AKU BERSAKSI BAHAWA TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH

 


ASHADU AN LAAA ILAHA ILLALLAH AKU BERSAKSI BAHAWA TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH
‎اسهد ان لااله الا الله
Didalam kalimah tauhid ini ada perkataan “ASHADU YANG BERMAKNA AKU BERSAKSI” yang membawa maksud sedang berlaku penyaksian dan pengakuan kepada Allah.
Tentunya sedang berlaku penyaksian dan pengakuan kepada Allah dengan jelas dan nyata bahawa tiada tuhan yang lain selain daripada Allah.
ALLAH TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN YANG JELAS NYATA MELALUI PARA RASUL ..
2.Surah Al-Baqarah ayat 99
Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) ayat-ayat keterangan yang jelas nyata (Al-Quran), dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik.
2.Surah Al-Baqarah ayat 213
Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu (menurut ugama Allah yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan), maka Allah mengutuskan Nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan Syurga, dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka); dan Allah menurunkan bersama Nabi-nabi itu Kitab-kitab Suci yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan dan (sebenarnya) tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab Suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, - mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka (yang derhaka itu), dengan izinNya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus (menurut undang-undang peraturanNya).
3.Surah 'Āli `Imrān ayat 86
Bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada sesuatu kaum yang kufur ingkar sesudah mereka beriman, dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah (Nabi Muhammad) itu adalah benar, dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan (ingatlah), Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahNya kepada kaum yang zalim.
3.Surah 'Āli `Imrān ayat 105
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah berceri-berai dan berselisihan (dalam ugama mereka) sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata (yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah), Dan mereka yang bersifat demikian, akan beroleh azab seksa yang besar.
9.Surah At-Tawbah ayat 70
Bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang terdahulu daripada mereka, iaitu kaum Nabi Nuh dan Aad dan Thamud dan kaum Nabi Ibrahim, dan penduduk negeri Madyan serta negeri-negeri yang telah dibinasakan? (Semuanya) telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan yang jelas nyata, (lalu mereka mendustakannya dan Tuhan pula membinasakan mereka); Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
16.Surah An-Naĥl ayat 44
(Kami utuskan Rasul-rasul itu) membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata (yang membuktikan kebenaran mereka) dan Kitab-kitab Suci (yang menjadi panduan); dan kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Al-Quran yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya.
22.Surah Al-Ĥaj ayat 16
Dan demikianlah pula Kami menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat keterangan yang jelas nyata; dan sesungguhnya Allah memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut peraturan dan undang-undangNya).
29.Surah Al-`Ankabūt ayat 49
(Al-Quran tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi) bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang berilmu; dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat keterangan Kami melainkan orang-orang yang zalim.
30.Surah Ar-Rūm ayat 9
Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri, dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang dilakukan oleh mereka, dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh Rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata (lalu mereka mendustakannya dan kesudahannya mereka dibinasakan). Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
30.Surah Ar-Rūm ayat 47
Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengutuskan sebelummu (wahai Muhammad) Rasul-rasul kepada kaum masing-masing, lalu mereka membawa kepada kaumnya keterangan-keterangan yang jelas nyata; kemudian Kami menyeksa orang-orang yang berlaku salah (mengingkarinya); dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman.
40.Surah Ghāfir ayat 66
Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku dilarang menyembah benda-benda yang kamu sembah yang lain dari Allah - setelah datang kepadaku keterangan-keterangan yang jelas nyata dari Tuhanku; dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada perintah Tuhan sekalian alam".
45.Surah Al-Jāthiyah ayat 17
Dan lagi Kami telah berikan mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata mengenai perkara ugama; maka mereka tidak berselisihan (dalam perkara ugama itu) melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memberi mereka mengetahui (apa yang baik dan yang sebaliknya; berlakunya yang demikian) kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
58.Surah Al-Mujādila ayat 5
Sesungguhnya orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, mereka tetap ditimpa kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka ditimpa kehinaan; kerana sesungguhnya Kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang menghina,
61.Surah Aş-Şaf ayat 6
Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata: "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku - bernama: Ahmad". Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang jelas nyata!"
64.Surah At-Taghābun ayat 5
Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka; dan mereka (pada hari akhirat kelak) beroleh azab seksa yang tidak terperi
sakitnya.
64.Surah At-Taghābun ayat 6
(Balasan) yang demikian itu, kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi Rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, maka mereka berkata:" Patutkah manusia (yang seperti kami - menjadi Rasul untuk) memberi petunjuk kepada kami?" Lalu mereka kufur ingkar serta berpaling (dari kebenaran); dan Allah pun menyatakan tidak berhajatNya (kepada iman dan ketaatan mereka lalu membinasakan mereka); dan Allah sememangnya Maha Kaya, lagi tetap Terpuji.
Dengan bahasa mudahnya yang selain daripada Allah bukan tuhan, hanya sanya Allah sahajalah Tuhan yang maha esa.
Jadi kita jangan jadikan sesuatu selain daripada Allah sebagai Tuhan, kita tidak boleh sekutukan sesuatu dengan Allah.
Samada dengan cara
- memprilakukan dengan perbuatan
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikir dengan fikirannya
- Atau ada yang terlintas didalam hatinya
Jika ada yang disekutukan dengan Allah, maka dengan sendirinya membawa kepada makna kita sedang mempertuhankan sesuatu selain daripada Allah
Firman Allah yang telah melarang kita daripada bertuhankan kepada dua Tuhan
16.Surah An-Naĥl ayat 51
Dan Allah berfirman: "Janganlah kamu bertuhankan dua tuhan, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu; maka kepada Akulah sahaja hendaknya kamu gerun gementar.
37.Surah Aş-Şāffāt ayat 87
"Maka bagaimana fikiran kamu pula terhadap Allah Tuhan sekalian alam?"
56.Surah Al-Wāqi`ah ayat 80
Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.
69.Surah Al-Ĥāqqah ayat 43
(Al-Quran itu) diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.
JANGAN ADAKAN TUHAN YANG LAIN BERSAMA ALLAH..
6.Surah Al-'An`ām ayat 19
Bertanyalah (wahai Muhammad): "Apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya?"
(Bagi menjawabnya) katakanlah: "Allah menjadi Saksi antaraku dengan kamu, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga (kepada) sesiapa yang telah sampai kepadanya seruan Al-Quran itu. Adakah kamu sungguh-sungguh mengakui bahawa ada beberapa tuhan yang lain bersama-sama Allah?" Katakanlah:
"Aku tidak mengakuinya". Katakanlah lagi: "Hanyasanya Dia lah sahaja Tuhan Yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku adalah berlepas diri apa yang kamu sekutukan (dengan Allah Azza Wa Jalla)".
DENGAN JELAS DAN NYATA AYAT AL-QURAN YANG MENERANGKAN BAHAWA ALLAH ADALAH TUHAN YANG MAHA ESA, SESUATU SELAIN DARIPADA ALLAH BUKAN TUHAN
Jadi bagaimana dengan orang yang telah memperkatakan yang “ALLAH BUKAN TUHAN DAN TUHAN BUKAN ALLAH”
Disini dengan jelas dan nyata membawa maksud ada Tuhan yang lain selain daripada Allah
Tuhan lawannya makhlok. Jika Tuhan sudah tentu bukan makhlok, Jika makhlok sudah tentu bukan Tuhan
Sebenarnya jika telah diperkatakan Allah bukan Tuhan adakah membawa kepada maksud Allah itu makhlok (Na’uzubillau) mahasuci Allah daripada mempunyai sifat-sifat kekurangan.
Jika kita pandang dari sudut lain dari perkataan yang telah dilafazkan “TUHAN BUKAN ALLAH” membawa kepada maksud telah berlaku pengakuan atau orang yang telah melafazkan perkataan “TUHAN BUKAN ALLAH” sedang mengakui ada tuhan yang lain selain daripada Allah
Sebenarnya tidak ada Tuhan yang lain lagi selain daripada Allah dengan membawa maksud kita tidak boleh mempertuhankan sesuatu yang lain selain daripada Allah.
Ada sesetengah manusia telah menjadikan berhala-berhala buatan manusia sebagai tuhan yang disembah, ini tidak boleh dilakukan kerana berhala bukan tuhan, hanya Allah sahaja yang merupakan Tuhan yang maha esa..
Ada juga manusia yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain daripada Allah, makasudnya sedang bertuhankan kepada hawa nafsu, ini yang tidak boleh dilakukan, inilah yang telah dilarang oleh Allah
Hawa nafsu bukan tuhan tetapi telah dipertuhankan oleh manusia dengan kata lain ada manusia telah bertuhankan kepada hawa mafsunya, sebenarnya hawa nafsu itu bukan tuhan, Tuhan yang sebenarnya hanya Allah
21.Surah Al-'Anbyā' ayat 29
Dan (jika ada) sesiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku ialah tuhan selain dari Allah", maka yang berkata sedemikian itu, Kami akan membalasnya dengan (azab) neraka jahannam; demikianlah Kami membalas golongan yang zalim.
Sebenarnya hawa nafsu bukanlah tuhan tetapi ada manusia yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan yang dipuja dan dita’ati selain daripada Allah
Disini orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan telah menyengutukan hawa nafsunya dengan Allah, hawa nafsunya telah dijadikan tuhan selain daripada Allah
Barang siapa yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan, Allah akan membalasnya dengan azab neraka jahannam
Didalam surah saba’ pada ayat 27 Allah telah memperjelaskan
Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya.
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
APAKAH SENENARNYA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN FIRMAN ALLAH
“Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya.”
Sebenarnya sifat ketuhanan yang ada pada makhlok adalah sifat ketuhanan Allah, tetapi sifat ketuhanan yang ada pada makhlok tersebut telah dikatakan sebagai sifat makhlok itu sendiri.
Contoh kita lihat apa yang sedang berlaku kepada diri kita sendiri
Jika kita sedang merasakan sifat ketuhanan yang ada pada diri kita sebagai sifat diri kita sendiri, inilah yang dimaksudkan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dengan
“Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya.”
Sedang merasai sifat ketuhanan yang ada pada diri kita sendiri sebagai sifat diri kita sendiri adalah perbuatan kita sedang hubungkan diri kita dengan Allah sebagai sekutu..
Inilah syirik yang tersembunyi iaitu kita tidak menyedari dimana kita sedang merasai diri kita sendiri memiliki sifat ketuhanan
Inilah keadaan dimana orang tersebut sedang menjadikan hawa nafsunya (sedang merasai keberadaan dirinya sendiri dengan menyangka sifat ketuhanan Allah sebagai sifat dirinya sendiri) sebagai tuhan selain daripada Allah
Firman Allah
25.Surah Al-Furqān ayat 43
Nampakkah (wahai Muhammad) keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat?
45.Surah Al-Jāthiyah ayat 23
Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuiNya (bahawa ia tetap kufur ingkar), dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)? Oleh itu, mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak ingat dan insaf?
SEBENARNYA HAWA NAFSU ITU BUKAN TUHAN TETAPI TELAH DIJADIKAN TUHAN OLEH ORANG YANG SEDANG MERASAI SIFAT KETUHANAN YANG ADA PADANYA SEBAGAI SIFAT DIRINYA SENDIRI..
Tuhan yang telah dijadikan tuhan oleh orang yang telah mempertuhankan kepada hawa nafsunya sendiri bukanlah tuhan (INI MAKSUD KEPADA TIADA TUHAN - لااله - IAITU TIDAK BOLEH DIJADIKAN YANG BUKAN TUHAN SEBAGAI TUHAN)
TUHAN YANG SEBENAR HANYALAH ALLAH YANG MAHA ESA - MAKSUD KEPADA KALIMAH - الا الله -
Setelah kita membaca keterangan dari firman Allah didalam surah saba’ pada ayat 27
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya.
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Akan lahirlah didalam ilmu atau pengetahuan kita bahawa segala sifat ketuhanan yang ada pada diri kita adalah sifat ketuhanan Allah. Ini yang kita tahu.
Tetapi didalam masa yang sama kita sedang merasai keberadaan diri kita sendiri, selagi kita masih merasai akan keberadaan diri kita sendiri, segala sifat ketuhanan yang ada pada diri sendiri secara automatik akan dirasai sebagai sifat diri yang sedang dirasakan ada itu...
Jika kita memperkatakan apa yang diketahui iaitu “SEGALA SIFAT KETUHANAN YANG ADA PADA DIRI KITA SENDIRI ADALAH SIFAT ALLAH” didalam keadaan kita sedang “MERASAI AKAN KEBERADAAN DIRI KITA SENDIRI” apa yang akan berlaku ialah
Kita sedang menyangka
Bahawa sifat ketuhanan yang sedang dirasai sebagai sifat diri kita sendiri itu adalah sifat ketuhanan Allah
Jadi kita tidak boleh memperkatakan yang sifat ketuhanan yang ada pada diri kita itu sebagai sifat ketuhanan Allah didalam keadaan kita sedang merasai akan keberadaan diri kita sendiri kerana akan berlaku keadaan sangkaan yang sedang menyangka sifat ketuhanan Allah yang telah dirasakan sebagai sifat diri sendiri itulah pula yang akan disangka sebagai sifat ketuhanan Allah...
Firman Allah
6.Surah Al-'An`ām ayat 148
Orang-orang musyrik akan mengatakan: "Kalau Allah menghendaki tentulah kami dan datuk nenek kami tidak mempersekutukanNya (dengan sesuatu yang lain), dan tidak pula kami haramkan sesuatu apa pun". Demikianlah juga orang-orang yang dahulu sebelum mereka telah mendustakan (Rasul-rasul) sehingga mereka merasai azab seksa Kami.
"Katakanlah: Adakah kamu mempunyai ilmu supaya dapat kamu tunjukkan kepada kami? Tiadalah kamu menurut melainkan sangkaan semata-mata, dan kamu pula tidak lain hanyalah berdusta".
Jadi setiap seorang mesti tahu dan boleh menghuraikan menunjukkan yang ia bukan sedang berada didalam keadaan sedang bersangka-sangka, jika tidak tahu dan tidak boleh menerangkan yang ia bukan sedang berada didalam keadaan sedang bersangka-sangka, apa yang telah diperkatakan didalam keadaan sedang bersabgka-sangka tersebut adalah dusta..
Diantara firman Allah yang menerangkan tenteng sangka-sangkaan
10.Surah Yūnus ayat 36
Dan kebanyakan mereka, tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan.
10.Surah Yūnus ayat 66
Ingatlah! Sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain Allah sebagai sekutuNya, mereka tidak menurut (sesuatu keyakinan), mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.
53.Surah An-Najm ayat 28
Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad).
Cuba kita kembali kepada firman Allah tentang bagaimana untuk tetap berpegang dengan pegangan atau iktiqad dan tauhid
17.Surah Al-'Isrā' ayat 41
Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat (memahami dan mematuhi kebenaran); dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar.
YANG PERLU DILAKUKAN MENGIKUT SEPERTIMANA YANG DIKEHENDAKI OLEH ALLAH
76.Surah Al-'Insān ayat 29
Sesungguhnya (segala keterangan yang disebutkan) ini, menjadi peringatan; maka sesiapa yang mahukan (kebaikan dirinya) bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah (dengan iman dan taat).
76.Surah Al-'Insān ayat 30
Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana (mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakiNya).
MAKSUDNYA APA YANG DILAKUKAN TERSEBUT TELAH DILAKUKAN MENGIKUT DARI FIRMAN ALLAH YANG MANA SATU...
ALAH TELAH MEMBERIKAN CABARAN SECARA SINDIRAN KEPADA MEREKA YANG SEDANG BERADA DIDALAM KEADAAN SEDANG BERSANGKA-SANGKA "Katakanlah: Adakah kamu mempunyai ilmu supaya dapat kamu tunjukkan kepada kami? Tiadalah kamu menurut melainkan sangkaan semata-mata" -
JIKA DIHURAIKAN DALAM BENTUK LAIN JIKA BENAR KAMU TIDAK BERADA DIDALAM KEADAAN SEDANG BERSANGKA-SANGKA TUNJUK DAN BUKTIKANLAH BAHAWA KAMU TIDAK BERADA DIDALAM BERSANGKA-SANGKA ITU"
BERKAITAN DENGAN (yang telah dibersihkan daripada sebarang syirik, tentang berserah diri kepada Allah, tentang ikhlas, tentang pegangan atau iktiqad tauhid, tentang makrifatullah) JIKA KAMU TIDAK DAPAT TUNJUKKAN BAGAIMANA JALAN DAN CARA YANG KAMU TELAH LALUI SENDIRI SEHINGGA KAMU TELAHPUN BERADA DIDALAM KEADAAN PEGANGAN ATAU IKTIQAD DAN TAUHID SEPERTI YANG TELAH DIFIRMANKAN OLEH ALLAH SEPERTI DIATAS MAKA ALLAH JUGA DENGAN KERAS MENYATAKAN "dan kamu pula tidak lain hanyalah berdusta"
Apa yang perlu dilakukan ialah kita mesti bertaubat daripada melakukan sebarang perbuatan syirik iaitu seperti firman Allah
2.Surah Al-Baqarah ayat 54
Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya:
"Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu,
maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu;
iaitu "BUNUHLAH DIRI KAMU".
Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani".
Janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada sesiapa yang telah bertaubat daripada melakukan sebarang perbuatan syirik dengan melaksanakan perintah “BUNUHLAH DIRI KAMU SENDIRI”
Firman Allah
4.Surah An-Nisā' ayat 66
Dan sesungguhnya kalau Kami wajibkan kepada mereka (dengan perintah):
"BUNUHLAH DIRI KAMU SENDIRI, ATAU KELUARLAH DARI TEMPAT KEDIAMAN KAMU"
NESCAYA MEREKA TIDAK AKAN MELAKUKANNYA, KECUALI SEDIKIT DARIPADA MEREKA
Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan (iman mereka).
4.Surah An-Nisā' aya 67
Dan (setelah mereka melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah), tentulah Kami akan berikan kepada mereka - dari sisi Kami - pahala balasan yang amat besar;
4.Surah An-Nisā' ayat 68
DAN TENTULAH KAMI PIMPIN MEREKA KE JALAN YANG LURUS.
4.Surah An-Nisā' ayat 69
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga) bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi, dan orang-orang Siddiqiin, dan orang-orang yang Syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang yang taat).
FIRMAN ALLAH TENTANG SATU JALAN YANG LURUS YANG TIDAK BOLEH DISESATKAN OLEH IBLIS DAN AKAN DIPELIHARA OLEH ALLAH
15.Surah Al-Ĥijr 39
Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya,
15.Surah Al-Ĥijr ayat 40
"Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaMu yang dibersihkan dari sebarang syirik".
15.Surah Al-Ĥijr ayat 41
Allah berfirman: "Inilah satu jalan yang lurus, yang tetap Aku memeliharanya.
15.Surah Al-Ĥijr ayat 42
"Sesungguhnya hamba-hambaKu, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat (dengan pilihannya sendiri).
Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dari perintah Allah “BUNUHLAH DIRI KAMU SENDIRI”
Maksud daripada perintah Allah "BUNUHLAH DIRI KAMU" ialah kita melaksanakan perintah Allah yang terkandung didalam Al-Quran yang apabila dilakukan perintah Allah tersebut akan menghilangkan keberadan atau keakuan diri sendiri
Perintah yang apabila dilakukan akan menghilangkan keberadaan diri sendiri ialah melaksanakan apa yang tersurat dan yang tersirat didalam firman Allah
73.Surah Al-Muzzammil ayat 8
Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.
Ini adalah cara untuk menyebut nama Allah dengan lisan lidah yang perlu dilakukan sehingga akan berlaku penyaksian dan pengakuan kepada sifat ketuhanan Allah, penyaksian dan pengakuan kepada Allah dan seterusnya penyaksian dan pengakuan kepada hanya Allah yang mengenal Allah.
Yang cara untuk dilakukan menyebut nama Allah didalam hati sehingga akan berlaku penyaksian dan pengakuan kepada sifat ketuhanan Allah, penyaksian dan pengakuan kepada Allah dan seterusnya penyaksian dan pengakuan kepada hanya Allah yang mengenal Allah pula boleh diambil dari apa yang tersurat dan apa yang tersirat daripada sabda Nabi Muhammad saw
Saidina Ali Rodziallah hu'an hu Bertanya kepada Rasulullah bagaimana aku nak hampir dengan Allah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab mari dekat dengan aku ya Ali hingga bertemu lutut.
- Pejamkan mata mu,
- Tongkat kan lidah mu ke langit2,
- sebutlah nama Allah sebanyak2nya
17.Surah Al-'Isrā' ayat 110
Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama "Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.
TENTANG BAGAIMANA UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAH ALLAH DAN SABDA RASULULLAH SAW SEPERTI DIATAS PERLU DIBINCANGKAN DENGAN LEBIH LANJUT LAGI ....
Dengan melaksanakan perintah Allah
“Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan”
Mengikut sepertimana yang dikehendaki oleh Allah, akan berlakulah penyaksian dan pengakuan kepada sifat ketuhanan Allah, penyaksian dan pengakuan kepada Allah seterusnya penyaksian dan pengakuan kepada hanta Allah yang mengenal Allah
Setelah itu barulah dilafazkan akan kalimah
‎اسهد ان لااله الا الله
Mengikut seperti Hadits Riwayat Thabrani dan Baihaqi
‎عن علي كرم الله وجهه قلت: يا رسول الله، أي الطريقة أقرب إلى الله وأسهلها على عباد الله وأفضلها عند الله تعالى؟ فقال: يا علي، عليك بدوام ذكر الله. فقال علي: كل الناس يذكرون الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. فقال علي: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غمض عينيك واسمع مني ثلاث مرات، ثم قل مثلها وأنا أسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله، ثلا ث مرات مغمضا عينه، ثم قالها علي كذالك.
Dari ’Ali karamallahu wajhah: Aku katakan: Ya Rasulullah, manakah jalan thariqat yang sedekat-dekatnya kepada Allah dan semudah-mudahnya atas hamba Allah dan semulia-mulianya di sisi Allah?
Maka Sabda Rasulullah SAW.: Ya Ali, penting atas kamu berkekalan/senantiasa berzikir kepada Allah.
Berkatalah Ali: Tiap orang berdizikir pada Allah.
Maka Rasulullah SAW. bersabda: Ya Ali, tidak ada terjadi kiamat sehingga tiada lagi tinggal di atas permukaan bumi ini, orang yang mengucapkan Allah, Allah.
Maka sahut Ali kepada Rasulullah SAW: Bagaimana caranya aku berzikir ya Rasulullah?
Maka Sabda Rasulullah SAW: Pejamkan kedua matamu dan dengarkanlah dari saya ucapan tiga kali. Kemudian ucapkanlah seperti itu dan aku akan dengarkan. Maka sejenak Rasulullah SAW mengucapkan Laa ilaaha illallah, tiga kali sedang kedua matanya tertutup.
Kemudian Ali pun mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah seperti demikian.
Ajaran tersebut kemudian Sayyidina Ali ajarkan pula kepada Hasan Basri dan dari Hasan Basri diajarkan kepada al-Habib al-Ajamy, dari al-Habib diajarkan kepada Daud Atha’iy, dari Daud diajarkan kepada al-Makruf Al Karakhi dan dari al-Makruf ke pada As Sari, dan kemudian dari As Sari kepada al-Junaid.
Ketika Nabi Muhammad SAW menunjukkan jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad tauhid atau jalan untuk mengenal Tuhanmu kepada Saidina Ali, baginda bersabda :
Hai Ali, pejamkan kedua matamu dan engkau dengar daripada aku tiga kali aku berkata “Laa ilaaha illallah” tiga kali, dan aku mendengar bacaan engkau. Maka berkata Nabi tiga kali mengucapkan kalimat “Laa ilaaha illallah” (TIADA YANG ADA HANYA ALLAH) dengan memejamkan kedua mata, Nabi mengangkat suaranya, Ali mendengarnya. Kemudian Ali mengatakan “Laa ilaaha illallah” (TIADA YANG ADA HANYA ALLAH) tiga kali seperti yang dikatakan Nabi itu, dan Ali pun memejamkan kedua matanya dan mengangkatkan suaranya, sedangkan Nabi mendengar bacaan Ali pada saat Ali ibn Abi Thalib mengalami fana fillah. Kemudian Setelah Ali sadar, maka Nabi bertanya kepada Ali mengenai perjumpaannya dengan Allah, maka Ali berkata :Roaitu robbi bi'aini qolbi, faqultu laa sakka anta anta Allah.
“Kulihat Tuhanku dengan mata hatiku dan akupun berkata: tidak aku ragu engkau, engkaulah Allah”.Setelah Ali menceritakan perjumpaannya dengan Allah, maka kemudian Nabi membawa Ali di hadapan para umat dan berkata :Ana madinatul 'ilmi wa Ali baabuhaa.
“Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya”.

[ Sumber dari ISLAM SUDAH KEMBALI DAGANG]
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan