Kajian Diri INSAN KAMIL dalam huruf Hijiyah


Kajian Diri INSAN KAMIL dalam huruf Hijiyah


1. #Alif = adalah simbol dari ADAM ( bapak manusia ) sebagai Citra Allah.
2. #Ba' = adalah simbol HAWA ( ibu )
alief bengkok menjadi ba' dan titik Kuasa Allah bermakna ke Esa an dalam dzat maka
(dijadikan Hawa dari tulang rusuk Kiri Adam as.)
Bi = maka Campur jadilah ( faa yakun )
Jadilah Janin.. al Alaq.
''Iqro' bismirobbika ladzi kholaq kholaqol insana min 'alaq '''
3. #Ta' simbol Janin usia mencapai 3 bulan
ta' merupakan simbol dari janin di dalam rahim IBU yg dimasukan roh ke janin usia 3 bulan disertai 2 titik (Akal dan Nafsu ) dari alam ketuhanan..yang .ditanya Rabb ''' alastu birabbikum ...??
Sajdah (As-Sajdah):9 (Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya
4. #Tsa' adalah simbol BAYI yang sdh sempurna dan siap dilahirkan
(Akal, Nafsu titik dua di bawah
Dan di sertai HATI / HAWA Rasa ) Merupakan simbol titik ke tiga yg di atas
maka inilah 3 titik unsur bhatin dalam diri Insan yg harus dikaji secara hakekat. Dan Bentuk Huruf..yg merupakan simbol prilaku..Dhohir dan Bhatin
Sajdah (As-Sajdah):9 (dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.)
5. #Jim' adalah keadaan awal Insan yg lahir setelah sempurna ...namun kenyataan MAQOM ini manusia ...Menunjukan ke akuan diri...lupa akan diri. .dalam sifat ..KAFIR DZOLIM dan Ingkar..titik dalam JIM ..menunjukan Ke akuan Diri dalam sifat KUASA...inilah contoh .FIRAUN.dan RAJA RAJA DZOLIM seperti Nambruz
Huruf ini yg gagah ibarat manusia yg tegak dng jasad pundak dan kepala
6. #HA' Adalah simbol maqom manusia yg kehilangan PEDOMAN hidup dalam kesesatan ,
Hilang nya titik di dalam Ha'.
Ini keadaan hilangnya kesadaran akal dan ilmu serta nafsu semangat hidup dan HATINURANI ..nya Mati inilah ..keadaan orang 2 yang TERSESAT jalan dari jalan Allah ..mereka yg Berputus asa dari Rahmat Allah...Kafir..dan tersesat dari jalan Allah
'' khotamallahu ala qulu bihim .wa ala sam ihim ..."..
Sapi Betina (Al-Baqarah):7 - (Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.)
7. #Kho' ..adalah maqom Insan yg ..hanya menggunakan Akal dan Nafsunya .saja sebagai ..pedoman hidup tanpa mengikuti WAHYU ALLAH..
hidupnya hanya mengikuti Hawa nafsu dan kesenangan Dunia....Terlenakan oleh..Syahwat 2 Dunia...ini lah.. MUNAFIQUN dan FASIQUN
Orang-orang mukmin (Al-Mu'minūn):71 -
(Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.)
8. #Dal ...Adalah simbol insan yg sedang mencari cari petujuk wahyu ilahi..pada laku ini insan ..yg bingung akan .Diri..dengan banyak. .Merenung dan lemah diri..dalam mencari tujuan Hidup...maka..Disinilah Firman ."".dzalikal kitabu laaroibafi hi ...""
Al baqarah ayat 1.
( inilah Kitab yg tidak ada keraguan pada nya ( Al qur'an ))
9. #Dzal .Adalah keadaan Insan yg telah Menerima Hatinya Akan Agama dan tuntunan wahyu..inilah yg disebut Awal Syahadat Muslim
(Al-Baqarah):3 - (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
'''ALADZINA yu'minuna bil ghoibi....wayuqimuna sholah......''' ( awal Islam )
10 #Ro' Inilah keadaan diri Rohani Insan yg sdh dalam keadaan dapat hidayah dari RABB...
(Al-Baqarah):4 - dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
Rasa Roh dan jiwanya menuju keyaqinan kepada Robbul 'alamin sudah siap menerima Risalah dari Para Rosul
11 #za'.. inilah keadaan JIWA Insan yg dikatakan ""Wa ulaaaika humul muflihun..."" yg telah Muslim ,Mukmin, mutaqin petunjuk wahyu...Al qur'an. Dalam rasa jiwa nya..Titik di atas Za' merupakan tanda kepatuhan Jiwa seutuhnya pada Rabb.rosul dan wahyu.
(Al-Baqarah):5 - Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
12 #Sin adalah keadaan Insan yg telah menjalani kesempurnaan DHOHIR dalam #SAREAT ( ISLAM , IMAN, IHSAN..) inilah Dhohir Ro' za' dari rasa ketaqwaan menjadi ketaatan Hukum Dlm Kitab Alquran dan sunah rosul
''' 'ati'ullaha wa 'ati'u rosul "( taatlah pada Allah dan rosulnya )
13.#Syin adalah keadaan para pelaku #TARIKAT yg menguatkan laku syareat nya dng laku pada 3 titik bhatin ..
dng Istiqomah
MUJAHADAH.
( nafsu)
MUSAHABAH / TAFAKUR ( akal )
MAHABBAH / DZIKIR ( hati nurani)
(Al-'A`lá):14 - Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),
(Al-'A`lá):15 - dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.
14. #shod...lubang huruf shod Adalah simbol keadaan ..insan yg ingin mencoba memahami ilmu #hakekat...dalam Hatinya untuk menuju kesempurnaan sareat nya....maka pada maqom ini ..Mengenal hakekat Amal adalah ..inti dari Shod..agar bisa mencapai maqom Kesempurnaan
( SHIDIQ...SHOBAR.. SHOLEH )
INNA LILAHI WA INNA ILAIHI RAJI'UN
.
15. #Dzlod.. adalah simbol insan yg sdh Yaqin memahami ilmu hakekat ..dzat, sifat Afal ,asma Allah..
Simbol titik adalah simbol Dzat sifat asma afa'al Allah apapun keadaan Saat di maqom SHOD..maka keadaan dimaqam. DZOD... jiwa manusia yg ada hanya lemah dan Dzoif dan Dzolim...Tak ada daya kuasa..dihadapan Allah
''Laa hauala wala quwata Illa billah '''
16. #Tho' adalah simbol nyata nyata ke tha'atan insan secara hakekat maupaun syareat. Terlaksana atas izin Allah..Ta'at yg Haqiqi
Tegak nya alief ..pada tho' merupakan simbol ..tegaknya Syreat Islam dalam pelaku muhaqiqin....Bersatunya (SAREAT dan HAKEKAT)
17. #Dzo' ...adalah ..Titik yg hadir di atas Dzo' menujukan .kesadaran insan akan ..Hakekat..ràhasia ..ALLAH.....maka bagi insan ini kenyataan Amal dan hakekat dan rasa jiwa . ..adalah nyata titik ke #AKU an diri yg ada dan harus di sempurnakan .menuju pengenalan ilmu makrifat.....(Hakiki) pada aku DIA yg HAQ..
18 #Ain ..adalah awal .insan yg ingin mengkaji diri secara utuh lahir dan bhatin ..akan .hakekat dalam Ilmu #makrifatullah..dalam diri
""Man araffa nafsahu"" faqod arrofa rabbahu
( Ainul yaqin dan Ilmu uaqin )
19. #Ghoin Adalah keadaan insan yg sudah ..mengenal merasa dan ..mencapai makrifat dzat. Sifat af'al asma Allah yg maha #GHOIB.
Simbol titik adalah makrifat dzat sifat. asma. Afal dalam rasa jiwa insan..MANJING e ROSO..( Haqqul yaqin ) ..pada yg GHOIB
20. #Fa keadaan insan yg . Fana' fillah sebab .rasa kemakrifatan dalam jiwa insan...yg ada di benak jiwa adalah Allah..dalam akal nya ....ada ketidak mampuan menerima desakan 2 rasa jiwa ttg ..Allah sebab Makrifat nya inilah maqom jadab..
21 #Qo' adalah makom. Baqo' nya insan setelah sadar dari ke fana' an.diri. maka..simbol 2 titik menujukan .fana' yg terkendali dalam akal dan rasa..jiwa....ttg kenyataan Tuhan....kekal dalam Rasa Jiwa
22. #Kaf adalah simbol ..maqom insan yg menerima #Kasaf dan #karomah dari Allah setelah sempurna Baqo' nya ...huruf hamzah dlm lam adalah simbol Hamba dan lam adalah simbol keagungan Tuhan yg meliputi si Hamba dng sifat 2 .Al Husna dan Ke Mulyaan dari Allah
23. #LAM ..adalah simbol maqom #Manunggal.. bersatunya (alief dan ba') membentuk huruh lam...
Dalam rasa jiwa insan.. seutuhnya kembali pada Allah...kesempurnaan makrifat..dzat sifat asma af'al...dlm jiwa dan Dhohir.. ""alief lam mim"
24. #Mim adalah simbol kesempurnaan maqom insan dalam diri #muhammad...maka kesempurnaan lam harus bisa menjadi mim yaitu Insan #Muhammadiyah...
dimana ...MUHAMMAD itulah. Hakekat semua Manusia yg harus mencontoh diri Nabi #Muhammad SAW
""qul i kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib kumullah.."
25. #NUN..adalah simbol. keadaan Rohani INSAN KAMIL...yg mana titik sudah bersatu di dalam ba' ....dan ada ditengah tengah...inilah #jiwa INSAN KAMIL..yg selalu mencerminkan sifat 2 baik Ketuhanan..dan nabi Muhammad Saw
26. #Wawu..adalah Simbol keadaan diri insan kamil secara Dhohir yg selalu #TAWADU' dan #WIRA'I..hatinya selalu #WUKUF ..kepada Dzatullah sifatullah..Af'al allah .maka inilah pribadi..nabi yg menjadi suri tauladan....Yaitu MUHAMMAD. SAW..yg Ummiy dan tawadu'
27 .#Ha' adalah ..simbol keadaan ..insan yg telah bersatu nya sifat .manusiawi dalam ketawadu'an dan kerendahan ..di liputi sifat Asma'ul husna...oleh tajali Allah..
28. #Lam alief ...adalah simbol rohani insan yg keadaan nya adalah Rahasia. ILAHI dlm diri insan..2 alief yg bersilangan adalah simbol ..Sejatinya diri Insan Kamil.....LAA MAUJUDA ILLA ALLAH... '' laa khoufun wala yahzanun...fi qolbi. auliya illah....lobang dalam huruf lam alief adalah .Rahasia Ilahi...dlm diri Insan
""Al insanu sirri wa anna sirruhu''
29. #hamza..adalah simbol. Hamba yg sudah .(.irjii'i ila rabbiki rodiyatan mardiyah..) inilah ..hamba yg sdh bisa kembali pada Allah..secara sempurna...Yg selalu menyembah dan menghadapkan wajahnya pada Allah ( alief awal )
30 #ya'.. inilah kesempurnaan Insan dalam maqom #Washilah wal #fadhilah.....segala yg ada dlm INSAN KAMIL. Wal awal akhir bhatin dzohir .dalam Tajali. NYA....hu wa rahaman huwa rohim....maka mereka hamba yg akan mendapatkan berkah (syafaat dan mensyafaati..)
#khatam

Tanda seorang mencapai INSAN KAMIL..dia Hidup dhohirnya dng Sifat 2 nya Allah setelah melewati Fana' dan Baqo'
1. Sabar
2. Pemaaf
3. Bijaksana
4. Adil
5. Kasih sayang
6. Dermawan
7. Pendidik
8. Lemah lembut
9. Penyantun
10. Suci
11. Melindungi
12. Mengamankan
13. Memelihara
14. Berwibawa
15. Berkarya
Dan masih banyak lagi sifat sifat Baik yg dlm Asmaul Husnah
Prilakunya Sinergi dng ROSULALLAH SAW...( mim.nun.wau ha.lam alief hamzah ya' ) itulah MIM ( INSAN ) yg jadi MUHAMMAD dan
jangan sampai MIM jadi FIR'AUN atau NAMBRUZ atau KORUN

' semoga bermanfat untuk Umat amiin yaa rabbal alamin''
ke
 ( Sumber dari ILMU WEDARING JATI DIRI SANGKAN PARAN DUMADI / SPD  )

Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan