MAQAM FANA DAN BAQA*

 

MAQAM FANA DAN BAQA*

Kategori orang yang AHLI adalah orang yang hatinya suci dari segala sesuatu selain Allah. Orang semacam itu senantiasa menjunjung tinggi amanat yang diberikan Allah, untuk tidak menceritakan kepada sesiapa pun hal-hal yang dialaminya, selama dalam proses perjalanan Rohani. Ia juga senantiasa menjaga berbagai hal yang dapat menghalanginya dari Allah swt.
Di samping itu, kerana orang tersebut telah mencapai Maqam Baqa' maka wajib baginya untuk kembali menerapkan Syariat Nabi Muhammad saw. Menunaikah segala perintah dan larangan yang ditetapkan dalam syariat dan senantiasa bertindak dan berlaku profesional dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Sehingga ia kekal bersama Allah (Baqa' billah). Sebuah maqam yang didambakan oleh semua pejalan (Salik).

"INGATLAH, SESUNGGUHNYA WALI-WALI ALLAH ITU, TIDAK ADA KEKHAWATIRAN TERHADAP MEREKA DAN TIDAK (PULA) MEREKA BERSEDIH HATI."
(Yunus : 62)

DALAM ILMU TAUHID DIKENAL DUA JENIS MAQAM;
1) Maqam Fana
Yaitu memandang dan bermusyahadah tentang empat perkara;
a) Tauhidul Af ’al
b) Tauhidul Asma
c) Tauhidus Sifat
d) Tauhidudz Dzat
2) Maqam Baqa'
Terdiri dari "Syuhudul Katsrah Fil Wahdah", yang ertinya memandang yang banyak didalam yang satu. Dan Syuhudul Wahdah Fil Katsrah, yakni memandang yang satu didalam yang banyak.
Maqam Baqa' lebih tinggi dan lebih mulia daripada Maqam Fana. Kerana, Maqam Fana akan binasa dan lenyap di bawah Ahdiyyah Allah, sedangkan Maqam Baqa' adalah Maqam yang tetap dan kekal didalam Wahdiyyah Allah.
Selain itu, Maqam Fana adalah Maqam dari pandangan, bahawa tiada yang Maujud kecuali Allah, sementara Maqam Baqa adalah Maqam dari pandangan, bahawa Allah dan Qayyumiyyah-Nya senantiasa menyertai setiap Zarratul wujud (Bahagian terkecil dari Wujud), yang bererti Ia Qaim (Berdiri) di atas segala Wujud. Maqam Baqa' dinamakan juga Maqam Tajalli, Zhuhur (Penampakan), dan Maqam.
Penjelasan lebih lanjut mengenai Maqam ini, dapat dilihat dari kalimat-kalimat berikut;
"Aku tidak melihat sesuatu melainkan Aku melihat Allah bersamanya."
"Aku tidak melihat sesuatu melainkan Aku melihat Allah didalamnya."
"Aku tidak melihat sesuatu melainkan Aku melihat Allah sebelumnya."
"Aku tidak melihat sesuatu melainkan Aku melihat Allah sesudahnya."
Maqam Baqa' tidak dapat dicapai kecuali telah melewati Maqam Fana. Dengan kata lain, Maqam Baqa' merupakan maqam yang dihasilkan dari Maqam Fana.
Kerana dihasilkan dari Maqam Fana, maka Maqam Baqa' tidak lain daripada "Fana ul fana" (LENYAP DALAM KELENYAPAN), yang dicapai setelah fana.
Didalam Syarah Ward Sahr, Maulana Syaikh Abdullah Ibn Hijazi asy-Syarqawi al-Misri ra. mengatakan : "Biasanya, tidaklah mungkin dapat diperoleh Maqam Baqa' Billah melainkan terlebih dahulu berhasil dicapai Maqam Fana.
Hasil dari Maqam Fana adalah Maqam Baqa'. Jika tidak demikian, maka itu jarang terjadi di sebut luar biasa.
Pengertian fana menurut definisi Ahli Tasawwuf adalah meng-Qaim-kan Allah beserta Asma, Sifat, dan Zat-Nya.
Sebahagian kalangan "ARIFIN BILLAH" mengatakan bahawa yang dimaksud dengan fana adalah menjadi fana dari Hawa Nafsu kemanusiaan (BASYARIYYAH) untuk
berpaling kepada Tuhannya.
Sedangkan, definisi Baqa' menurut para Ahli Tasawwuf adalah, ALLAH swt berdiri (Qa'im) di atas segala sesuatu.
Sebahagian "ARIFIN BILLAH" berpendapat bahawa;
"Baqa' adalah keadaan di mana hamba merasa bahawa ia dari ALLAH, untuk ALLAH, dan dengan ALLAH."
Yang dimaksud "Dari ALLAH" adalah bahawa ALLAH lah yang menciptakan semua yang berwujud dan yang terjadi.
Yang dimaksud "Untuk Allah" adalah bahawa kepemilikan hanya untuk Allah dan realiti-Nya.
Yang dimaksud "Dengan Allah" adalah bahawa ia Maujud dengan sebab Al-Haqq.
Syekh Qutubuddin Qistani qs. berpendapat bahawa;
"Baik Maqam Fana mahu pun Maqam Baqa', keduanya merupakan sifat Ma'nawiah pada hamba. Di antara keduanya, salah satunya menjadi penyebab lahirnya yang lain. Yaitu, Maqam Fana menghasilkan Maqam Baqa."
Keduanya, dalam istilah isyarat Sufi, fana ditujukan terhadap segala sifat Jahat Basyariyyah, sedangkan Baqa' ditujukan pada sifat-sifat terpuji yang Uluhiyyah.
Syekh Ibrahim Ibn Sufyan qs. mengatakan bahawa:
"Fana dan Baqa' mengandung nilai keikhlasan Wahdaniyyah (Keesaan) dan merupakan bentuk pengabdian yang sejati. Bentuk-bentuk pengabdian selain dari keduanya dapat dianggap sebagai sesat dan Zindik."
Jika seseorang telah berhasil mencapai maqam FANA FILLAH dan BAQA' BILLAH, niscaya ia akan memperoleh Lezatnya cita rasa MUSYAHADAH akan ALLAH swt, sebagaimana yang dicita-citakannya, yang tidak
memperolehnya dari maqam-maqam lainnya.
Orang ini sampai pada derajat orang yang Shiddiq, yakni orang yang didekatkan kepada ALLAH (Muqarrabin),
sehingga ia menjadi Ahli Tauhid yang sebenarnya, dan kemudian disebut pula sebagai "ARIF BILLAH YANG SEJATI" atau "WALIYULLAH".
Didalam setiap tarikan nafas orang ini, diperolehi pahala dari Allah swt sebanyak seribu kali orang yang mati syahid dalam perang Fisabilillah.
Hal ini seperti terungkap dalam pernyataan Qutub al-Gaws Muhyin Nufus Maulana Sayyid Abu Bakar al-Idrus qs:
"Sesungguhnya, setiap tarikan nafas kaum 'ARIF memperoleh pahala seribu kali lipat daripada pahala orang yang mati syahid pada jalan Allah (Sabilillah)."
Padahal, jumlah tarikan nafas manusia normal dalam sehari semalam adalah sekitar dua puluh lapan ribu.
Pada saat di mana seseorang telah mencapai Maqam
FANA dan BAQA' tersebut, "Jannah mu'ajjalah" akan diperolehi seketika, yaitu berupa Ma'krifat akan Allah swt.
Ia juga akan mendapatkan segala nikmat dan keLezatan yang didambakan oleh nafsu dan matanya secara kekal, abadi, sebagaimana disebutkan didalam firman-Nya;
"Dan didalam Syurga itu terdapat segala apa yang diingini
oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya."
(Az Zukhruf : 71)
Didalam Syurga ia akan merasakan nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia.
Nabi Muhammad saw menggambarkan hal ini;
"Diciptakan didalam Syurga nikmat yang tiada pernah dilihat oleh mata, tiada pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah terlintas di hati manusia.”*
(Tercantum dalam kitab Addurun Nafis)
Allah juga akan membuka hijab yang selama ini menutupi, dan memperkenalkan Diri-Nya kepadanya. Sehingga, orang ini akan mengenal Allah dengan benar dan Ma'krifat dengan sempurna.
Dan pada gilirannya akan mampu melihat Allah dengan sebenar-benar Zat-Nya yang;
"Laysa Kamitslihi Syay-Un Wa Huwas Samii’ul Bashiir (Tidak satu pun serupa dengan-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat)."
Dengan demikian, orang ini pada dasarnya telah
memperolehi kemenangan saat itu juga. Ia dapat berdampingan dan berdekatan dengan Allah swt.
Ia akan terbebas dari rasa sakit (Penyakit) dan duka nestapa. Dan sebaliknya, rasa suka cintanya semakin bertambah. Proses seperti ini berlangsung abadi.
(Sumber dari Syeh Haqtullah)

Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan