ANAK KUNCI PERBENDAHARAAN SEGALA YANG GHAIB / TERSEMBUNYI

 

ANAK KUNCI PERBENDAHARAAN SEGALA YANG GHAIB / TERSEMBUNYI
6.Surah Al-'An`ām ayat 59
Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dia lah sahaja; dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut; dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Ia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz) yang terang nyata.


Syeikh Abdul Khodir Jailani menerangkan "Juru-bicara dalam diri si hamba menyampaikan: " Allah s.w.t bertitah, ‘Jangan sesiapa mengganggu Keesaan-Ku. Tidak ada sesiapa dapat merobohkan Keperkasaan-Ku. Sesiapa yang mencerobohi Benteng Keperkasaan-Ku akan Aku bakar dengan api Keagungan-Ku dan dia akan binasa! Selamatkanlah diri kamu. Pergilah kamu dan masuklah kamu ke dalam Perbendaharaan-Ku Yang Tersembunyi untuk mengenal Daku sekadar Daku izinkan engkau mengenali Daku'".
Perbendaharaan Yang Tersembunyi itu bernama:
Laa Ilaa Ha Illallah - Sedang sedar dan rasa sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat Allah sahaja, bukan sifat diri sendiri dan juga bukan sifat selain daripada sifat Allah. Yang menyedari sifat yang wajib bagi Allah adalah Allah sendiri.
Ini berdasarkan iktibar dan pengajaran yang diambil dari firman Allah pada
34.Surah Saba' ayat 27
Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya.
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Berdasarkan kepada firman diatas bahawa
"Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu, bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Barang siapa yang merasakan akan keberadaan dirinya sendiri samada dengan cara
- yang diperkatakan dengan lisan lidahnya
- Yang difikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan, keakuan atau keupayaan dirinya sendiri.
Akan hadzirlah perasaan kepada dirinya sendirilah yang berkuasa, dirinya sendirilah yang berkemahuan, dirinya sendirilah yang hidup, dirinya sendirilah yang mengetahui, dirinya sendirilah yang melihat, dirinya sendirilah yang mendengar, dirinya sendirilah yang berkata-kata dan lain-lain lagi.
Inilah keadaan dimana sedang berlaku sepertimana yang telah Allah firmankan
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya."
(Surah saba' ayat 27)
Merasakan sifat ketuhanan yang ada pada dirinya sendiri sebagai sifat dirinya sendiri
Keadaan ini bermakna seseorang itu sedang mengadakan dirinya sendiri sebagai tuhan bersama-sama Allah
dan merasakan sifat ketuhanan yang ada pada makhlok sebagai sifat makhlok tersebut
Keadaan ini pula menunjukkan yang seseorang itu sedang mengadakan maklok yang mempunyai sifat ketuhanan itu sebagai tuhan yang lain bersama-sama Allah.
Setiap seorang mesti tahu dan boleh menghuraikan bahawa ia tidak boleh samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan dirinya sendiri dan tentang keberadaan makhlok-makhlok
Jika ia samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan dirinya sendiri dan tentang keberadaan makhlok-makhlok
Bermakna ia telah dan sedang melakukan perbuatan syirik yang tersembunyi (iaitu sedang mengadakan tuhan yang lain samada dirinya sendiri atau makhlok-makhlok bersama-sama Allah), maka sesiapa sahaja yang sedang mengadakan dirinya sendiri sebagai tuhan yang lain bersama-sama Allah akan berlakulah sepertimana firman Allah pada
21.Surah Al-'Anbyā' ayat 29
Dan (jika ada) sesiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku ialah tuhan selain dari Allah", maka yang berkata sedemikian itu, Kami akan membalasnya dengan (azab) neraka jahannam; demikianlah Kami membalas golongan yang zalim.
Seterusnya memperjelaskan sepertimana firman Allah didalam Surah Al-Jāthiyah ayat 23
Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuiNya (bahawa ia tetap kufur ingkar), dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)? Oleh itu, mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak ingat dan insaf?
Begitu juga jika seseorang itu memandang ada makhlok selain daripada ada Allah membawa makna ia sedang meletakan sifat ketuhanan Allah kepada maklok tersebut yang membawa erti ia sedang menjadikan makhlok tersebut sebagai tuhan selain daripada Allah, bermakna sedang bertuhankan kepada dua atau lebih Tuhan selain daripada Allah membawa makna sedang menyengutui Allah dengan sesuatu yang lain. Keadaan ini juga dipanggil sebagai syirik.
MENJADIKAN SESUATU YANG LAIN DARIPADA ALLAH SEBAGAI TUHAN, SEBENARNYA SEDANG MENYEMBAH SYAITAN DAN SESUNGGUHNYA MERUPAKAN SESAT DENGAN KESESATAN YANG AMAT JAUH
Surah An-Nisaa' dari ayat 115 - 121
115. Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran pertunjuk (yang dibawanya), dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam; dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukanNya dengan sesuatu (apa jua), dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut peraturan hukum-hukumNya); dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu (apa jua), maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.
117. Apa yang mereka sembah yang lain dari Allah itu, hanyalah berhala-berhala (makhluk-makhluk yang lemah), dan mereka (dengan yang demikian) tidak menyembah melainkan Syaitan yang derhaka;
118. Yang telah dilaknat oleh Allah, dan yang telah mengatakan: "Demi sesungguhnya, aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambaMu, bahagian yang tertentu (untuk menjadi pengikutku);
119. "Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu; dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah". Dan (ingatlah) sesiapa yang mengambil Syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata.
120. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka (dengan janji-janji indah) serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong; dan apa yang dijanjikan oleh Syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata.
121. Mereka itu, tempat akhirnya ialah neraka jahanam, dan mereka pula tidak akan dapat melarikan diri daripadanya.
BERCERITA TENTANG ALLAH BEGITU DAN BEGINI TANPA TAHU DAN BOLEH MENERANGKAN BAGAIMANA UNTUK MELAKUKAN SENDIRI JALAN DAN CARA UNTUK MENETAPKAN PEGANGAN DAN IKTIQAD TAUHID MENGIKUT SEPERTIMANA YANG DIKEHENDAKI OLEH ALLAH TERMASUK DIDALAM GOLONGAN SEDANG MEMPERKATAKAN SESUATU YANG MEREKA SENDIRI TIDAK MELAKUKANNYA
Setiap seorang mesti tahu dan boleh menghuraikan yang ia tidak boleh samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan dirinya sendiri
Jika ia samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan dirinya sendiri
Ia telah melakukan perbuatan syirik yang tersembunyi.
Dari sini akan timbul kesadaran yang ia tidak boleh dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik yang tersembunyi.
Setelah membaca akan firman Allah
"Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu, bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
(Surah saba' ayat 27)
Seseorang itu perlu mengetahui bahawa ia tidak boleh samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Kerana apa yang akan berlaku jika ia samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Ialah akan timbul sangkaan yang ia sedang menyangka keberadaan dirinya yang sedang dirasakan ada dirinya yang bersifat dengan sifat ketuhanan itu adalah keberadaan Allah
Sifat ketuhanan yang telah samada
- yang diperkatakan dengan lisan lidahnya
- Yang difikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Sebagai sifat ketuhanan Allah sebenarnya ialah sifat ketuhanan yang sedang dirasakan sebagai sifat dirinya sendiri.
Setelah seseorang itu samada telah
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Ia merasakan yang ia telah mengesakan Allah tetapi sebenarnya ia sedang melakukan syirik sebab dengan samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Ia telah dan sedang menyangka yang keberadaan dirinya yang bersifat dengan sifat ketuhanan itulah keberadaan Allah yang mempunyai sifat ketuhanan Allah.
Ini adalah merupakan "SYIRIK YANG TERSEMBUNYI LAGI TERSEMBUNYI" kerana syirik yang dilakukan telah dianggap sebagai mengesakan Allah.
Setiap seorang mesti tahu dan boleh menghuraikan sendiri yang ia tidak boleh samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Dan jika ia samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Ia telah melakukan syirik yang tersembunyi lagi tersembunyi.. iaitu sedang mengadakan tuhan yang lain bersama-sama Allah malah perbuatan sedang mengadakan tuhan yang lain bersama-sama Allah ini telah dianggap atau telah disangka sebagai perbuatan sedang mengesajan Allah.
Dari sini akan timbul kesadaran yang ia tidak boleh dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya perbuatan ia sedang mengadakan tuhan yang lain bersama-sama Allah (syirik yang tersembunyi lagi tersembunyi).
Apa yang Allah firmankan pada Surah Saba' ayat 27
Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya.
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Adalah benar tetapi apa yang telah diperkata dan dilakukan sepertimana yang telah diterangkan tidak benar dan tidak berlaku sepertimana yang telah Allah firmankan tersebut...
Ini sedang berlaku sepertimana firman Allah pada Surah Al-Mu'minūn dari ayat 84 hingga 90
84. Tanyakanlah (wahai Muhammad): "Kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui?"
85. Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu ingat (dan insaf)?"
86. Tanyakanlah lagi: "Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh, dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?"
87. Mereka akan menjawab: "(Semuanya) kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?"
88. Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta ia dapat melindungi (segala-galanya) dan tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyi daripada kekuasaannya? (Jawablah) jika kamu mengetahui!"
89. Mereka akan menjawab: "(Segala-galanya) dikuasai Allah". Katakanlah: "Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar?"
90. (Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka) bahkan Kami telah membawa kepada mereka keterangan yang benar, dan sesungguhnya mereka adalah berdusta.
YANG MEMPERJELASKAN BAHAWA ORANG YANG MEMPERKATAKAN ALLAH YANG MENCIPTA LANGIT DAN BUMI, ALLAH YANG MEMILIKI DAN MENTADBIR LANGIT YANG TUJUH, ALLAH YANG MEMPUNYAI 'ARASH YANG BESAR, ALLAH YANG MEMEGANG KUASA PEMERINTAHAN TIAP-TIAP SESUATU, DIDALAM KEADAAN MEREKA SEDANG MERASAI AKAN KEBERADAAN DIRI SENDIRI DAN KEBERADAAN MAKHLOK-MAKHLOK LAIN, SEBENARNYA MEREKA SEDANG BERDUSTA .....
Ini adalah dengan melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan untuk mengenal Tuhanmu
Setiap orang perlu tahu dan boleh menghuraikan sendiri ...
17.Surah Al-'Isrā' ayat 41
Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat; dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar.
Atau jalan untuk mengenal Tuhanmu iaitu Allah
79.Surah An-Nāzi`āt ayat 15
Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?
79.Surah An-Nāzi`āt ayat 16
Ketika ia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci; -
79.Surah An-Nāzi`āt ayat 17
(Lalu diperintahkan kepadanya): "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya);
79.Surah An-Nāzi`āt ayat 18
"Serta katakanlah kepadanya: `Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu (dari kekufuran)?
79.Surah An-Nāzi`āt ayat 19
Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintahNya)?
Nabi Musa menyeru kepada firaun " DAN MAHUKAH AKU TUNJUKKAN KEPADAMU JALAN MENGENAL TUHANMU"
Apa yang telah difirmankan ialah Jalan mengenal Tuhanmu bukan mengenal tuhanmu
Untuk Mengenal Allah setiap seorang itu mesti melakukan sendiri jalan untuk mengenal Tuhanmu (ALLAH)
YANG PERLU DILAKUKAN MENGIKUT SEPERTIMANA YANG DIKEHENDAKI OLEH ALLAH
76.Surah Al-'Insān ayat 29
Sesungguhnya (segala keterangan yang disebutkan) ini, menjadi peringatan; maka sesiapa yang mahukan (kebaikan dirinya) bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah (dengan iman dan taat).
76.Surah Al-'Insān ayat 30
Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana (mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakiNya).
MAKSUDNYA APA YANG DILAKUKAN TERSEBUT TELAH DILAKUKAN MENGIKUT DARI FIRMAN ALLAH YANG MANA SATU...
Bukan yang diperkatakan dengan lisan mulut, bukan yang sedang bermain-main didalam alam fikiran, dan bukan yang terlintas didalam hati yang didasarkan kepada ilmu yang diketahui.
Pintu gerbangnya bernama:
Muhammadur Rasulullah - keadaan Allah sedang merasakan segala sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat Allah. Tidak ada lagi sifat Allah yang dirasakan sebagai sifat diri sendiri (yang timbul dari sedang menganggap sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat diri sendiri dan sifat selain dari Allah) - Sifat-sifat terpuji Allah yang sedang ternyata didalam keadaan kenyataan Allah yang sedang menyedari dan merasai sifat Allah adalah sifat Allah inilah yang dinama dan dipanggil dengan panggilan Mihammadar Rasulullah. Juga akan terhasil daripada seseorang itu melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan untuk mengenal Tuhanmu iaitu Allah,
Bukan yang diperkatakan dengan lisan lidah, bukan yang sedang bermain-main didalam alam fikiran dan bukan yang terlintas didalam hati yang didasarkan kepada ilmu yang diketahui
Kuncinya bernama:
Bismillah Hirrah Maa nirrahim - menyedari yang melihat, yang mendengar dan yang berkata-kata adalah sifat Allah, celik sahaja mata dari tidur, sifat pertama yang disedari ialah ketiga-tiga sifat ini iaitu sifat melihat, sifat mendengar dan sifat berkata-kata yang kenyataannya ternyata dibahagian muka... Bangun sahaja dari tidur terus menyedari yang melihat, yang mendengar dan yang berkata-kata adalah sifat Allah dan yang sedang menyedari yang melihat, yang mendengar dan yang berkata-kata adalah sifat Allah ialah Allah sendiri, inilah sifat kasih sayang Allah yang sedang ternyata setelah tersedar dari tidur. Juga akan berlaku hasil daripada seseorang itu telah melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan untukk mengenal Tuhanmu. Bukan dengan mengaku-ngaku berdasarkan kepada ilmu yang diketahui
Cahaya yang menerangi di dalamnya bernama:
Al Fatihah - keadaan dimana Allah yang sedang merasa ada Allah, yang kenyataannya dipanggil dengan nama Muhammad Rasulullah. zahir kenyataannya dinamakan Muhammad. Yang dipanggil Muhammad itu yang sebenarnya sifat terpuji Allah. Tidak ada perbezaan diantara Muhammad dan Allah. Allah ialah zat pada Muhammad dan Muhammad ialah sifat pada Allah, Akan berlaku setelah seseorang itu melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau melaksanakan jalan untuk mengenal Tuhanmu iaitu Allah
Malaikat ialah pekerjaan Allah
Pekerjaan Allah yang meniup sangkakala (memasuk dan mengeluarkan nafas) tiupan yang pertama rosak binasa sekalian alam (mati) iaitu masuknya nafas, tiupan yang kedua hidup kembali iaitu keluarnya nafas,
Ini ditunjukkan didalam firman Allah
3.Surah 'Āli `Imrān ayat 27
"Engkaulah (wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan
Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya..
Pekerjaan Allah yang meniup sangkakala dinamakan dengan nama Malaikat Isrofil bernyawa lemah lembut (ya latif)
Nafas kita ialah afa'al bagi roh, roh itu menyatakan nufus iaitu yang tidak masuk dan keluar.
Disinilah pertemuan diantara hamba dengan tuhan. Dipanggil makam Al-fatihah @ sebenar bismillah @ nur muhammad.
Apabila berlaku perhimpunan nafas, anfas, tanafas dan nufus dipanggil roh izofi, roh izofi itulah roh kudus, roh kudus itulah ruhullah ( keseluruhan itu dipanggil amar robbi - pekerjaan tuhan) pada ubun2.
Tidak ada satu pun yang melata melainkan Dia yang menguasai ubun-ubunnya. Dan Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. ( Ayat 56 : Surah Hud )
11.Surah Hūd ayat 56
"Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu! Tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.
Ialah sidrotul muntaha, pintu loh mahfuz, pintu langit.
Kembali kerahmatullah ialah sentiasa duduk didalam afa'al Allah.
Kenderaan di dalamnya bernama:
Laa Hau lawala kuwataillah billah - ketika menghembuskan nafas keluar dari makam Al-Fatihah melambangkan kesemua yang berlaku adalah daya dan upaya Allah sahaja
Dengan izin Allah s.w.t si hamba masuk ke dalam Perbendaharaan-Nya Yang Tersembunyi.
Persoalannya sudah berlakukah penyaksian dan pengakuan bahawa kesemua ini adalah Allah yang sedang menyatakan akan wujud, sifat, asma' dan afa'alNya sendiri yang terhasil daripada melakukan sendiri jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan untuk mengenal Tuhanmu iaitu Allah.
Walaupun kesemua ini merupakan kenyataan Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah, kerana seseorang itu tidak pernah menyedari bahawa itu adalah Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah, maka dengan sendirinya membawa kepada makna ia mengguna pakai dan beranggapan bahawa Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah sebagai Wujud, sifat, asma' dan afa'al badan diri sendiri (selagi belum berlakunya penyaksian dan pengakuan bahawa segala tanda-tanda kenyataan zat, sifat, asma' dan afa'al Allah sebagai zat, sifat, asma' dan afa'al Allah sendiri, secara automatik memberi makna yang seseorang itu sedang mengaku yang badan diri sendiri ini bersifat dengan sifat ada disamping wujud Allah - sedangkan sebenarnya segala-galanya adalah kenyataan Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah sendiri tetapi badan diri sendiri tidak pernah melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan untuk mengenal Tuhanmu iaitu Allah sehingga berlakunya penyaksian dan pengakuan kepada zat, sifat, asma' dan afa'al Allah)
......SAYA, AKU, DIA, KAMU, KITA, MEREKA adalah kenyataan yang sedang menyatakan Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah yang dipanggil dengan kepelbagaian nama bagi menunjukkan kepelbagaian kenyataan Allah yang berbeza....
Seperti saya adalah seorang lelaki, dipanggil anak kepada ibu bapa saya, Saya juga dipanggil bapa kepada anak-anak saya, saya juga dipanggil abang kepada adik-adik saya, saya juga dipanggil adik kepada abang dan kakak saya, saya juga dipanggil majikan kepada pekerja-pekerja saya, saya juga dipanggil perawat kepada pesakit saya, saya juga dipanggil suami kepada isteri saya... Saya juga dipanggil hamba kepada Allah,
Saya adalah diri yang satu ini juga tetapi dipanggil dengan pelbagai nama mengikut keadaan yang berlainan...
32.Surah As-Sajdah ayat 9
Kemudian Ia menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya: rohNya. Dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.
ROH YANG DITIUPKAN ITU ADALAH URUSAN TUHAN
Firman Allah
17.Surah Al-'Isrā' ayat 85
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: "Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja".
Allah telah memberitahu bahawa roh adalah urusanNya,
Tidak perlu mempersoalkan lagi dengan kepelbagaian soalan sebab itu adalah kenyataan Allah sendiri..
Tujuan Allah memberitahu yang roh itu adalah Urusan Allah supaya seseorang itu tidak bertuhan kepada roh.
Roh adalah sifat ketuhanan, sifat ketuhanan adalah milik Allah, Hanya Allah yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan, inilah maksudnya Roh urusan Allah..
Jangan sekali-kali terhenti hanya kepada roh sehingga sampai bertuhankan kepada roh.. Kerana pada roh itu ada segala sifat ketuhanan...
Firman Allah
34.Surah Saba' ayat 27
Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya. (Sedang merasakan sifat ketuhanan sebagai sifat diri sendiri dan sebagai sifat makhlok selain dari Allah)
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Lihat, saksikan dan Akuilah segala sifat ketuhanan yang ada pada ruh adalah sifat Allah... Roh itu adalah sifat Allah dengan melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan untuk mengenal Tuhanmu iaitu Allah bukan dengan mengaku-ngaku berdasarkan kepada ilmu hakikat dan makrifat yang telah diketahui...
Allah zahirkan pendengaran dan penglihatannya untuk menyatakan akan sifat melihat dan sifat mendengar adalah sifatNya sendiri, bukan dizahirkan sifat melihat dan mendengar untuk disekutukan denganNya. (Untuk dirasai sebagai sifat badan diri sendiri)
40.Surah Ghāfir ayat 13
Dia lah Tuhan yang memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda keesaanNya dan kekuasaanNya (untuk kehidupan rohani kamu), dan yang menurunkan (untuk jasmani kamu) sebab-sebab rezeki dari langit. Dan tiadalah yang ingat serta mengambil pelajaran (dari yang demikian) melainkan orang yang sentiasa bertumpu (kepada Allah).
Untuk itu praktikkan akan firman Allah
17.Surah Al-'Isrā' ayat 41
Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat; dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar.
Salah satu daripada pelbagai jalan dan cara untuk mrnetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid yang boleh dilakukan ialah dengan bertaubat daripada melakukan segala perbuatan syirik sepertimana firmsn Allah
2.Surah Al-Baqarah ayat 54
Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya:
"Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu,
maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu;
iaitu "BUNUHLAH DIRI KAMU".
Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani".
Maksud daripada perintah Allah "BUNUHLAH DIRI KAMU" ialah melaksanakan perintah Allah yang telah dijelaskan didalam Al-Quran yang dengan melakukan perintah Allah tersebut akan menghilangkan rasa keberadaan, keakuan atau keupayaan diri sendiri...
Dengan melaksanajan perintah Allah yang tersurat dan tersirat didalam firman Allah
73.Surah Al-Muzzammil ayat 8
Dan sebutlah (dengan lidah dan hati) akan nama Tuhanmu (terus menerus siang dan malam), serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.
Akan berlakunya penyaksian dan pengakuan kepada Allah seterusnya menghilangkan rasa keberadaan, keakuan atau keupayaan diri sendiri
Ini perlu dibincangkan dengan lebih lanjut lagi.
Seterusnya berlaku pula firman-firman Allah ....
40.Surah Ghāfir ayat 14
Oleh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya (dan menjauhi bawaan syirik), sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai (amalan kamu yang demikian).
56.Surah Al-Wāqi`ah ayat 87
Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamu orang-orang yang benar ?
Hakikatnya hanya sedang menerangkan akan Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah yang Esa itu juga...
Cuma tinggal tunggu penyaksian dan pengakuan dari badan diri masing-masing (yang terhasil daripada telah melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid) sehingga tidak lagi tinggal keakuan (zat, sifat, asmak dan afa'al Allah yang sedang diperkenalkan itu) diletakkan atau disangka sebagai zat, sifat, asma' dan afa'al badan diri sendiri walau sebesar zarah sekalipun...
Selagi ada keakuan badan diri sendiri (merasai ada diri sendiri) yang sebenarnya kesemua sedang menyatakan Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah yang sedang dipertontonkan itu adalah Wujud, sifat, asma' dan afa'al sebagai pengenalan Allah yang dipanggil dengan nama kita.
Kita adalah nama bagi menunjukkan keadaan zat, sifat, asma' dan afa'al Allah yang tidak ada ujud sendiri..
Jadi tugas setiap orang ialah melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid, sehingga berlakunya penyaksian dan pengakuan kepada Allah, seterusnya penyaksian dan pengakuan kepada Allah yang mengenal Allah.
Diketika ini, hilang rasa keakuan kepada diri sendiri (kita menganggap yang Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah itu sebagai Wujud, sifat, asma' dan afa'al diri sendiri dan selain dari Allah)
Lakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid sehingga berlakunya penyaksian dan pengakuan kepada badan diri sendiri bahawa kesemua kenyataan Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah adalah Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah sendiri, jadi dengan penyaksian dan pengakuan yang sedang berlaku hasil daripada melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid, itu akan menafikan yang Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah kepada badan diri sendiri dan selain dari Allah... (selain dari Allah tidak ada Wujud, sifat, asma' dan afa'al sendiri), dan melalui penyaksian dan pengakuan yang sedang berlaku yang terhasil daripada seseorang itu melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid itu juga akan mengisbatkan Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah hanya kepada Wujud, sifat, asma' dan afa'al Allah sendiri...
Dengan melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid sehingga berlakunya Penyaksan dan pengakuan bahawa zat, sifat, asma' dan afa'al Allah adalah zat sifat, asma' dan afa'al Allah sehingga sampai berlaku pula penyaksian dan pengakuan bahawa yang sedang mengakui zat sifat asma' dan afa'al Allah adalah Allah sendiri juga dengan mempraktikkan apa yang tersurat dan apa yang tersirat didalam firman Allah firman Allah
7.Surah Al-'A`rāf ayat 180
Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.
17.Surah Al-'Isrā' ayat 110
Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama "Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.
87.Surah Al-'A`lá ayat 15
Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).
CARA UNTUK MENYEBUT ALLAH BOLEH DILAKUKAN MENGIKUT SEPERTI FIRMAN ALLAH PADA
73.Surah Al-Muzzammil ayat 8
Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan
Ini adalah cara untuk menyebut Allah dengan lisan lidah ...
Untuk melaksanakan perintah Allah
7.Surah Al-'A`rāf ayat 180
Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.
17.Surah Al-'Isrā' ayat 110
Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama "Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.
ini seseorang itu boleh juga melaksana mengikut sepertimana sabda Nabi Muhammad saw...
Saidina Ali Rodziallah hu'an hu Bertanya kepada Rasulullah bagaimana aku nak hampir dengan Allah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab mari dekat dengan aku ya Ali hingga bertemu lutut.
- Pejamkan mata mu,
- Tongkat kan lidah mu ke langit2,
- sebutlah nama Allah sebanyak2nya
Ini adalah cara untuk menyebut Allah secara tersembunyi didalam hati ...
FADZILAT ZIKIR YANG TERSEMBUNYI
Rasulullah saw pernah bersabda ,
“Zikir (dengan tidak bersuara) lebih unggul dari pada zikir (dengan suara) selisih tujuh puluh kali lipat.
Jika tiba saatnya hari kiamat maka Allah akan mengembalikan semua perhitungan amal semua makhluk-makhluknya sesuai amalnya.
Para malaikat pencatat amal datang dengan membawa tulisan-tulisan mereka.
Allah berkata pada mereka , lihatlah apakah ada amalan yang tersisa pada hamba-Ku ini ?
Para malaikat itu menjawab , kami tidak meninggalkan sedikit pun amalan yang kami ketahui kecuali kami mencatat dan menulisnya.
Allah lalu berkata lagi (pada hamba-Nya itu), kamu mempunyai amal kebaikan yang hanya Aku yang mengetahuinya.
Aku akan membalas amal kebaikanmu itu.
Kebaikanmu itu berupa zikir dengan sembunyi (tak bersuara).”
( Hadis Riwayat Al-Baihaqi )
Perbuatan menyedari dan merasai akan zat sifat asma' dan afa'al yang sedang dirasai dengan sebulat-bulat tumpuan, setelah tertumpu sebulat-bulat tumpuan kepada apa yang sedang dirasai maka akuilah samada zat sifat asma' dan afa'al yang sedang dirasai itu adalah zat sifat asma' atau afa'al Allah hanya dengan menyebut Allah sebanyak-banyaknya
“BUKAN DENGAN MENGAKU-NGAKU BERASASKAN KEPADA ILMU YANG DIKETAHUI”
28.Surah Al-Qaşaş ayat 88
Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Zat Allah. BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan (untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan).
Maksudnya janganlah mengaku atau mengiktikadkan segala zat, sifat, asma' dan afa'al Allah sebagai zat, sifat, asmak dan afa'al kepunyaan diri sendiri atau kepunyaan sesuatu selain dari Allah.. Jangan sekali-kali merasa dan menganggap zat, sifat, asma' dan afa'al yang sedang dirasai sebagai zat, sifat, asma' dan afa'al diri sendiri
Ada lagi satu keadaan dimana kita memperkatakan bahawa zat, sifat, asma’ dan afa’al yang ada pada kita adalah zat, sifat, asma’ dan afa’al Allah didalam keadaan kita sedang merasakan akan keberadaan atau keakuan akan zat, sifat, asma’ dan afa’al diri kita sendiri.
Disini apa yang akan berlaku ialah kita sedang mengaku-ngaku akan zat, sifat, asma’ dan afa’al keakuan atau keberadaan diri kita itu adalah Allah
Sebenarnya apa yang perlu dilakukan kita melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan dan cara untuk mengenal Tuhanmu iaitu Allah
Setelah melakukan sendiri jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan dan cara untuk mengenal Tuhanmu akan berlaku penyaksian dan pengakuan bahawa zat, sifat, asma’ dan afa’al yang ada pada diri itu adalah zat, sifat, asma’ dan afa’al Allah, dengan ini akan hilanglah keakuan kepada zat, sifat, asma’ dan afa’al diri sendiri
JIKA MENGAKU-NGAKU YANG ZAT, SIFAT, ASMA’ DAN PERBUATAN YANG ADA PADA DIRI SENDIRI ADALAH ZAT, SIFAT, ASMA’ DAN AFA’AL ALLAH, RASA KEAKUAN KEPADA ZAT, SIFAT, ASMA’ DAN PERBUATAN TIDAK AKAN HILANG DARI PERASAAN KEBERADAAN DIRI SENDIRI
BERBEZA APABILA MELAKUKAN JALAN DAN CARA UNTUK MENETAPKAN PEGANGAN ATAU IKTIQAD DAN TAUHID ATAU JALAN UNTUK MENGENAL TUHANMU, KEAKUAN KEPADA ZAT, SIFAT, ASMA’ DAN PERBUATAN DIRI SENDIRI AKAN HILANG DIKETIKA SEDANG BERLAKUNYA PENYAKSIAN DAN PENGAKUAN KEPADA ZAT, SIFAT, ASMA’ DAN PERBUATAN ALLAH SETERUSNYA PENYAKSIAN DAN PENGAKUAN KEPADA ALLAH YANG MENGENAL ALLAH
Lakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid atau jalan untuk mengenal Tuhanmu sehingga berlaku penyaksian dan pengakuan bahawa segala zat, sifat, asma' dan afa'al Allah yang sedang diperkenalkan keatas badan diri sendiri dan keatas sesuatu selain dari Allah adalah zat, sifat, asma' dan afa'al Allah sendiri (dengan cara merasai sebulat-bulat tumpuan dan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya) sehingga tidak tinggal walau sebesar zarah sekalipun pengakuan terhadap diri sendiri lagi...
Selama ini kita sedang merasai (secara sedar atau tidak sedar) yang kenyataan zat, sifat, asma' dan afa'al Allah itu adalah zat, sifat, asma' dan afa'al diri sendiri sebenarnya binasa, tidak berasas,
Walaupun kita mengaku dan beriktikad bahawa zat, sifat, asma' dan afa'al Allah yang ditunjukkan itu sebagai kepunyaan kita sendiri hakikat sebenarnya zat, sifat, asma' dan afa'al Allah itu tetap kepunyaan Allah.. Tidak pernah berlaku perpindahan milik dari Allah kepada kita, yang berlaku hanyalah kenyataan Allah sendiri yang dipanggil sebagai kita..
Sebenarnya kenyataan kita adalah nabi Allah sendiri yang sedang menerangkan akan kewujudan Allah sendiri.. Kita tidak ada ujud sendiri (keakuan diri, jika ada ujud keakuan diri sendiri itu adalah hawa nafsu)...
25.Surah Al-Furqān ayat 43
Nampakkah (wahai Muhammad) keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat?
21.Surah Al-'Anbyā' ayat 29
Dan (jika ada) sesiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku ialah tuhan selain dari Allah", maka yang berkata sedemikian itu, Kami akan membalasnya dengan (azab) neraka jahannam; demikianlah Kami membalas golongan yang zalim.
55.Surah Ar-Raĥmān ayat 26
Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa:
55.Surah Ar-Raĥmān ayat 27
Dan akan kekallah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan:
57.Surah Al-Ĥadīd ayat 5
Dia lah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi; dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan.
4.Surah An-Nisā' ayat 174
Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu: Bukti dari Tuhan kamu, dan Kami pula telah menurunkan kepada kamu (Al-Quran sebagai) Nur (cahaya) yang menerangi (segala apa jua yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak).
6.Surah Al-'An`ām ayat 104
(Katakanlah wahai Muhammad): "Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan (dalil-dalil dan bukti) dari Tuhan kamu; oleh itu sesiapa melihat (kebenaran itu serta menerimanya) maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa buta (dan enggan menerimanya) maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri. Dan tiadalah aku berkewajipan menjaga dan mengawasi kamu".
3.Surah 'Āli `Imrān ayat 190
Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal;
3.Surah 'Āli `Imrān ayat 191
(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.
73.Surah Al-Muzzammil ayat 8
Dan sebutlah (dengan lidah dan hati) akan nama Tuhanmu (terus menerus siang dan malam), serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.
Dengan melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad dan tauhid akan berlakulah penyaksian dan pengakuan kepada zat, sifat, asma' dan afa'al Allah seterusnya kepada penyaksian dan pengakuan kepada Allah yang mengenal Allah..
Dengan ini akan berlaku pula sepertimana firman Allah
37.Surah Aş-Şāffāt ayat 96
"Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu!"
13.Surah Ar-Ra`d ayat 16
Bertanyalah (wahai Muhammad): "Siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi?"
Jawablah: "Allah".
Bertanyalah lagi: "Kalau demikian,
patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai Pelindung dan Penolong, yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri, dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya?"
Bertanyalah lagi: "Adakah sama, orang yang buta dengan orang yang celik?
Atau adakah sama, gelap-gelita dengan terang?
Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaanNya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada mereka?"
Katakanlah: "Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa".
39.Surah Az-Zumar ayat 62
Allah Yang Menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Mentadbirkan serta menguasai segala-galanya.
19.Surah Maryam ayat 65
"Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya; oleh itu, sembahlah engkau akan Dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadaNya; adakah engkau mengetahui sesiapapun yang senama dan sebanding denganNya?"
Dengan melaksanakan perintah Allah yang tersurat dan yang tersirat didalam firman Allah
73.Surah Al-Muzzammil ayat 8
Dan sebutlah (dengan lidah dan hati) akan nama Tuhanmu (terus menerus siang dan malam), serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.
73.Surah Al-Muzzammil ayat 9
Dia lah Tuhan yang menguasai timur dan barat; tiada Tuhan melainkan Dia; maka jadikanlah Dia Penjaga yang menyempurnakan urusanmu.
Yang cara untuk dilakukannya pula boleh diambil dari apa yang tersurat dan apa yang tersirat daripada sabda Nabi Muhammad saw
Saidina Ali Rodziallah hu'an hu Bertanya kepada Rasulullah bagaimana aku nak hampir dengan Allah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab mari dekat dengan aku ya Ali hingga bertemu lutut.
- Pejamkan mata mu,
- Tongkat kan lidah mu ke langit2,
- sebutlah nama Allah sebanyak2nya
Akan berlaku pula akan firman Allah
28.Surah Al-Qaşaş ayat 88
Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Zat Allah. BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan (untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan).
6.Surah Al-'An`ām ayat 19
‎قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةًۖ قُلِ اللَّهُۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰۚ قُل لَّا أَشْهَدُۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
Bertanyalah (wahai Muhammad): "Apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya?" (Bagi menjawabnya)
katakanlah:
"Allah menjadi Saksi antaraku dengan kamu, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga (kepada) sesiapa yang telah sampai kepadanya seruan Al-Quran itu.

{ Sumber dari FB ]
Adakah kamu sungguh-sungguh mengakui bahawa ada beberapa tuhan yang lain bersama-sama Allah?"
Katakanlah:
"Aku tidak mengakuinya".
Katakanlah lagi:
"Hanyasanya Dia lah sahaja Tuhan Yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku adalah berlepas diri apa yang kamu sekutukan (dengan Allah Azza Wa Jalla)".
Awalludin Ma'rifatullah
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan