HAKIKAT TAUHID

 


HAKIKAT TAUHID YANG SEMUA ORANG SUDAH MENGAKUINYA DAN TELAH MENJADI JANJI SETIA YANG PERLU DITEPATI MALAH SEKARANG INI RAMAI YANG TELAH MELUPAINYA
7.Surah Al-'A`rāf ayat 172
Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak:
"Sesungguhnya kami adalah lalai
(tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini".
7.Surah Al-'A`rāf ayat 173
Atau supaya kamu tidak mengatakan:" Sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu sedang kami ialah keturunan (mereka) yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu, patutkah Engkau (wahai Tuhan kami) hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu?"
7.Surah Al-'A`rāf ayat 174
Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (supaya nyata segala kebenaran), dan supaya mereka kembali (kepada kebenaran).
7.Surah Al-'A`rāf ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka (wahai Muhammad), khabar berita seorang yang kami beri kepadanya (pengetahuan mengenai) ayat-ayat (Kitab) Kami. kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu ia diikuti oleh Syaitan (dengan godaannya), maka menjadilah dari orang-orang yang sesat.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 176
Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami tinggikan pangkatnya dengan (sebab mengamalkan) ayat-ayat itu. Tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya; maka bandingannya adalah seperti anjing, jika engkau menghalaunya: ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika engkau membiarkannya: ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 177
Amatlah buruknya bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan mereka pula berlaku zalim kepada diri merela sendiri.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 178
Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah (dengan sebab persediaannya) maka dia lah yang beroleh petunjuk; dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah (dengan sebab keingkarannya) maka merekalah orang-orang yang rugi.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 179
Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 180
Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.
MELAKSANAKAN PERINTAH ALLAH SEPERTI YANG TELAH DIFIRMANKAN DIDALAM AL-QURAN
73.Surah Al-Muzzammil ayat 8
‎وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا
Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.
Cara untuk menyebut nama tuhanmu boleh dilakukan sepertimana firman Allah pada
Surah Al-'Isrā' ayat 110..
Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama " Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.
Yang cara untuk melaksanakannya dengan menyebut nama Allah secara tersembunyi didalam hati pula telah dihuraikan melalui hadis Nabi Muhammad saw
Saidina Ali Rodziallah hu'an hu Bertanya kepada Rasulullah bagaimana aku nak hampir dengan Allah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab mari dekat dengan aku ya Ali hingga bertemu lutut.
- Pejamkan mata mu,
- Tongkat kan lidah mu ke langit2,
- sebutlah nama Allah sebanyak2nya
Telah meletakkan seseorang sedang berada didalam keadaan "AKU BERSAKSI TIADA YANG LAIN YANG BERSIFAT DENGAN SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH, HANYA SANYA ALLAH SAHAJA YANG BERSIFAT DENGAN SIFAT YANG WAJIB BAGINYA"
Iaitu
ASHADU AN LAA ILAHA ILLALLAH
Tiada tuhan melainkan Allah
7.Surah Al-'A`rāf ayat 180
Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.
Tumpukan sebulat-bulat tumpuan kepada asma ul husna kemudian sebutlah nama ALLAH.... ALLAH..... ALLAH
AR-RAHMAN
YANG MAHA PEMURAH - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AR-RAHIM
YANG MAHA PENGASIH - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MALIK
YANG MAHA AGUNG - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-QUDDUS
YANG MAHA SUCI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AS-SALAM
YANG MAHA SELAMAT SEJAHTERA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUKMIN
YANH MAHA MELIMPAHKAN KEAMANAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUHAIMIN
YANG MAHA PENGAWAL & PENGAWAS - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-AZIZ
YANG MAHA BERKUASA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-JABBAR
YANG MAHA KUAT - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUTAKABBIR
YANH MAHA MEMILIKI KEBESARAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-KHALIQ
YANG MAHA PENCIPTA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-BARI
YANG MAHA MENJADIKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUSAWWIR
YANG MAHA PEMBENTUK - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-GHAFFAR
YANG MAHA PENGAMPUN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-QAHHAR
YANG MAHA MENENTUKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-WAHHAB
YANG MAHA PEMBERI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AR-RAZZAQ
YANG MAHA PEMBERI REZEKI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-FATTAH
YANG MAHA PEMBUKA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-ALIM
YANG MAHA MENGETAHUI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-QABIDH
YANG MAHA PENGEKANG - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-BASIT
YANG MAHA MELIMPAHKAN NIKMAT - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HAFIDD
YANG MAHA MERENDAHKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AR-RAFI’
YANG MAHA MENINGGIKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MU’IZ
YANG MAHA MEMULIAKAN
- ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUZIL
YANG MAHA MENGHINAKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AS-SAMI’
YANG MAHA MENDENGAR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-BASIR
YANG MAHA MELIHAT - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HAKAM
YANG MAHA PENGHUKUM - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-‘ADL
YANG MAHA ADIL - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-LATIF
YANG MAHA LEMBUT - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-KHABIR
YANG MAHA MENGETAHUI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HALIM
YANG MAHA PENYANTUN/SABAR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-‘AZIM
YANG MAHA AGUNG - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-GHAFUR
YANG MAHA PENGAMPUN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
ASY-SYAKUR
YANG MAHA BERSYUKUR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-‘ALIY
YANG MAHA TINGGI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-KABIR
YANG MAHA BESAR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HAFIZ
YANG MAHA PEMELIHARA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUQIT
YANG MAHA PENJAGA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HASIB
YANG MAHA PENGHITUNG - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-JALIL
YANG MAHA SEMPURNA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-KARIM
YANG MAHA PEMURAH - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AR-RAQIB
YANG MAHA MENGAWASI A - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUJIB
YANG MAHA MENGABULKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-WASI’
YANG MAHA LUAS - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HAKIM
YANG MAHA BIJAKSANA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-WADUD
YANG MAHA MENGASIHANI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MAJID
YANG MAHA MULIA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-BA’ITS
YANG MAHA MEMBANGKITKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
ASY-SYAHID
YANG MAHA MENYAKSIKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HAQ
YANG MAHA BENAR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-WAKIL
YANG MAHA PENTADBIR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-QAWIY
YANG MAHA KUAT - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-WALIY
YANG MAHA PELINDUNG - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MATIN
YANG MAHA TEGUH - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HAMID
YANG MAHA TERPUJI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUHSI
YANG MAHA PENGHITUNG - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUBDI
YANG MAHA MEMULAI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MU’ID
YANG MAHA MENGEMBALIKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUHYI
YANG MAHA MENGHIDUPKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUMIT
YANG MAHA MEMATIKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HAYY
YANG MAHA HIDUP - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-QAYYUM
YANG MAHA BERDIRI SENDIRI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-WAJID
YANG MAHA PENEMU - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MAJID
YANG MAHA MULIA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-WAHID
YANG MAHA ESA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-AHAD
YANG MAHA ESA (SATU) - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AS-SAMAD
TEMPAT BERGANTUNG - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-QADIR
YANG MAHA BERUPAYA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUKTADIR
YANG MAHA BERKUASA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUKADDIM
YANG MAHA MENYEGERAKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUAKHIR
YANG MAHA MENGAKHIRKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-AWWAL
YANG PERTAMA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-AKHIR
YANG AKHIR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AZ-ZAHIR
YANG ZAHIR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-BATIN
YANG BATIN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-WALI
YANG MEMERINTAH - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUTA’ALI
YANG MAHA TINGGI & MULIA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-BARR
YANG MAHA BAIK - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AT-TAWWAB
YANG MAHA PENERIMA TAUBAT - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUNTAQIM
YANG MAHA PENGHUKUM - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-‘AFUW
YANG MAHA PEMAAF - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AR-RAUF
YANG MAHA BELAS KASIHAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
MALIKUL-MULK
YANG MAHA PEMILIK KERAJAAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
DZUL-JALALI WAL IKH ROM
YANG MAHA MEMILIKI KEAGUNGAN & KEMULIAAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUQSIT
PEMILIK KEADILAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-JAMI’
YANG MAHA MENGUMPULKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-GHANIY
YANG MAHA KAYA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MUGHNI
YANG MAHA MEMAKMURKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-MANI’
YANG MAHA PENCEGAH - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AD-DARR
YANG MAHA MENDATANGKAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AN-NAFI’
YANG MEMBERI MANFAAT - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AN-NUR
YANG MAHA PEMBERI CAHAYA - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-HADI
YANG MAHA PEMBERI PETUNJUK - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-BADI’
YANG MAHA PENCIPTA KEINDAHAN - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AL-BAQI
YANG MAHA KEKAL - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AR-WARITS
YANG MAHA MEWARISI - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AR-RASYID
YANG MAHA PEMBERI PETUNJUK - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
AS-SABUR
YANG MAHA PENYABAR - ALLAH, ALLAH, ALLAH......
7.Surah Al-'A`rāf ayat 181
Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan itu, ada satu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengannya mereka menjalankan keadilan.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 182
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, Kami akan menarik menarik mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan), menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 183
Dan Aku memberi tempoh kepada mereka; sesungguhnya rancangan balasanKu amatlah teguh.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 184
Patutkah mereka (ingkar dan) tidak mahu memikirkan (dengan fikiran yang siuman bahawa) sahabat mereka (Muhammad) tidak sekali-kali mengidap penyakit gila (sebagaimana yang mereka tuduh itu), bahkan ia hanyalah seorang (Pesuruh Allah) yang memberi amaran yang jelas.
7.Surah Al-'A`rāf ayat 185
Patutkah mereka (membutakan mata) tidak mahu memperhatikan alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah, dan (memikirkan) bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka? Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah (datangnya Kalamullah Al-Quran) itu mereka mahu beriman?
7.Surah Al-'A`rāf ayat 186
Sesiapa yang disesatkan oleh Allah (kerana keingkarannya), maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya; dan Allah membiarkan mereka meraba-raba (dengan bingung) dalam kesesatan mereka.
16.Surah An-Naĥl ayat 75
Allah memberikan satu misal perbandingan: Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang, yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya sesuatupun; dan seorang lagi (yang merdeka) yang Kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik (harta kekayaan) dari Kami, maka dia pun membelanjakan hartanya dengan bebasnya, sama ada secara bersembunyi atau terbuka, adakah kedua orang itu sama? Segala puji tertentu bagi Allah (dan Allah jualah yang berhak disembah), tetapi kebanyakan mereka (yang musyrik) tidak mengetahui (hakikat tauhid itu).
29.Surah Al-`Ankabūt ayat 63
Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (wahai Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak memahami (hakikat tauhid dan pengertian syirik).

[ Sumber dari Adnan DahalanISLAM SUDAH KEMBALI DAGANG ]


Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan