TUJUH TINGKATAN DZIKIR

 


TUJUH TINGKATAN DZIKIR
1) DZIKIR LISAN.
2) Dzikir QALBU.
3) DZIKIR JIWA.
4) DZIKIR RUH.
5) DZIKIR SIRRI'.
6) DZIKIR AKHFA.

7) DZIKIR AKHFA SIRRI'.
* TINGKATAN PERTAMA : DZIKIR LISAN.
Imam Ash-Shadiq as berkata;
"DZIKIR LISAN itu Puja (Al-Hamd) dan Puji (Ats-Tsana’)..."
Pertama-tama yang mesti dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan latihan DZIKIR itu, adalah membiasakan Lidahnya untuk selalu BERDZIKIR. Ia harus senantiasa BERDZIKIR tanpa henti dimana pun ia berada dan bila-bila pun keadaannya.
Pada tingkatan ini, DZIKIR diwujudkan oleh Lisan didalam bentuk Pujaan dan Pujian yang ditujukan hanya kepada Allah SWT.
Kata “Al-Hamd – Segala Puji” yang diucapkan Lidahnya muncul daripada Penyaksian atas kurniaan Allah SWT kepada Hamba-Nya.
Maka Hamba-Nya mestilah Bersaksi dan mulai benar-benar menyedari bahawa DIA-lah yang telah melimpahkan kesemua kurniaan yang diterimanya.
Oleh kerana itu, Hamba-Nya mestilah selalu Mentaati-Nya dimana pun dan bila-bila pun ia berada...
* TINGKATAN KEDUA : DZIKIR JIWA (DZIKIR AL-NAFS).
Imam Ash-Shadiq as berkata;
"DZIKIR JIWA itu adalah mewujudkan Kesungguhan (Al-Juhd) dan Kemahuan Yang Keras (Al-‘Ana')..."
Pada tingkatan DZIKIR AL-NAFS ini, SI PENDZIKIR mestilah mulai melatih untuk menguatkan Jiwanya dengan Kesungguhan dan Kemahuan Yang Keras agar selalu terjaga daripada alpa dan kelalaian.
Nafs Si Hamba mestilah senantiasa terjaga didalam keadaan DZIKIR dan Mengingat-Nya. Dengan Kesungguhan dan Kemahuan Yang Kuat, Si Hamba haruslah menundukkan Nafs (Dirinya) untuk tetap BERDZIKIR (Baca : Taat) kepada Tuhannya.
Seseorang yang berfikiran, bahawa dirinya akan dapat menyingkap Rahasia-Rahasia dan mencapai Hakikat-Nya tanpa Bermujahadah (Kesungguhan). Maka dia hanyalah berangan-angan sahaja, kerana awal Perjalanan Rohani itu adalah Mujahadah.
Barangsiapa yang tidak memiliki Kesungguhan (Mujahadah) di Jalan-Nya, nescaya tidak akan memperolehi Cahaya Dari-Nya.
Kehendak dan Kesungguhan adalah hakikat kemanusiaan dan kriteria kebebasan manusia. Perbezaan derajat manusia adalah sesuai dengan perbezaan tingkat Kehendak dan Kesungguhan masing-masing manusia.
Dengan kata lain, tingkat kemanusiaan (Insaniyyah) seseorang dapat diukur daripada kuat lemah Kesungguhan dan Kemahuan diri (Nafs)nya untuk tidak lalai dan senantiasa Mengingat-Nya didalam mencapai peringkat-peringkat Rohani di Jalan-Nya.
“Dan orang-orang yang berjihad (bersungguh-sungguh) di jalan Kami nescaya benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (ihsan)”
(QS. 29 : 69)
* TINGKATAN KETIGA : DZIKIR RUH.
Imam Ash-Shadiq as berkata;
”DZIKIR RUH itu Takut (Al-Khauf) dan Harap (Al-Raja’)...”
Tingkatan DZIKIR RUH adalah tingkatan ketika Ruh BERDZIKIR kepada Allah SWT sampailah munculnya hasil daripada DZIKIRNYA itu rasa Takut kepada Allah SWT, yang sedemikian rupa sehinggakan seseorang Hamba itu merasakan jika ia datang Kepada-Nya dengan Kebajikan (Birr) dari dua dunia (Jin dan Manusia),
Dia merasa akan tetap dihukum Oleh-Nya, dan pada saat yang bersamaan muncul pula rasa Harap yang sedemikian rupa, sehinggakan jikalau ia datang ke Hadapan-Nya dengan Dosa dua dunia, maka DIA akan tetap mengasihinya (Dengan Ampunan-Nya).
Sesungguhnya tingkatan (Maqam) “Khauf dan Raja’” ini merupakan tingkatan Rohani yang cukup tinggi, kerana tidak akan muncul rasa Takut didalam Hati seseorang melainkan kerana Kesempurnaan Pengetahuannya tentang Tuhan.
Al-Qur’an Yang Mulia mengatakan;
”Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu”
(QS. 35 : 28)
Hanya mereka-mereka yang memiliki ILMU yang bermanfaatlah yang memperolehi rasa Takut kepada Tuhannya Yang Maha Perkasa.
Namun rasa Takut tidaklah hanya terungkap didalam kata-kata ataupun Munajat semata-mata, tetapi juga mewujud didalam setiap Amal Perbuatan dan Ibadah-Ibadahnya.
Imam Ali as berkata;
”Aku hairan dengan orang yang (mengaku) takut pada seksa (Neraka) tetapi ia tidak menahan diri (dari dosa). Dan aku hairan dengan orang yang mengharapkan ganjaran pahala (tsawaab) namun ia tidak bertaubat dan melakukan amal sholeh.”
"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kedudukkan Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu maka Syurgalah tempat tinggalnya."
(QS. 79 : 40-41)
* TINGKATAN KEEMPAT : DZIKIR QALBU (DZIKIR AL-QALB).
Imam Ash-Shadiq as berkata;
”DZIKIR QALBU itu Pembenaran (Al-Shidiq) dan Pembersihan (Ash-Shifa’)...”
Tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan sebelumnya.
Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda;
”Janganlah kamu melihat solat-solat mereka, puasa-puasa mereka dan banyaknya haji dan kebaikan mereka, bahkan ibadah malam mereka. Tetapi hendaklah kamu lihat (sejauh mana) kebenaran kata-kata dan penunaian amanat (mereka).”
Janganlah sampai kita tertipu kerana kita hanya bersandarkan kepada Amalan Lahiriyah kita (Fiqih) semata-mata, namun sampai kita
melupakan Amalan Batiniyah (Akhlaq).
Banyak kita lihat orang-orang yang rajin melakukan Solat, Berpuasa bahkan pergi Haji berkali-kali ke Baitullah, namun ternyata mereka adalah para pendusta, penipu, perasuah dan para pengkhianat Agama (Kita berlindung daripada amalan yang seperti itu).
SYAHADAT yang kita ucapkan didalam Solat kita, sudah semestinya tidak hanya diucapkan dengan lidah saja, SYAHADAT juga mestilah diaplikasikan didalam kehidupan sehari-hari.
Imam Ali as mengatakan didalam khutbahnya;
”Pokok pangkal agama itu adalah Mengenal Allah, dan kesempurnaan dari Ma’rifat kepada-Nya adalah pembenaran atas-Nya, dan kesempurnaan dari pembenaran atas-Nya adalah meng-Esakan-Nya dan kesempurnaan peng-Esa-an-Nya adalah mengikhlaskan (pengabdian) kepada-Nya, dan kesempurnaan dari pengikhlasan kepada-Nya adalah menafikan semua sifat yang dinisbatkan kepada-Nya.”
DZIKIR QALBU ini adalah Pembenaran atas Ke-ESA-an-Nya, yaitu ketika SI PENDZIKIR sudahpun mencapai Maqam Musyahadah (Penyaksian).
SI PENDZIKIR Menyaksikan dengan Mata Batinnya akan Wujud-Nya Yang Tunggal sehingga ia pun membenarkan Sang Kenyataan sambil membersihkan Hatinya daripada penisbahan sifat-sifat yang tidak layak Bagi-Nya.
“Maha Suci Tuhanmu Yang Memiliki Keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan (kepada-Nya)”
(QS. 37 : 180)
* TINGKATAN KELIMA : DZIKIR AKAL (DZIKR AL-AQL).
Imam Ash-Shadiq as berkata;
”DZIKIR AKAL itu Pengagungan (At-Ta’zhim) dan Malu (Al-Haya’)...”
Agaknya maksud Akal didalam Hadits ini bukanlah sekadar Akal Rasional, namun Akal Kearifan.
Didalam sebuah Hadits lainnya, Imam Ali as berkata;
”Perumpamaan akal didalam hati (al-qalb) adalah seperti lampu di tengah-tengah sebuah rumah.”
Akal yang berada didalam Hati ini hanya boleh Bercahaya dan Menyinari Alam Syuhud dan Alam Ma’nawi jikalau ‘Digosok’ dan ‘Dikilatkan’ dengan Tadzakkur dan Tafakkur.
Cahaya Akal ini akan menyingkapi tabir-tabir kegelapan yang menutupi diri Si Pejalan Rohani daripada Al-Haqq sehinggalah ia dapat Menyaksikan Keagungan (Al-Jalal)-Nya dan Keindahan (Al-Jamal)-Nya dan terpancarlah rasa Pengagungan (Ta’zhim) Kepada-Nya.
"Sebiji mata yang melihat lebih baik dibandingkan ratusan tongkat orang buta. Mata dapat membezakan permata dari kerikil..."
(Rumi, Matsnawi VI : 3785)
* TINGKATAN KEENAM : DZIKIR MA'RIFAT.
Imam Ash-Shadiq as berkata;
”DZIKIR MA'RIFAT itu Penyerahan Diri (At-Taslim) dan Rela (Ar-Redha’)...”
DZIKIR ini lebih tinggi daripada DZIKIR Akal.
Setelah Tadzakkur dan Tafakkur muncullah pula Ma'rifat. Ma’rifat Kepada-Nya inilah yang membuatnya terdorong untuk Berserah Diri secara total (Taslim) dan Rela atas segala tindakan dan Keputusan-Nya atas dirinya.
Imam Ash-Shadiq as berkata;
”Sesungguhnya manusia yang paling Mengenal Allah adalah mereka yang Redha akan Qadha (ketentuan) Allah ‘Azza wa Jalla.”
Didalam sebuah Hadits Qudsi disebutkan bahawa Allah ‘Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa as;
“Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu mendekati-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dibandingkan sikap redha dengan Ketentuan (Qadha’)–Ku”
Dan melalui Penyingkapan Diri-Nya didalam Pancaran Cahaya, DIA menunjukkan keterbatasan kemampuan (Penglihatan) mata serta kekuatan rasional, menjadikannya melampaui kekuatan (Penglihatan) mata.
Jadi, segala sesuatu memiliki keterbatasan, hanya Tuhan yang memiliki Kesempurnaan Hakikat...
* TINGKATAN KETUJUH : DZIKIR SIRR'.
Imam Ash-Shadiq as berkata;
”DZIKIR SIRR' itu Memandang (Al-Ru-U’yat) dan Berjumpa (Al-Liqa’)...”
Inilah tingkatan DZIKIR yang paling tinggi !
Tetapi apakah sebenarnya SIRR' itu ?
Sebagian Ahli SUFI menyebut SIRR' (Rahasia) sebagai Habb, yang secara harfiah bererti Biji.
SIRR' atau Habb ini merupakan inti daripada Lubb, dan Lubb ini adalah inti dari Qalb (Hati).
Jadi, SIRR' adalah bahagian yang terdalam dan terhalus daripada Hati...
Habb atau SIRR' inilah tempat Bersemayamnya CINTA yang Bersifatkan Rohani. (Hubb) Adapun DZIKIR SIRR' adalah DZIKIR yang muncul setelah tahapan DZIKIR MA'RIFAT yang terlampaui.
Jika seorang PENDZIKIR telah sepenuhnya Berserah Diri dan Redha kepada semua Qadha-Nya, maka sampailah ia pada tahapan memandang Yang Terkasih setelah Berjumpa (Liqa’) Dengan-Nya, yang kemudian CINTA (Mahabbah) pun bersemi.
Imam Ali Al-Murtadha as bermunajat;
"Ya Allah, Tuhanku… Engkaulah yang paling terpaut pada Pencinta-Mu dan yang paling bersedia menolong orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu. Engkau melihat, Engkau menguji Rahasia-Rahasia (Saraa-i-rihim) mereka, dan mengetahui apa yang bersemayam dalam kesedaran mereka, dan menyedari sampai ke tingkat penglihatan batin mereka. Akibatnya Rahasia-Rahasia mereka terbuka bagi-Mu, dan qalbu-qalbu mereka memuji-Mu dalam kelembutan yang sungguh-sungguh. Dalam kesunyian, teman dan pelipur lara mereka adalah dengan Berdzikir kepada-Mu dan penderitaan, bantuan-Mu adalah pelindung mereka."
Carilah Guru Mursyid Yang HAQ untuk lebih mendalami dan memperhalusinya, supaya sampai ke Matlamatnya...

[ Sumber dari SYEH HAQTULLAH ]
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan