawab: hambaKu telah menyanjung Aku,
apabila hambaKu berkata: Maaliki yaumiddiin!
Allah menjawab: hambaKu telah memuliakan Aku,
dan apabila hambaku berkata: Iyyakana' budu wa iyyakanasta'iin!
Allah menjawab : Ini setengah untukKu dan setengah lagi untukmu, bagi hambaKu apa yang mereka minta dan apabila hambaKu berkata : Ihdinas shirothol mustaqim, shirothollazinaan'amta 'alaihim, ghoiril maghduubi 'alaihim, waladdhooliin!
Allah menjawab: Ini semua untuk hambaKu dan untuk hambaKu apa yang mereka pinta"
(H.R Imam Muslim dariAbu Hurairah)
.
Firman Allah yang artinya :
"Wahai anak Adam.! Aku telah turunkan tujuh ayat. Tiga daripadanya untuk Aku, dan tiga untuk engkau. Sementara yang satu lagi
Antara Aku dan engkau.
Adapun tiga untuk Aku, yaitu:
Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin
(segala pujian bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam).
Ar-RahmaanirRahiim
(Yang Maha Pengasih Maha Penyayang).
Maaliki Yaumiddiin
(Yang menguasai hari kiamat).
Yang antara Aku dan engkau ialah:
Iyyaaka Na'budu Wa Iyyaa ka Nasta'iin
(Hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah, dan kepada Engkau pulalah
kami meminta pertolongan)
Daripadamulah penyembahan, dan atas
Aku pula pertolongan.
Dan yang tiga untuk engkau ialah:
Ihdinash-shiraathal Mustaqiim
(tunjukilah kami jalan yang lurus!)
Shiraathal ladziina An'amta alaihim
(jalan orang-orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka).
Ghairil Maghduubi alaihim Waladh-Dh aalliin
(bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat.)" (Riwayat Thabarani)
.
LIMABELAS.. Apakah maksud menyerahkan diri kepada Tuhan didalam sembahyang.?
Jawab = Maksudnya Rohani dikuasai oleh Allah (artinya ikut kata Allah) sementara Jasmani fana dalam Af'al Allah artinya dibawah pentadbiran Bismillahirrahmanirrahim.
.
ENAMBELAS.. Jika sembahyang fana dan dikuasai oleh Allah, siapa yang membaca setiap pujian dan pujaan.?
Jawab = Yang melaksanakan ialah Mutakallimun, yaitu Dzat yang bersifat Kalam inilah yang mesti di'iktikadkan bukan sifat Kalam atau mentakwil kaunuhu Mutakallimun.
.
TUJUHBELAS.. Adakah sembahyang itu wajib.?
Jawab = Sembahyang itu Fardhu lagi wajib.
.
DELAPANBELAS.. Apakah maksud sholat dalam sholat.?
Jawab = Ada yang menyebut Dan itulah sholat Daim.
.
SEMILANBELAS.. Sembahyang dikatakan tidak boleh syirik. Apakah syirik itu.?
Jawab = Syirik bermaksud menyekutukan Allah pada DzatNya, pada SifatNya dan pada Af'alNya.
.
DUAPULUH.. Mengapa kita Sholat sehari-semalam 17 rakaat… ?
Jawab = Pengertiannya sebagai berikut :
Hawa, Adam, Muhammad, Allah dan Ah.
1. AH itu menandakan sholat subuh,'2'
= Dzat dan Sifat
2. ALLAH itu menandakan sholat Zuhur, '4'
= Wujud, Alam, Nur dan Syahadah.
3. MUHAMMAD itu menandakan sholat Ashar '4' = Tanah, Air, Api dan Angin.
4. ADAM itu menandakan sholat Magrib, '3'
= Ahda, Wahda, dan Wahdiah.
5. HAWA itu menandakan sholat Isya , '4'
= Mani, Manikam, Madi, dan Di.
.
DUAPULUHSATU.. Mengapa kita mengucapkan 2 kalimah Syahadat 9X dalam 5 waktu Sholat..?
Jawab = Sebab diri batin manusia mempunyai 9 wajah.
Dua kalimah syahadat pada :
# Sholat SUBUH 1X itu memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat SIR USIR
(Rahasia di dalam Rahasia)
#Sholat ZUHUR 2X memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat SIR dan AHDAH
#Sholat ASHAR 2X memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat WAHDA dan WAHDIAH
#Sholat MAGHRIB 2X memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat AHAD dan MUHAMMAD
#Sholat ISYA 2X memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat MUSTAFA dan MUHAMMAD
.
DUAPULUHDUA.. Mengapa kita harus berniat dalam Sholat… ?
Jawab = Karena, Niat itu merupakan kepala sembahyang. Hakekat niat letaknya pada martabat 'Alif' dan qalbu manusia di dalam sholat itu kita lafazkan di dalam hati :
Niat Sholat : "Aku hendak Sholat menyaksikan diriku karena Allah semata-mata".
Dalilnya :
"LA SHOLATAN ILLA BI HUDURIL QALBI"
Artinya : Tidak Sah Sholat-Nya Kalau Tidak Hadir Hatinya (Qalbunya)
.
"LAYASUL SHOLAT ILLA BIN MA’RIFATULLAH"
Artinya : Tidak sah Sholat Tanpa Mengenal Allah
.
"WAKALBUL MU'MININ BAITULLAH"
Artinya : Jiwa Orang Mu'min Itu Rumahnya Allah
.
"WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ"
Artinya : Aku (Allah) Lebih Dekat Dari
Urat Nadi Lehermu
.
"IN NAMAS SHOLATU TAMAS KUNU TAWADU'U"
Artinya : Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhannya Adalah Cinta.
Cintailah Allah Yang Karena Allah Engkau Hidup Dan Kepada Allah Engkau Kembali.
.
"AQIMIS SHOLATA LI ZIKRI" Artinya : Dirikan Solat Untuk Mengingat Allah agar bersih dari sifat "dengki iri sombong" sebab didalam Alqur'an tidak ada kata untuk mengatakan orang Lain kafir'sesat.
Yang ada hanya mengajak orang dijalan yang benar. (QS. Taha : 145)
.
Sedangkan :
Al-Fatihah ialah merupakan tubuh sembahyang
Tahayat ialah merupakan hati sembahyang
Salam ialah merupakan kaki tangan sembahyang
( Sumber dari FB Bab Him )
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan