AWALUDDIN MA’RIFATULLAH

 

AWALUDDIN MA’RIFATULLAH

Artinya : Awal Agama Mengenal Allah.
Maka sebelum Mengenal Allah terlebih dahulu kita diwajibkan Mengenal Diri setelah Mengenal Diri terkenallah kepada Allah, bilamana sudah Mengenal Allah Fanalah Diri kita atau tidak ada mempunyai Diri lagi pada Hakikatnya hanya Allah.
Selanjutnya terlebih dahulu kita Mengenal Diri, bilamana tidak Mengenal Asalnya kejadian Diri maka tidaklah Sempurna Ilmu yang kita pelajari.
Ya Rasulullah, apakah yang pertama dijadikan Allah Ta’ala
Nabi SAW bersabda INNALLAHA KHALAKA KABLAL ASY YAA INNUR NABIYIKA MINNUIHI
Artinya Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menjadikan terlebih dahulu ialah Nur Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dari pada Zat Allah
INNALLAHA KHALAKA RUHUN NABI SAW MIN ZATIHI WAKHALAKAL ‘ALAMI MINNURI MUHAMMAD SAW.
Artinya Sesungguhnya Allah telah menjadikan Roh Nabi Muhammad dari pada Zat Allah dan sekelian Alam ini dijadikan dari pada Nur Muhammad SAW serta Nabi Adam dan Diri kita atau tubuh kita.
Nabi Bersabda ANA ABUL ARWAH, WA ADAMU ABUL BASYARU
Artinya Aku Bapak Segala Roh dan Nabi Adam Bapak sekelian Tubuh Manusia tetapi Nabi Adam dijadikan dari pada tanah
Allah berfirman KHALAKAL INSANA MINTIY
Artinya Aku jadikan Insan Adam dari pada Tanah, dan Tanah dari pada Air,
Airpun dijadikan dari pada Nur Muhammad, maka Roh dan Tubuh tersebut bernama Nur Muhammad.
Kepada Roh dan Tubuh inilah Segala kainah, Insya Allah kita akan melihat kesempurnaan Zat Wajibal Wujud, kerana tubuh kita yang kasar ini tidak dapat Mengenal Allah, sebab Fana.
Yang dapat Mengenal meresapkan Nur Muhammad Saw
Siapa yang dapat Mengenal atau meresapkan Nur Muhammad Saw berarti ia Mengenal atau meresapkan Tuhannya, kerana itu adalah kenyataan dari Wujud Allah yang kita miliki seperti penglihatan pendengaran dan sebagainya yang berasal dari pada Nur.
Firman Allah Ta’ala KADJA AKUM MINALLLAHINNURI Artinya Sesuatu apa saja yang menimpa kepada kamu adalah dari pada Allah yaitu Nur.
Firman Allah Ta’ala Selanjutnya KAD JA AKUMUL KAKKUMIR RABBIKUM
Artinya Sesuatu apa saja yang masing-masing kamu adalah hak dari pada Allah dari Nur kepada Nur.
Di sinilah sampai pelajaran segala Ilmu dari Aulia dan Ambiya Asalnya Mengenal Allah.
Demikian pula pendapat Arifbillah serta kelakuannya kerana ia Mengenal Diri-Nya berasal dari kejadian Nur.
Firman Allah Ta’ala dalam Hadist Qudsi KHALA ILA JALI WAKHALAKHUL ASY YA ILA JALIK
Artinya Aku jadikan kamu kerana Aku, dan Aku jadikan Alam Semesta kerana Engkau Ya Muhammad.”
Rasulullah SAW bersabda ANA MINALLAHI WALMU’MINUNKAMINNI
Artinya Aku daripada Allah, dan segala Mu’min daripada Aku.
Maka dari itu, berpeganglah kepada Nur Muhammad, baik di waktu beribadat mahupun di luar dari beribadat.
Yang sebenar diri adalah Nyawa, yang sebenarnya Nyawa adalah Nur Muhammad atau Sifat, yang Sebenarnya Sifat adalah Zat Hayyun akan tetapi La Gairi tidak lain.
Adapun sebagian pendapat dari Alim Ulama adalah bahwa yang sebenarnya Diri adalah Roh, tatkala masuk pada Diri atau Tubuh bernama Nyawa, tatkala keluar masuk bernama Nafas, bilamana ingin sesuatu bernama Nafsu
Dan apabila dapat memiliki sesuatu barang bernama Ikhtiar, dapat pula membuat sesuatu barang bernama Akal atau Ilmu.
Inilah yang sebenarnya Diri. Kerana pada Diri inilah zahirnya Allah
Nabi Muhammad SAW bersabda ZAHIRU RABBI WAL BATHINU ABDUHU
Artinya Zahir Tuhan itu ada pada Bathin HambaNya, yakni kepada Ilmu Hakikat. Kepada Ilmu Hakikat inilah yang Sebenarnya untuk Meng-Esakan Allah.
Dengan adanya keterangan tersebut di atas, maka kenalilah Diri agar Sempurna untuk Mengenal Allah Swt
Nabi Muhammad SAW berSabda MAN’ARA PANAFSAHU PAKAD ‘ARA PARABBAHU”
Artinya Siapa Mengenal Dirinya maka Mengenal ia akan TuhanNya Dan MAN ‘ARA PANAFSAHU BIL FANA PADA’ARA PARABBAHU BILHAQ Artinya Maka barang siapa Mengenal Dirinya binasa Nescaya dikenalnya Tuhannya kekal.
Saudaraku Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Simak Atas Firman Allah Ta’ala Berikut Ini
KAD JA AKUMUL KAKKUMIR RABBIKUM”
Artinya Sesuatu apa saja yang masing-masing kamu adalah Hak dari pada Allah dari Nur kepada Nur.
Di sinilah sampai pelajaran segala Ilmu dari Aulia dan Ambiya Asalnya Mengenal Allah.
Demikian pula pendapat Arifbillah serta kelakuannya kerana ia Mengenal Diri-Nya berasal dari kejadian Nur.
Firman Allah Ta’ala dalam Hadist Qudsi KHALA ILA JALI WAKHALAKHUL ASY YA ILA JALIK
Artinya Aku jadikan kamu kerana Aku, dan Aku jadikan Alam Semesta kerana Engkau Ya Muhammad.
Rasulullah SAW berSabda ANA MINALLAHI WALMU’MINUNKAMINNI \
Artinya Aku daripada Allah, dan segala Mu’min daripada Aku.
Maka dari itu, berpeganglah kepada Nur Muhammad, baik di waktu beribadat mahupun di luar dari beribadat.
Saudaraku.
Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Simak Berikut Ini;
Mengenal Diri ada terbagi tiga bahgian
Pertama
Harus Mengetahui Asal Diri Seperti tersebut diatas
Ke Dua
Matikanlah Diri Tubuh kita yang ada ini Mati Ma’nawiyah
Ke Tiga ;
Setelah Fana Diri di dalam Diri, Uludiyah Allah Ta’ala dalam Ilmu Allah Ta’ala yang Qadim adanya.
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Hadist Qudsi MAUTU ANTAL KABLAL MAUTU Artinya Matikanlah Dirimu Sebelum Mati kamu Mati Sebenarnya
Mematikan Diri adalah sebagai berikut
LAA QADIRUN, WALA MURIDUN, WALA ‘ALIMUN, WALA HAYYUN, WALA SAMI’UN, WALA BASIRUN, WALA MUTAKALLIMUN.
Artinya :
Tidak ada berkuasa ;
Tidak ada berkehendak ;
Tidak ada kita tahu ;
Tidak ada kita hidup ;
Tidak mendengar ;
Tidak melihat ;
Tidak berkata-kata.
Kesemuanya itu Hanya Allah, tetapi setelah Fananya seluruh Diri Tubuh kita di dalam UHU DIAH ALLAH dengan Ilmu Allah yang Qadim. Dan ketahuilah Sir Allah dalam Diri Tubuh kita. Jika kita tidak Mengetahui, maka kita selalu bergelumang Dosa.
Nabi SAW berSabda WUJUDUKA ZAMBUN LAA YUGA SIBAHU ZAMBUN
Artinya Bermula Adam itu dosa yang amat besar, maka tiap-tiap Diri Tubuh yang berdosa tidaklah Sempurna untuk Mengenal Allah walaupun bagaimana berbaktinya tetap tidak Sempurna untuk Mengenal Allah, kerana berbakti itu adalah umpama Diri Tubuh dengan Roh
Maka dari itu ketahuilah Sir Allah yang Sebenarnya di dalam Rahsia yang ada.
Allah berfirman dalam Hadist Qudsi AL INSANU SIRRI WA ANA SIRRAHU
artinya Insan itu adalah Rahsiaku dan Akupun Rahsianya.
Allah berfirman dalam Hadist Qudsi AL INSANU SIRRI WASIARI SIFATI WASIFATI LA GAIRI Artinya Insan itu adalah Rahsiaku
Rahsiaku itu adalah SifatKu, SifatKu itu tidak lain dari padaKu.
GHAUSUL AZAM berkata JISMUL INSANU WANAFSAHU WAKABLAHU WARUHUHU WABASARAHU WA ASNA NURU WAYAZRUHU WARIJLUHU WAKULLU ZALIKA AZHIRTULAHU BINAFSIHI LINAFSI ILA HUWA ILLA ANA GHAIRUHU”
Artinya Diri atau Tubuh Manusia, Hatinya dan pendengarannya, penglihatannya, serta tangan dan kakinya, kesemuanya itu adalah kenyataan bagi DiriKU, tetapi bukan ‘Ainnya dan bukan lainnya.
Allah itu tidak lain dari Insan, sebab kita ini adalah Hak dari pada Allah dan tidak Allah berpisah segala kelakuanNya atau Af’alNya.
Allah berfirman WAFI AMPUSIKUM APALA TUBSIRUN”
Artinya Ada Tuhan kamu pada Diri kamu, Mengapa tidakkah kamu lihat akan Aku, kata Allah, padahal Aku terlebih hampir daripada Matamu yang putih dengan yang hitamnya, terlebih Hampir lagi Aku dengan kamu.
Nabi SAW bersabda MAN NAJARA ILA SYAI’AN WALAM YARALLAHUFIHI FAHUWA HATIL
Artinya Siapa yang melihat kepada sesuatu, tidak dilihatnya Allah didalamNya, maka penglihatannya itu batal dan sia-sia belaka.
ABU BAKAR SIDDIK R.A berkata MAA RA AITU SYAI’AN ILLA WARA AITULLAH HAKABLAHU”
Artinya Tidak Aku lihat sesuatu melainkan yang Aku lihat Allah Ta’ala terlebih dahulu
USMAN IBNU AFFAN berkata MAA RA AITU SYAI’AN ILLA WARA AIRULLAHA
Atinya Tidak Aku lihat sesuatu melainkan yang Aku lihat Allah sesertanya
UMAR IBNU KHATTAF berkata MAA RA AITU SYAI’AN ILLA WARA AITULLAHA BADAHU
Artinya Tidak Aku lihat sesuatu, hanya Aku lihat Allah Ta’ala kemudiannya.
ALI BIN ABI TALIB MAA RAITU SYAI’AN ILLA WARA AITULLAHA FIHI”
Artinya Tidak Aku lihat sesuatu melainkan yang Aku lihat Allah Ta’ala di dalamnya
Demikianlah apa yang dikatakan oleh para Sahabat Nabi tersebut di atas, maka pelajarilah ilmu ini kepada Guru Mursyid sebagaimana mestinya, sebab Allah tidak bersatu dan tidak bercerai berpisah dengan sesuatu apa juapun.
Inilah jalannya untuk Mengenal Allah yang hidup kekal dan Abadi yang tidak pernah kita lupakan setiap saat dan waktu mahupun di dalam tidur.
Inilah pelajaran yang Sebenarnya untuk Makrifat Mengenal Allah dan menghilangkan pekerjaan Dunia serta mempelajari Ilmunya dengan meniadakan atau menghilangkan Diri Tubuh pada tingkah laku kita, maka tidak termasuk lagi pada Huruf HA
Dan tidak boleh lagi dikata atau disebut Allah. Bila mana dengan jalan pelajaran mematikan Diri Tubuh seperti : Zat, Sifat, Asma dan Af’aal yang ada pada kita.
Jika sudah kita tidak ada memanakan Diri Tubuh inilah yang dimaksud menyerahkan Diri kepada Allah Ta’ala, maka bertemulah kita Ghaib di dalam Ghaib Ujud di dalam Ujud Zat di dalam Zat, Sifat di dalam Sifat, Asma di dalam Asma, Af’aal di dalam Af’aal, Sir di dalam Sir, Rahsia di dalam Rahsia dan Rasa di dalam Rasa yang menerima Zauk atau Widdan.
Dalil yang menunjukkan hilangnya Diri kepada Allah Ta’ala sebagai berikut
TIZIBUL BADANI SARAL QALBI Artinya Hancurkan Badan jadikan Hati.
TAZIBUL QALBI SARANRUH Artinya Hancurkan Hati jadikan Ruh.
TAZIBUL RUHI SARANNUR Artinya Hancurkan Ruh jadikan Nur.
TAZIBUNNURI SARAS SIRRI Artinya Hancurkan Nur jadikan Rahsia.
TAZIBUSSIRRI ILLA ANA ILLA ANA Artinya Hancurkan Rahsia jadikan Aku ya Aku yang Mutlak, dan yang Sebenarnya Aku itu adalah Rahsia sekelian Makam Manusia yang berada di dalam Hati atau Bathin.
Demikianlah Untuk Kali Ini Dan Aku Rasa Bahasan Kita Sudah Cukup Semoga Saja Bermanfaat Bagi Kita Semua. Aamiin...

[ Sumber dari Ilmu Mengenal Allah ]Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan