HAKIKAT SOLAT

 Berkata TUAN GURU TOK KENALI dlm kitab beliau :
" Ilmu Ma'rifat " tentang " HAKIKAT SOLAT "
Ketahuilah anda ! Adapun " Hakikat Solat " itu ada EMPAT perkara , iaitu :
Pertama : IHRAM
Kedua : MI'RAJ
Ketiga : MUNAJAT
Keempat : TABDIL
IHRAM
Maknanya " tercengang-cengang " , dallm ertikata :
fana' , lebur dan hilang lenyap ,
tidak diingatkan dirinya pada masa itu ,
ketika itu ( dlm keadaan ) LAZAT
tiada lah ia ingat akan yg lain melainkan ZAT ALLAH semata-mata.
Sepertimana kata orang 'Arief billah :
" Tiada lah aku yang berbuat di dallm SOLAT itu melainkan Zat Allah semata-mata. "
MI'RAJ
lMaknanya sudah naik martabat hamba itu lantaran ia sudah wakil kpd " RAHASIA nya " itu hanya kepadanya , yakni mafhumnya :
" Tidak ada sesuatu yg wujud di dlm SOLAT itu melainkan Allah. "
lSudah berpindah " Wujud Zat " , yakni wujud Allah , tidadk ada SEMBAH MENYEMBAH dan Puji Memuji di dalam SOLAT itu hanya " Zat Allah " semata-mata.
MUNAJAT
Maknanya " SUDAH BERJUMPA hamba dgn Tuhannya. Sepertimana firman Allah dlm Surah Al-Baqarah ayat : 115
" Maka ke mana sahaja kamu menghadapkan MUKA kamu , maka di situ lah WAJAH Tuhanmu. "
Firman-Nya lagi dlm Surah Al-Rahman ayat : 26 dan 27
26. Segala yang ada ini BINASA
27. Dan kekal ZAT TUHAN mu Yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan. "
Yakni " Fana' " wujud dirinya di dalam " Wujud Tuhannya " dalam ertikata tiada " nama aku " lagi melainkan " Nama Zat Allah " semata-mata.
TABDIL
Maknanya :
SUDAH BERPINDAH ma'nikam di dalam kalimah " Insan Rahasia Allah " dan
dia lah yang " menghidupkan " di dalam SOLAT itu hanya " Zat Allah " semata-mata.
Demikian lah HAKIKAT KITA di dlm SOLAT.
SOAL JAWAB TENTANG SHOLAT
Apakah maksud Solat.?
Maksud sholat adalah menyembah dzat, memuji Asma dan mengakui Af'al Allah.

Apakah kesempurnaan sholat.?
Kesempurnaan sholat apabila kerja­-kerja yang mengandungi:
1. Kerja-kerja hati (Qalbi)
2. Kerja-kerja lidah (Qouli)
3. Kerja-kerja pergerakan anggota (Fe'li)

Apakah kandungan rukun Qalbi,
Qouli dan Fe'li.?
Adapun kandungan rukun Qalbi
itu dua perkara;
1. Niat
2. Tertib
Rukun Qouli itu lima perkara :
1. Takbiratul Ihram
2. Membaca Al-Fatihah
3. Membaca Tahiyat Akhir
4. Selawat Nabi pada tahiyat Akhir
5. Mengucap salam yang pertama
Rukun Fe’li itu enam perkara;
1. Berdiri betul
2. Ruku'
3. Iktidal
4. Sujud
5. Duduk diantara dua sujud
6. Duduk membaca Tahiyat Akhir

Apakah kandungan niat (hakikat niat)?
Kandungan niat itu adalah perkara yang berkait dengan ilmu qasad, ta'aradh dan ta'ayien
1. Qasad - menyehajakan kerja solat
2. Ta'aradh - menyatakan fardhu (kefardhuan)
3. Ta'ayien - menentukan waktu
(nama sembahyang)

Mengapa wujud Sholat.?
Wujud sholat karena wujud hamba dan wujud Tuhan.

Mengapa ada yang belajar agama tetapi tiada sholat.?
Karena tiada sampai kepada kefahaman Ma'rifat Hakikat, yang sesunguhnya.

Apa rahasia rukuk dan sujud.?
Rahasia rukuk karena tunduk kepada kebesaran Allah
Rahasia sujud bermaksud mempraktikkan pengabdian diri seorang hamba zahir dan batin.

Berapa jenis takbir di dalam sembahyang dan di luar sembahyang.?
Di dalam sembahyang ada dua takbir dan di luar sembahyang pun ada dua takbir.
- Dalam sembahyang Takbiratul Ihram dan Takbiratul Intiqal
- Di luar sembahyang Takbir Mursal dan Takbir Muqid.

Apa maksud sebenar Usolli.?
Usolli itu maksudnya mahu melaksanakan sembahyang akan tetapi ia bukan Mahiyyah
atau Hakikat sembahyang
dan Hakikat sembahyang itu drp takbir hingga salam.

Bila hendak memakrifatkan Laa haula wala quwwata illa billah?
Ketika qiam dan sebelum takbir.

Mengapa rukun sembahyang itu 13 perkara ?
Rukun sembahyang 13 perkara karena mengikut fitrah kejadian manusia yang terdiri
daripada 13 bagian.
* Daripada Allah satu iaitu Nyawa,
* Daripada Rasul empat iaitu. :
1. Pendengaran
2. Penglihatan
3. Penciuman
4. Perasaan
5. Daripada Ibu empat yaitu - Darah
6. Roma
7. Daging
8. Otak
9. Daripada Bapa empat yaitu - Kulit
10. Urat kecil
11. Urat besar
12. Tulang

Apakah rahasia ujud sholat.?
Rahasia sholat adalah karena menunaikan janji semasa di alam Roh
(semasa manusia belum ujud).
Firman Allah yang ertinya :
"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah kamu itu sesudah kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (sebagai sumpah itu) sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan"
(An-Nahl ayat 91).
.
Mengapa apabila sholat terpaksa keluar dari sifat makhluk kepada sifat Insan Kamil.?
Karena mengelakkan drp perbuatan syirik dan untuk menepati penyerahan diri kepada Allah.
Firman Allah yang artinya :
"Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya"
(An­Nahl ayat 89).
.
Membaca Al-Fatihah tanpa Bismillah di dalam sholat.?
Al-fatihah semasa sholat sepertimana firman Allah di dalam hadis Qudsi.
Sabda Rasullullah saw maksudnya: Telah berfirman Allah Azza Wajalla
"Aku bagi shalat (Al-Fatihah) di antara Aku dan hambaKu menjadi dua bagian, setengah untuk Aku dan setengah untuk hambaKu.
Bagi hambaKu apa yang mereka minta, apabila hambaKu berkata:
Alhamdulillahirobbil'alamiin!
Allah menjawab: HambaKu telah memujikan Aku, dan apabila hambaKu berkata:
Arrahmaanirrahiim!
Allah menjawab: HambaKu telah menyanjung Aku, apabila hambaKu berkata:
Maaliki yaumiddiin!
Allah menjawab: hambaKu telah memuliakan Aku, dan apabila hambaku berkata:
Iyyakana' budu wa iyyakanasta'iin!
Allah menjawab : Ini setengah untukKu dan setengah lagi untukmu, bagi hambaKu apa yang mereka minta dan apabila hambaKu berkata :
Ihdinas shirothol mustaqim, shirothollazinaan'amta 'alaihim, ghoiril maghduubi 'alaihim, waladdhooliin!
Allah menjawab : Ini semua untuk hambaKu dan untuk hambaKu apa yang mereka pinta"
(H.R Imam Muslim drp Abu Hurairah)

Firman Allah yang ertinya :
"Wahai anak Adam.! Aku telah turunkan tujuh ayat.
* Tiga daripadanya untuk Aku,
* Tiga untuk engkau.
* Satu lagi

Antara Aku dan engkau.
Adapun tiga untuk Aku, iaitu :
* Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin
(segala pujian bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam).
* Ar-RahmaanirRahiim
(Yang Maha Pengasih Maha Penyayang).
* Maaliki Yaumiddiin
(Yang menguasai hari kiamat).

Yang antara Aku dan engkau ialah :
* Iyyaaka Na'budu Wa Iyyaa ka Nasta'iin
(Hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah, dan kepada Engkau pulalah
kami meminta pertolongan)
Daripadamulah penyembahan, dan atas
Aku pula pertolongan.

Dan yang tiga untuk engkau ialah :
* Ihdinash-shiraathal Mustaqiim
(tunjukilah kami jalan yang lurus!)
* Shiraathal ladziina An'amta alaihim
(jalan orang-orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka).
* Ghairil Maghduubi alaihim Waladh-Dh aalliin
(bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat.)"
(Riwayat Thabarani)

Apakah maksud menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam sembahyang.?
Maksudnya Rohani dikuasai oleh Allah (ertinya ikut kata Allah) sementara Jasmani fana dalam Af'al Allah ertinya di bawah pentadbiran Bismillahirrahmanirrahim.

Jika sembahyang fana dan dikuasai oleh Allah, siapa yang membaca setiap pujian dan pujaan.?
Yang melaksanakan ialah Mutakallimun, iaitu Dzat yang bersifat Kalam inilah yang mesti di'iktikadkan bukan sifat Kalam atau menta'wil kaunuhu Mutakallimun.

Adakah sembahyang itu wajib.?
Sembahyang itu Fardhu lagi wajib.

Apakah maksud sholat dalam sholat.?
Ada yang menyebut Dan itulah sholat Daim.

Sembahyang dikatakan tidak boleh syirik. Apakah syirik itu.?
Syirik bermaksud menyekutukan Allah pada DzatNya, pada SifatNya dan pada Af'alNya.

Mengapa kita Sholat sehari-semalam 17 rakaat
Pengertiannya sebagai berikut :
Hawa, Adam, Muhammad, Allah dan Ah.
1. AH itu menandakan sholat subuh. '2'
Dzat dan Sifat
2. ALLAH itu menandakan sholat Zuhur. '4'
Wujud, Alam, Nur dan Syahadah.
3. MUHAMMAD itu menandakan sholat Ashar '4'
Tanah, Air, Api dan Angin.
4. ADAM itu menandakan sholat Magrib. '3'
Ahdah Wahdah, dan Wahidiyah.
5. HAWA itu menandakan sholat Isya' '4'.
Mani, Manikam, Madi, dan Di.

Mengapa kita mengucapkan 2 kalimah Syahadat 9X dalam 5 waktu Sholat..?
Sebab diri batin manusia mempunyai 9 wajah.
Dua kalimah syahadat pada :
Sholat SUBUH 1X itu memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat SIR USIR
(Rahasia di dalam Rahasia)
Sholat ZUHUR 2X itu memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat SIR dan AHDAH
Sholat ASHAR 2X itu memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat WAHDA dan WAHDIAH
Sholat MAGHRIB 2X itu memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat AHAD dan MUHAMMAD
Sholat ISYA 2X itu memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat MUSTAFA dan MUHAMMAD

Mengapa kita harus berniat dalam Sholat… ?
Karena, Niat itu merupakan kepala sembahyang.
Hakikat niat letaknya pada martabat 'Alif' dan qalbu manusia di dalam sholat itu kita lafazkan di dalam hati :
Niat Sholat : "Aku hendak Sholat menyaksikan diriku karena Allah semata-mata".
Dalilnya :
"LAA SOH SHOLATAN ILLA BI HUDHURIL QALBI"
Ertinya : Tidak Sah Sholat-Nya melainkan dengan Hadir Hatinya (Qalbunya)

"LAA YASHIHUS SHOLAT ILLA BIL MA’RIFATILLAH"
Ertinya : Tidak sah Sholat melainkan dengan Mengenal Allah

"QALBUL MU'MININ BAITULLAH"
Ertinya : Jiwa Orang Mu'min Itulah Rumah Allah

"WANAHNU AQRABU ILAIHI MIN HABIL WARID
Ertinya : Aku (Allah) Lebih Dekat Dari Urat Nadi Lehermu

"AQIMIS SHOLATA LI ZIKRI"
Ertinya : Dirikan Solat Untuk Mengingati Aku ( Allah ) agar bersih drp sifat "dengki iri hati sombong" sebab di dalam al-Qur'an tidak ada kata untuk mengatakan orang Lain kafir 'sesat.
Yang ada hanya mengajak orang dijalan yang benar. (QS. Thaha : 145)

Sedangkan :
* Al-Fatihah ialah merupakan tubuh sembahyang
* Tahiyat ialah merupakan hati sembahyang
* Salam ialah merupakan kaki tangan sembahyang.
( Sumber dari group Hakikat Insan )
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan