ALLAH BESERTA ORANG-ORANG YANG BERUSAHA MEMPERBAIKI AMALANNYA

 

ALLAH BESERTA ORANG-ORANG YANG BERUSAHA MEMPERBAIKI AMALANNYA

29.Surah Al-`Ankabūt ayat 69
Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.

Tuan Guru Dr. Hj Jahid Sidek Al - Khalidi

FIRMAN ALLAH TENTANG SALAH JALAN IBADAT YANG TELAH DILAKUKAN
2.Surah Al-Baqarah ayat 198
Tidaklah menjadi salah, kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu (dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan Haji). Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah (menuju ke Muzdalifah) maka sebutlah nama Allah (dengan doa,"talbiah" dan tasbih) di tempat Masy'ar Al-Haraam (di Muzdalifah),
DAN INGATLAH KEPADA ALLAH DENGAN MENYEBUTNYA SEBAGAIMANA IA TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK HIDAYAH KEPADAMU;
dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.
Didalam firman ini Allah telah menegaskan "DAN SESUNGGUHNYA KAMU SEBELUM ITU ADALAH DARI GOLONGAN ORANG-ORANG YANG SALAH JALAN IBADATNYA"
Sebelum daripada kita melakukan perintah Allah tentang bagaimana cara nak ingat kepada Allah sepertimana yang dikehendaki oleh Allah iaitu "INGATLAH KEPADA ALLAH DENGAN MENYEBUTNYA SEBAGAIMANA IA TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK HIDAYAH KEPADAMU;" sesungguhnya kamu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya..
CARA MENYEBUT YANG APABILA DILAKUKAN AKAN MENDATANGKAN INGAT KEPADA ALLAH IALAH DENGAN MELAKSANAKAN APA YANG TERSURAT DAN YANG TERSIRAT DIDALAM FIRMAN ALLAH
73.Surah Al-Muzzammil ayat 8
Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.
UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAH "DAN SEBUTLAH NAMA TUHANMU" BOLEH DILAKUKAN MENGIKUT DARI FIRMAN ALLAH PADA
7.Surah Al-'A`rāf ayat 180
Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.
17.Surah Al-'Isrā' ayat 110
Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama "Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.
SEBELUM DARI DAPAT MELAKSANAKAN PERINTAH ALLAH "DAN TUMPUKANLAH KEPADANYA (IAITU ALLAH) DENGAN SEBULAT-BULAT TUMPUAN
Hendaklah seseorang itu terlebih dahulu menumpukan kepada sifat ketuhanan yang ternyata pada dirinya dan jangan jadikan sifat ketuhanan yang ada pada dirinya itu sebagai sekutu dengan Allah ..
34.Surah Saba' ayat 27
Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya.
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Berdasarkan kepada firman diatas bahawa
"Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu, bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Barang siapa yang merasakan akan keberadaan dirinya sendiri samada dengan cara
- yang diperkatakan dengan lisan lidahnya
- Yang difikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan, keakuan atau keupayaan dirinya sendiri.
Akan hadzirlah perasaan kepada dirinya sendirilah yang berkuasa, dirinya sendirilah yang berkemahuan, dirinya sendirilah yang hidup, dirinya sendirilah yang mengetahui, dirinya sendirilah yang melihat, dirinya sendirilah yang mendengar, dirinya sendirilah yang berkata-kata dan lain-lain lagi.
Inilah keadaan dimana sedang berlaku sepertimana yang telah Allah firmankan
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya."
(Surah saba' ayat 27)
Setiap seorang mesti tahu dan boleh menghuraikan bahawa ia tidak boleh samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan dirinya sendiri.
Jika ia samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan dirinya sendiri
Bermakna ia telah dan sedang melakukan perbuatan syirik yang tersembunyi maka akan berlakulah sepertimana firman Allah pada
21.Surah Al-'Anbyā' ayat 29
Dan (jika ada) sesiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku ialah tuhan selain dari Allah", maka yang berkata sedemikian itu, Kami akan membalasnya dengan (azab) neraka jahannam; demikianlah Kami membalas golongan yang zalim.
Seterusnya memperjelaskan sepertimana firman Allah didalam Surah Al-Jāthiyah ayat 23
Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuiNya (bahawa ia tetap kufur ingkar), dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)? Oleh itu, mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak ingat dan insaf?
Begitu juga jika seseorang itu memandang ada makhlok selain daripada ada Allah membawa makna ia sedang meletakan sifat ketuhanan Allah kepada maklok tersebut yang membawa erti ia sedang menjadikan makhlok tersebut sebagai tuhan selain daripada Allah, bermakna sedang bertuhankan kepada dua atau lebih Tuhan selain daripada Allah membawa makna sedang menyengutui Allah dengan sesuatu yang lain. Keadaan ini juga dipanggil sebagai syirik.
Setiap seorang mesti tahu dan boleh menghuraikan yang ia tidak boleh samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan dirinya sendiri
Jika ia samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang keberadaan dirinya sendiri
Ia telah melakukan perbuatan syirik yang tersembunyi.
Dari sini akan timbul kesadaran yang ia tidak boleh dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik yang tersembunyi.
Setelah membaca akan firman Allah
"Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu, bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
(Surah saba' ayat 27)
Seseorang itu perlu mengetahui bahawa ia tidak boleh samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Kerana apa yang akan berlaku jika ia samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Ialah akan timbul sangkaan yang ia sedang menyangka keberadaan dirinya yang sedang dirasakan ada dirinya yang bersifat dengan sifat ketuhanan itu adalah keberadaan Allah
Sifat ketuhanan yang telah samada
- yang diperkatakan dengan lisan lidahnya
- Yang difikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Sebagai sifat ketuhanan Allah sebenarnya ialah sifat ketuhanan yang sedang dirasakan sebagai sifat dirinya sendiri.
Setelah seseorang itu samada telah
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Ia merasakan yang ia telah mengesakan Allah tetapi sebenarnya ia sedang melakukan syirik sebab dengan samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Ia telah dan sedang menyangka yang keberadaan dirinya yang bersifat dengan sifat ketuhanan itulah keberadaan Allah yang mempunyai sifat ketuhanan Allah.
Ini adalah merupakan "SYIRIK YANG TERSEMBUNYI LAGI TERSEMBUNYI" kerana syirik yang dilakukan telah dianggap sebagai mengesakan Allah.
Setiap seorang mesti tahu dan boleh menghuraikan sendiri yang ia tidak boleh samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Dan jika ia samada
- Memperkatakan dengan lisan lidahnya
- Memikirkan dengan fikirannya atau
- Ada yang terlintas didalam hatinya
Tentang sifat ketuhanan yang ada pada dirinya adalah sifat ketuhanan Allah diketika ia masih dan sedang merasakan keberadaan dirinya sendiri
Ia telah melakukan syirik yang tersembunyi lagi tersembunyi..
Dari sini akan timbul kesadaran yang ia tidak boleh dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik yang tersembunyi lagi tersembunyi.
Apa yang Allah firmankan pada Surah Saba' ayat 27
Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya.
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Adalah benar tetapi apa yang telah diperkata dan dilakukan sepertimana yang telah diterangkan tidak benar dan tidak berlaku sepertimana yang telah Allah firmankan tersebut...
Ini sedang berlaku sepertimana firman Allah pada Surah Al-Mu'minūn dari ayat 84 hingga 90
84. Tanyakanlah (wahai Muhammad): "Kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui?"
85. Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu ingat (dan insaf)?"
86. Tanyakanlah lagi: "Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh, dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?"
87. Mereka akan menjawab: "(Semuanya) kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?"
88. Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta ia dapat melindungi (segala-galanya) dan tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyi daripada kekuasaannya? (Jawablah) jika kamu mengetahui!"
89. Mereka akan menjawab: "(Segala-galanya) dikuasai Allah". Katakanlah: "Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar?"
90. (Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka) bahkan Kami telah membawa kepada mereka keterangan yang benar, dan sesungguhnya mereka adalah berdusta.
YANG MEMPERJELASKAN BAHAWA ORANG YANG MEMPERKATAKAN ALLAH YANG MENCIPTA LANGIT DAN BUMI, ALLAH YANG MEMILIKI DAN MENTADBIR LANGIT YANG TUJUH, ALLAH YANG MEMPUNYAI 'ARASH YANG BESAR, ALLAH YANG MEMEGANG KUASA PEMERINTAHAN TIAP-TIAP SESUATU, DIDALAM KEADAAN MEREKA SEDANG MERASAI AKAN KEBERADAAN DIRI SENDIRI DAN KEBERADAAN MAKHLOK-MAKHLOK LAIN, SEBENARNYA MEREKA SEDANG BERDUSTA .....
Untuk tidak menjadikan sifat ketuhanan yang ternyata pada diri sendiri dan yang ternyata pada makhlok-makhlok yang lain sebagai sekutu dengan Allah setiap seorang mesti tahu dan boleh menghuraikan sendiri apa itu syirik, pembahagiannya dan apakah perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik samada syirik tang nyata, syirik yang tersembunyi dan syirik yang tersembunyi lagi tersembunyi.
Supaya ia tidak akan melakukan perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik yang nyata, syirik yang tersembunyi atau syirik yang tersembunyi lagi tersembunyi beserta dengan amal ibadat yang lain...
Jika dilakukan amal ibadat yang disertakan dengan melakukan perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik samada syirik yang nyata, syirik yang tersembunyi dan syirik yang tersembunyi lagi tersembunyi
Akan Gugur segala amal yang dilakukan didalam keadaan syirik
39.Surah Az-Zumar ayat 65
Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada Nabi-nabi yang terdahulu daripadamu: "Demi sesungguhnya! jika engkau (dan pengikut-pengikutmu) mempersekutukan (sesuatu yang lain dengan Allah) tentulah akan gugur amalmu, dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi.
6.Surah Al-'An`ām ayat 88
Yang demikian itu ialah petunjuk Allah, yang dengannya Ia memimpin sesiapa yang dihendakiNya dari hamba-hambaNya; dan kalau mereka sekutukan (Allah dengan sesuatu yang lain) nescaya gugurlah dari mereka, apa yang mereka telah lakukan (dari amal-amal yang baik).
INI ADALAH APA YANG TERSURAT DIDALAM FIRMAN ALLAH
73.Surah Al-Muzzammil ayat 8
Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.
iaitu sebut akan nama tuhanmu dahulu daripada tumpukan kepadaNya (iaitu Allah)
Apa yang perlu dilakukan ialah tumpukan kepada sifat ketuhanan yang ada pada diri sendiri dan pada makhlok-makhlok dan jangan jadikan sifat ketuhanan ini sebagai sekutu dengan Allah...
Kemudian barulah lakukan perintah Allah "DAN SEBUTLAH AKAN NAMA TUHANMU" mengikut sepertimana firman Allah
17.Surah Al-'Isrā' ayat 110
Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama "Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.
Dari sini seseorang itu perlu tahu bagaimana hendak dilakukan "TUMPUKAN DENGAN SEBULAT-BULAT TUMPUAN" kepada sifat ketuhanan yang ada pada diri sendiri yang bukan sifat ketuhanan itu yang dijadikan sekutu dengan Allah ...
Kemudian seseorang itu perlu tahu bagaimana hendak
"MENYEBUT NAMA ALLAH" supaya akan berlaku
"PENYAKSIAN DAN PENGAKUAN" kepada sifat ketuhanan Allah...
( Sumber dari ISLAM SUDAH KEMBALI DAGANG )


Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan