TAUHID BAB KETUHANAN ( sambungan dari SIFAT 20.... Sifat Nafsiah )

 

TAUHID BAB KETUHANAN (SIFAT 20)*

SAMBUNGAN... Dari Sifat Nafsiah
- SIFAT SALBIAH
* Apakah maksud Sifat Salbiah ?
Sifat Salbiah itu merujuk kepada kesempurnaan Allah. Kesempurnaan didalam kebesaran, keagungan, kesucian, ketinggian dan kekuasaanNya dalam segala-galanya.
Lengkap yang tidak ada yang kurang, gagah yang tidak ada yang lemah, suci yang tidak ada yang kotor dan sebagainya. Tiada bandingan dengan selainNya. Inilah pengertian Salbiah.
Andainya ada sifat yang tinggi, kedudukan Allah itu, adalah lebih tinggi, jika ada sifat yang halus, kedudukan Allah itu, adalah lebih halus, jika ada sifat yang baik, kedudukan Allah itu, adalah lebih baik, jika ada sifat yang putih, pastinya kedudukan Allah itu, lebih putih dan begitulah seterusnya.
Inilah yang dikatakan Sifat Salbiah iaitu sifat kesempurnaan Allah. Ketiga-tiga Sifat Nafsiah, Sifat Ma'ani dan Sifat Ma'nawiah itu semuanya terkandung didalam Sifat Salbiah (Kesempurnaan).
Seandainya ada makhluk yang mendatangkan sebab, sesungguhnya Allah lah yang terlebih dahulu memberi sebab. Seumpama kita mendengar ada orang yang mati disebabkan dibaham harimau. Mati dibaham harimau itu, hanya sekadar menjadi sebab musabab kematian atau menjadi punca kematian.
Sedangkan punca dari segala punca dan sebab dari segala sebab itu adalah datangnya daripada Allah. Mati kerana sebab harimau itu adalah sekadar sebab tetapi yang jadi penyebabnya adalah Allah sendiri. Allah lah yang menjadi penyebab dari segala sebab.
Ketetapan Allah itu, telah mendahului dan mengatasi kejadian makhluk. Inilah yang dikatakan bahawa Sifat Salbiah itu, adalah sifat kebesaran dalam kesempurnaan Allah. Allah itu sempurna dalam segala kejadianNya. Segala apa yang berlaku keatas diri kita ini, adalah datangnya dari ketetapan Allah yang terbaik. Terbaik untuk kita dan terbaik juga untuk semua makhlukNya.
Kita sebagai makhluk yang berserah diri kepada Allah, hendaklah terima segala apa yang berlaku itu dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang berterima kasih kepada Allah. Terimalah segala yang berlaku atas diri kita itu, dengan berlapang dada dan bersyukur, kerana semua yang terjadi itu telah mengikut dari apa yang telah tersurat.
Sifat Salbiah itu apabila dikaitkan dengan Sifat 20, dibahasakan dengan panggilan Musabit iaitu punca dari segala punca dan sebab dari segala sebab. Menyabitkan sesuatu dengan sesuatu. Sabit ertinya punca dari segala punca dan sebab dari segala sebab.
Berlakunya sesuatu sebab itu adalah datangnya dari punca sebab (Penyebab) itulah yang dikatakan Musabit pada Sifat 20. Punca dari sesuatu sebab, pasti datangnya dari penyebab dan musabab dan Sabit itu, adalah dari Musabit. Sifat Salbiah adalah sifat pada peringkat punca, peringkat sebab atau peringkat musabab atau peringkat permulaan (Musabit).
* Sifat apakah yang terkandung didalam Salbiah ?
Sifat yang terkandung didalam Salbiah adalah;
1) Wahdaniah (Esa)
2) Sifat Qadim ertinya sedia Allah itu tanpa permulaan
3) Baqa' ertinya kekal Allah itu tanpa kesudahan
4) Mukholafatuhu ertinya Allah itu tiada perbandingannya
5) Qiyamuhu ertinya berdirinya Allah dengan tiada perlu bantuan
Kelima-lima sifat tersebut tidak dimiliki oleh yang lain selain dari Allah. Kesempurnaan dalam keEsaan Allah (Wahdaniah) yang tidak dimiliki oleh selainnya.
Allah bersifat Tunggal yang tidak berbilang-bilang pada sifat, perangai, nama atau pun pada DzatNya. Yang berbilang-bilang itu pada wajahnya bukan pada sifat, perangai (Perbuatan), nama atau DzatNya.
Kesempurnaan Qadim atau sedianya Allah itu, dengan tidak adanya permulaan, yang tidak dimiliki oleh sifat makhluk lain selainNya. Alam ini terjadi dengan adanya permulaan dan adanya akhir. Manakala sempurnanya Allah itu apabila terjadinya ia, dengan tidak adanya permulaan.
Begitulah seterusnya pada Sifat Baqa', Sifat Mukholafatuhu Lilhawadis dan Sifat Qiyamuhu Binafsih.
* Apakah bentuk Sifat Salbiah ?
Salbiah adalah sifat yang berbentuk perkhabaran, yang mengkhabarkan perihal kesempurnaan, kebesaran, dan kemuliaan Allah.
Sifat ini hanya ada pada fikiran dan sifat ini hanya ada pada Dzat Allah sahaja. Sifat Allah yang tidak dapat diukur melalui jauh dekat jaraknya, tidak dapat dianggarkan melalui ukuran besar kecilnya.
Seumpama sifat Qidam (Sedia), sedianya Allah Ta'ala itu dengan tiada permulaan, kita tidak dapat untuk menggambar atau membayangkan bagaimana mulanya Allah itu terjadi, akal yang diberi Allah pada kita, tidak dapat untuk mengkaji dan tidak dapat untuk diceritakan dan tidak dapat untuk diperlihatkan secara zahir.
Begitu juga dengan sifat baqa' (Berkekalan). Allah Ta'ala itu tiada kesudahan, bentuknya tidak dapat untuk diukur, tidak boleh untuk disukat dan dianggarkan melalui kenyataan zahir. Di atas sifat kebesaranNya, kita dikehendaki mempercayainya tanpa usul.
* Apakah Peranan Sifat Salbiah ?
Sifat Salbiah berperanan mengajar kita supaya mengenal erti sifat Ketuhanan yang tiada tandingan, tiada bandingan, tiada seumpama dengan yang lainnya.
Sifat kita sebagai makhluk ini, tidak sama dengan sifat Allah, lihat sajalah sifat kebesaran Allah yang lima itu. Allah sifatNya tidak ada permulaan sedangkan kita ini bersifat baharu, yang ada mula dan akhir.
Allah bersifat baqa' (Kekal) sedangkan kita bersifat menerima binasa, Allah bersifat bersalahan dengan yang baharu dan tidak serupa dengan makhluk kejadiannya, manusia menggunakan mulut untuk bercakap, telinga untuk mendengar, manakala sifat Allah tidak ada yang serupa, seumpama dan tidak ada yang sepertiNya. Sifat Allah yang qadim, tidak sama dengan sifat yang baharu (Makhluk).
Allah berdiri dengan sendiri (Qiyamuhu) tidak perlu ada pertolongan benda lain, sedangkan kita hidup ini memerlukan benda lain untuk menumpang hidup, seumpama anggota perlu kepada tulang, daging, air dan udara untuk hidup.
Apabila sakit kita akan perlu kepada ubat, sedangkan Allah Ta'ala tidak memerlukan sokongan sesiapa atau sokongan dari apa-apa. Allah adalah Esa, satu atau Tunggal, yang tidak ada bilangan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Manakala manusia perlu ibu dan bapa untuk dilahirkan. Sifat Allah tidak sama dan tidak serupa dengan sifat makhluk.
Janganlah ! sekali-kali kita mengaku yang kita ini Allah atau kita ini Tuhan. Selagi bernama makhluk dan selagi bernama manusia, kita tidak boleh mengaku yang kita ini Tuhan.
Peranan Sifat Salbiah adalah bagi menunjukkan kesempurnaan Allah, yang kesempurnaanNya itu tidak ada tandingan dengan sifat-sifat makhluk. Bagi mereka yang Mengenal Allah, Mengenal Diri dan bagi mereka yang mendalami Sifat Salbiah, mereka tidak sekali-kali mengaku yang bahawa dirinya sebagai Allah, apa lagi mengadakan sesuatu patung yang untuk disembah sebagai Tuhan.
Bagi mereka yang benar-benar Mengenal Allah dan Mengenal Diri, pekerjaan seumpama mempertuhankan patung, tidak akan terlintas di hatinya. Yang mendakwa dirinya Tuhan, sesungguhnya mereka-mereka itu dari golongan yang telah tersesat didalam cahaya, yang buta mata hati dan tersangat buta pula mata zahirnya.
Bagi yang benar-benar Mengenal Allah, nama Allah yang sebenar itu, bukanlah yang boleh dilafazkan dengan perkataan. Allah bukan suara dan bukan juga huruf. Allah bukan perkataan, sama ada perkataan AKU atau perkataan DIA.
Tidak ada lagi perkataan "Allah atau Tuhan", Allah atau Tuhan itu, hanya sekadar nama. Sedangkan Allah dan Tuhan yang sebenar itu, sifatNya tidak berhuruf dan tidak pula bersuara. Allah juga bukan terletak dan tidak tertakluk kepada nama. Sedangkan Allah itu bersifat diatas segala kesempurnaan. Jika Allah ada nama untuk di panggil, kesempurnaan Allah itu melebihi, mengatasi dan mendahului dari panggilan. Allah itu adalah Tuan kepada yang empunya nama itu sendiri.
Inilah gambaran kebesaran Allah, yang hendak disampaikan melalui ilmu Salbiah. Panggilan nama atau lafazan Allah dari bibir mulut seseorang yang tidak Mengenal Allah, tidak ubah seumpama lafaz yang keluar dari mulut orang-orang yang kafir. Mereka hanya tahu menyebut sahaja, sedangkan hakikat tuan yang empunya nama, sedikit pun mereka tidak tahu dan tidak mereka kenali.
Allah bukan sekadar lafazan, ucapan atau sebutan dari bibir dan lidah yang tidak bertulang. Allah bukan perkara yang berhuruf dan bukan pula perkara yang bersuara. Allah yang sebenar itu, bukan sekadar panggilan nama. Allah itu bersifat Maha Besar, kesempurnaan besarNya itu melebihi daripada besarnya panggilan nama. Allah itu bersifat Maha Tinggi, kesempurnaan tinggiNya itu melebihi ketinggian panggilan nama.
Allah itu Maha Besar dari sekadar panggilan. Allah itu bukan sekadar sebutan suara dari bibir dan Tuhan itu bukan sekadar lafazan dari perkataan lidah. Allah bukan ain (Benda) yang boleh digambar dengan sebutan nama, sebutan huruf atau sebutan suara. Allah adalah Allah, yang kesempurnaanNya melebihi sekalian nama. Andainya Allah itu, masih boleh dipanggil dengan suara dan masih boleh dipanggil dengan nama, bermakna ianya bukanlah Allah yang sebenar. Inilah kaedah penyampaian ilmu Salbiah, bagi meletakkan kesempurnaan Allah itu, melebihi dari yang lain (Sebagai pelajaran kita fahami dengan menyebut dahulu)
Peranan Salbiah didalam Sifat 20 itu adalah bagi menunjukkan bahawa, apabila kita sudah sampai kepada tahap ini (Tahap Sifat Salbiah), kedudukan keyakinan hati kita hendaklah hanya semata-mata kepada Allah. Tidak lagi ada basa basi dan tiada lagi dolak dalih, melainkan segalanya adalah hanya Allah semata-mata.
Sifat yang lain sudah tidak lagi boleh dimasuk perkiraan atau bilangan. Peringkat atau tahap Sifat Salbiah adalah peringkat yang peranannya hanya nampak dan lihat kesempurnaan Allah didalam segala hal dan segenap bidang.
Mereka-mereka yang sampai ke peringkat Salbiah, hatinya sudah menjadi mabuk didalam Cahaya Kesempurnaan Allah. Sehingga tidak ada lagi makhluk yang hendak dinafi, ditolak, dibuang, dan tidak ada lagi makhluk yang hendak diisbatkan, diadakan semula, ditarik balik, dimasuk dan diambil kembali, melainkan yang mereka nampak adalah hanya Allah semata-mata. Bagi mereka Allah itu, sudah jelas dan nyata didalam kebesaran dan kesempurnaanNya.
Peringkat ini adalah peringkat Dzouk atau pada peringkat Karam. Mereka-mereka yang telah sampai ke peringkat ini, adalah mereka-mereka yang jiwanya sudah tergadai dan sudah terjual. Jiwa mereka-mereka ini, adalah jiwa yang hanya diisi oleh Cahaya Allah dan Wajah Allah. Di jiwa mereka sudah penuh dengan Cahaya Iman, Cahaya Ihsan.
Apabila berkata mereka itu, katanya merupakan kalam Allah swt. Inilah diantara peranan pemahaman pelajaran ilmu Sifat Salbiah. Melihat, mendengar dan sebagainya adalah dengan penglihatan dan pendengaran Allah. Jiwa dan raga mereka-mereka yang sebegini, adalah jiwa dan raga yang tidak lagi berfungsi, tidak lagi memberi sebarang faedah, jiwa dan raga yang tidak lagi berupaya. Jiwa mereka seumpama hilang, lenyap dan binasa. Hilang lenyap diri yang zahir, membawa kepada hilang lenyap pula dirinya yang batin. Zahir dan batinnya sudah karam didalam lautan Wajah Kesempurnaan Allah.
Kefahaman Sifat Salbiah Allah yang lima perkara, telah melimpah dan menerangi hatinya, yang tidak lagi dapat dikawal oleh anasir-anasir panca indera. Limpahan kefahaman Sifat Salbiah tidak lagi terkawal atau tidak lagi tertakluk oleh akal. Sirna cahaya wajah ilahi telah menyinari dirinya, Nur Allah telah membakar dirinya, sehingga dirinya kini bukan dirinya yang dahulu. Dirinya kini seumpama sudah mati dan sudah pulang ke Rahmatullah dan sudah kembali ke pangkuan Allah swt.
Sesungguhnya jantung dan nadinya masih berdenyut dan nyawanya pula masih dikandung badan, diri mereka sebenarnya sudah mati dan sudah terkubur didalam Cahaya Allah. Inilah yang dikatakan;
"Mati Sebelum Mati"
Inilah peranan yang hendak diketengahkan, diterjemah dan disampaikan oleh Sifat Salbiah. Inilah juga ilmu Para Ulama' yang Rahsia terdahulu, yang hendak disampaikan kepada kita supaya difahami dan dimengerti oleh yang berpandangan.
Peranan Sifat Salbiah dan peranan sifat-sifat yang lain adalah sekadar hiasan bahasa, sekadar kiasan dan sekadar perumpamaan semata-mata, sedangkan hati basyirah yang berpandangan sahaja yang dapat menyelami bahasa yang tersirat disebalik yang tersurat. Oleh itu renung-renunglah bahasa isyarat dan bahasa kiasan yang dipertontonkan itu.
Dengan mengenali bahagian-bahagian Sifat 20 yang lima diatas, mudah-mudahan membawa kita kepada Mengenal Allah swt. Inilah Hakikat Lazat, Manis, Dzouk, Cantik dan Nikmatnya bagi sesiapa yang dapat menyelami dan bagi sesiapa yang dapat mempelajari bidang ilmu ini. Inilah bidang ilmu Ma'krifat dan Ilmu Kalam yang tersembunyi disebalik huruf.
* Bagaimana cara merujuk tafsiran Salbiah pada diri kita ?
Sifat Salbiah tidak boleh terzahir pada diri kita, melainkan hanya bagi Allah sahaja sifat itu. Sifat Esa, Sedia, Kekal adalah sifat Allah yang bersalahan dengan sifat yang baharu dan Allah berdiri dengan sendirinya. Lima sifat Salbiah itu, adalah sifat Allah yang mutlak bagiNya.
Sifat mutlak bagi kita pula adalah bersifat banyak dan berbilang-bilang, ada melayu, cina, india, besar kecil, tua muda, gemuk kurus dan sebagainya. Kita bersifat baharu, ibu melahirkan kita dan kita pula melahirkan anak, begitulah seterusnya.
Kita bersifat Binasa, hidup kita ini tidak kekal dan akan menemui mati juga apabila umur kita sudah tua. Sifat kita bersamaan dengan makhluk lain, kita ada tangan makhluk lain juga ada tangan. Kita ada kaki makhluk lain juga ada kaki dan sebagainya. Hidup kita juga bergantung kepada pertolongan sifat lain, seumpama kaki memerlukan tulang untuk berdiri, hidup memerlukan pula kepada nyawa, makan perlu melalui mulut dan sebagainya.
Sifat ilmu yang ada pada kita pula dapat diukur tinggi rendahnya, namun kita tidak dapat untuk mengukur sifat pemberi ilmu. Kita dapat mengukur pendek atau panjangnya usia hidup kita, namun kita tidak dapat mengukur sifat pemberi hidup.
Manakala sifat kebesaran Allah itu tidak dimiliki oleh sekalian makhluk, hanya Allah sahaja yang memiliki sifat kebesaran yang melimpah dan meresapi jantung kita. Limpahan kebesaranNya itulah yang ada pada diri kita.
Apabila kita mentela'ah pelajaran Sifat Salbiah, jangan kita lupa untuk menterjemahkannya pula kepada diri kita sendiri dan menghubung kaitkannya pula ke dalam Kalimah Syahadah.
Pengajian ilmu ini bukan setakat untuk tahu meletakkan perkataan Allah pada tempatnya, yang lebih penting lagi adalah tahu akan maksud Allah didalam Sifat Salbiah dan hubung kaitnya dengan Kalimah Syahadah dan diterjemahkan pula ke atas diri.
Dalam pengajian Ilmu Ma'krifat, konsep kefahaman Sifat Salbiah, hendaklah sampai kepada tahap penamat dan tahap penghujung ilmu penyerahan. Seandainya kita masih dapati yang diri kita ini masih ada, bererti Allah tidak ADA dan tidak ESA.
Seandainya pemahaman ilmu kita sampai ke tahap Salbiah, diri kita ini hendaklah berada didalam kedudukan tidak ada atau dalam erti kata binasa secara keseluruhan. Selepas semua makhluk telah dianggap binasa, barulah kita dapat nampak bahawa Allah itu benar-benar wahdah, qidam, baqa' dan sebagainya.
Dalam Ilmu Ma'krifat, konsep penghayatan ilmu adalah amat penting. Iaitu konsep meletakkan sifat Allah sesuai pada tempatnya dan membuat perbandingan pula dengan diri sendiri. Inilah yang dikatakan konsep kefahaman yang berteraskan dan berasaskan kepada pemahaman dan penghayatan Ma'krifat.
Faham apa itu Sifat Salbiah dan faham bagaimana hubung kaitnya dengan Kalimah Syahadah dan faham pula bagaimana cara untuk meletak dan menterjemahkan ke atas diri sendiri. Sifat 20 didalam Salbiah menyatakan yang Allah itu Esa (Satu atau tunggal), manakala jika diterjemahkan kepada diri kita, jadilah diri kita ini sifat yang berbilang- bilang.
Maksud berbilang pula adalah merujuk kepada sifat kaki tidak sama dengan sifat tangan. Apabila ada mulut ianya tidak sama dengan sifat telinga. Apabila ada isteri (Perempuan) tidak sama dengan sifat suami (Lelaki). Sedangkan EsaNya Allah itu membawa maksud bahawa hayatNya itu adalah kudratNya dan kudratNya pula adalah hayatNya. Sifat Allah tidak berbilang-bilang, sifat Allah tidak berpisah dengan DzatNya manakala DzatNya pula tidak bercerai dengan sifatNya.
Empat sifat (Dzat, sifat, afa'al dan asma') itu, sebenarnya adalah satu. Kata-kata Allah (Kalam Allah) adalah juga ilmuNya dan ilmuNya adalah juga kalamNya. Sedangkan kedudukan diri kita boleh dibahagi-bahagikan mengikut anggota, boleh dibahagi- bahagikan mengikut nama dan sebagainya.
Semasa melafazkan Kalimah Syahadah (Kalimah Allah), konsep lima Sifat Salbiah hendaklah diterapkan sehingga sampai ke tahap pemahaman yang tinggi. Allah itu hendaklah diterjemah dan dikiaskan (Ditafsirkan) kepada diri kita. Apabila dibalikkan kepada diri, jadilah diri kita ini Binasa, benda yang tidak kekal. Benda yang tidak kekal pada kebiasaannya menemui mati (Binasa).
Jika kita tahu yang diri kita ini bersifat binasa, apabila sudah binasa maknanya diri kita ini tidak ada (Tidak wujud), sesudah diri kita tidak ada, barulah sifat ada (Sifat wujud) itu benar-benar menjadi milik Allah yang mutlak. Setelah semuanya menjadi milik Allah, barulah apa yang kita nampak, pandang dan lihat itu menjadi rupa paras Wajah Allah. Barulah apa yang kita lihat itu terpandang Allah.
Selagi ada sifat makhluk, sifat Hakiki Allah akan tertutup dan terlindung (Terhijab) yang membuatkan kita tidak dapat untuk melihat wajahNya. Sifat diri yang ada ini hendaklah dikembalikan kepada Allah. Setelah sifat diri dikembalikan kepada Allah, itulah tandanya kita telah tahu konsep Salbiah. Konsep ilmu Salbiah itu, apabila kita sudah dapat melihat kesempurnaan Allah atas sifat makhlukNya.
Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 'Rasulullah saw bersabda, Allah swt berfirman;
"Maka apabila Aku telah mencintai kepadanya, Akulah yang menjadi pendengaran yang dengan itu dia mendengar, penglihatannya yang dengan itu dia melihat, tangannya yang dengan itu dia memukul dan kakinya yang dengan itu dia berjalan dan apabila dia meminta kepadaKu, sesungguhnya Aku berikan dan apabila ia meminta perlindungan kepadaKu sungguh akan Aku lindunginya."
(HR. Bukhari)
BERSAMBUNG.......
( Sumber dari Dari Allahyarham Guruku Haji Rosli Siroon...AL-FATIHAH )

Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan