TvTarekat | NAMA NAMA WALIYULLAH PEREMPUAN DAN KISAHNYA


NAMA NAMA WALIYULLAH PEREMPUAN DAN KISAHNYA

Dari Kitab Tobaqotul Kubro Syaikh Abdul Wahhab As Sya’roni: Nama-nama ulama perempuan yang juga waliyalloh :


1. Mu’adzah al Adawiyah

2. Robi’ah al Adawiyah

3. Majidah al Qurosiyah

4. Sayyidah Aisyah binti Ja’far as shodiq

5. Istrinya robah al Qisyi

6. Fatimah an Naisaburiyah

7. Robi’ah binti ismail

8. Ummu harun

9. Umroh istrinya hubaib

10. Amatul jalil

11. Ubaidah binti abi kilab

12. Chufairoh al abidah

13. Sya’wanah

14. Aminah ar romliyah

15. Manfusah binti zaid bin abil fawariz

16. Sayyidah nafisah putrinya al hasan.

1. Mu’adzah Al ‘Adawiyah -semoga Allah meridhoi dan merahmatinya-dulu, ketika masuk waktu siang beliau berkata ” ini adalah siangku di mana aku meninggal ” maka beliau tdk tidur hingga sore hari.ketika masuk waktu malam beliau berkata : ” ini adalah malamku dimana aku meningal ” maka beliau tdk tidur hingga waktu subuh.ketika sangat mengantuk mk beliau berdiri kemudian berjalan keliling dlm rumah sambil berkata : ” wahai diri, tidur berada di depanmu .” kemudian terus menerus berkeliling dlm rumah sampai subuh karena khawatir meninggal dalam keadaan lupa da tertidur.beliau sehari semalam sholat sebanyak 600 rokaat, tdk pernah mengangkat pandangan ke langit selama 40 tahun dan ketika suaminya telah meninggal beliau tdk pernah mengenakan bantal sebagai alas hingga beliau meninggal.beliau bertemu dgn muadz -semoga Allah meridhoinya- dan aisyah – semoga Allah meridhoinya- dan beliau juga meriwayatkan hadis dari aisyah.

2. Robi’ah Al Adawiyah – semoga Allah ta’ala meridhoinya-beliau adalah seorang wanita yg banyak menangis dan bersedih, ketika mendengar ttg neraka maka beliau pingsan bebrapa waktu.beliau penrnah berkata : ” istigfar kita membutuhkan istigfar yg lain “beliau biasanya menolak apa yg diberikan oleh orang2 dan berkata : ” aku tdk punya kebutuhan dgn dunia “setelah mencapai umur 80 tahun beliau sangat kurus hampir2 jatuh ktika berjalan.kain kafan beliau selalu diletakkan dihadapannya.tempat sujud beliau bagaikan tempat genangan air, yaitu dari air matanya.beliau pernah mendengan sufyan as sauri berkata : ” aduh..sedihnya “beliau berkata : ” aduh..yg sedikit sedihnya , jika engkau banyak sedihnya maka tiada penghidupan disana.”manaqib beliau sangatlah banyak dan terkena; – semoga Allah ta’ala meridhoinya-

3. Majidah Al Qurosiyah – semoga Allah ta’ala meridhoinya-beliau pernah berkata : ” tiada gerakan yg terdengar dan tiada telapak kaki yg diletakan kecuali aku menyangka bahwa aku meninggal dalam bekasnya.”beliau berkata : ” wahai orang yg berpaling dari memahami, betapa kurangnya penguhuni rumah, mereka di izinkan utk berpindah tapi mereka malah bingung, mereka berlari pelan2 seolah2 yg dimaksud adalah selain mereka dan izin bukan utk mereka, padalah tiadalah yg di maksud selain mereka .”beliau berkata : ” orang2 yg taat tdk akan mendapatkan apa yg mereka dapakan yaitu menempati syurga serta ridhonya Allah yg bersifat kasih sayang kecuali dengan payahnya tubuh ”

4. Sayyidah Aisyah binti Ja’far As Shodiq – semoga Allah merahmatinya-beliau di makamkan di babu qurofah mesir.beliau pernah berkata : ” demi keluhuran dan ke agungan -Mu jika Engkau masukkan aku kedalam neraka maka aku akan benar2 mengambil pengEsaanku kpdMu dengan kedua tanganku dan aku berkeliling dengan membawa pengEsaan tersebut terhadap ahli neraka dan aku berkata kpd mereka : ‘ aku telah mengEsakan-Nya kemudian Dia menyiksaku “Beliau meninggal tahun 145 H. semoga Allah meridhoinya-

5. istrinya robach al qissy - beliau biasa ibadah malam hari seluruhnya, ketika lewat seperempat malam beliau berkata kpd suaminya : ” bangunlah wahai robach utk melakukan sholat “robach tdk bangun dan beliaupun sholat malam.kemudian beliau mendatanginya lagi dan berkata : ” bangunlah wahai robach “robach tdk bangun dan beliau pun sholat malam di seperempat malam yg lain,kemudian beliau mendatanginya lagi dan berkata : ” bangunlah wahai robach “robach tdk terbangun kemudian beliaupun sholat malam di seperempat malam yg lain hingga sempurna semalam.kemudian beliau mendatanginya lagi dan berkata : ” wahai robach, gelap gulitanya malam telah lewat dan engkau masih tertidur, betapa celakanya diriku, siapakah yg menipuku sebab dirimu wahai robach, tiadalah dirimu kecuali orang yg sewenang2 dan durhaka.”beliau pernah mengambil jerami dari tanah dan beliau berkata : ” demi Allah, dunia itu lebih ringan bagiku daripada jerami ini “beliau ketika telah menjalankan sholat isya’ maka beliau mengenakan wawangian dan pakaiannya yang bagus kemudian dia berkata kpd suaminya : ” apakah engkau ada kebutuhan ?”jika suaminya menjawab ” tidak ” maka dia melepas pakaian hiasannya dan sholat sampai fajar – semoga Allah meridhoinya.

6. Fatimah An Naisaburiyah – semoga Allah ta’ala meridhoinya-dzun nun al misri pernah berkata : ” fatimah adalah guruku “beliau pernah berkata : ” barang siapa yg tdk muroqobah kpd Allah di setiap keadaanya maka sesungguhnya dia sedang turun dari setiap medan dan berbicara dengan setiap lesan, dan barang siapa yg muroqobah kpd Allah ta’ala di setiap keadaanya maka Allah menjaganya kecuali dari as sidqu, dan Allah menetapkan rasa malu dan keikhlasan kpdnya.”beliau berkata : ” barang siapa beramal karena Allah, berdasarkan musyahadahnya Allah thdnya maka dia adalah orang yg ikhlas.”abu yazid pernah berkata ttg beliau : ” aku tdk pernah melihat seorang perempuan yg seperti fatimah, tiada ku ceritakan suatu maqom dari beberapa maqom kecuali cerita tersebut telah menjadi nyata baginya.”beliau meninggal di jalan ketika umroh di makkah tahun 223 H.

7. Robi’ah binti Ismail – semoga Allah meridhoinya-dulu beliau biasa beribadah mulai dari awalnya malam hingga akhir malam.beliau pernah berkata : ” ketika seorang hamba beramal dengan ketaatan kpd Allah ta’ala maka Allah yg maha perkasa memperlihatkan kpdnya keburukan amalan2nya, kemudian hamba tsb tersibukkan dengan amalan tsb bukan sibuk dengan makhluk-Nya.”beliau dulu puasa tahunan dan berkata : ” orang sepertiku tiadalah berbuka di dunia.”beliau berkata kpd suaminya : ” aku tdk mencintaimu sebagaimana cinta kpd para suami, hanya saja aku mencintaimu sebagaimana cinta kpd saudara.”beliau berkata : ” tidaklah aku mendengar adzan sama sekali kecuali aku ingat akan panggilan hari kiamat, dan tiadalah aku melihat salju yg turun sama sekali kecuali aku ingat akan terbangya lembaran2, dan tiadalah aku melihat panas kecuali aku ingat akan kumpul di hari kiamat.”beliau betkata : ” aku sering melihat jin datang dan pergi,aku juga sering melihat bidadari2 yg menutupiku dengan lengan2 bajunya.”manaqib beliau sangatlah banyak – semoga Allah meridhoinya-

8. Ummu Harun - semoga Allah meridhoinya-beliau termasuk orang2 yg takut dan ahli ibadah dan hanya memakan roti saja.beliau pernah berkata : ” tiadalah aku merasa senang kecuali dengan masuknya waktu malam , maka ketika siang telah keluar sedihlah aku.”beliau biasa beribadah malam seluruhnya , dan ketika waktu sahur tiba beliau berkata : ” ruh telah masuk dalam hatiku.”suatu kali beliau pernah keluar, kemudian mendengar seseorang berkata : ” tangkaplah dia ” kemudian beliau pingsan.beliau tdk pernah meminyaki rambutnya selama 20 tahun dan ketika penutup kepalanya terbuka maka rambutnya di temukan seindah2 rambutnya perempuan.ketka ada seekor macan yg menghadangnya di hutan maka beliau berkata : ” jika diriku ini adalah rizkimu maka makanlah “kemudian macan tsb kembali dan menjauh dari beliau .semoga Allah meridhoinya.

9. Umroh istrinya Chubaib – semoga Allah meridhoinya-beliau dulu beribadah malam selurhnya, ketika datang waktu sahur beliau berkata kpd suaminya : ” bangunlah wahai lelaki, malam telah pergi dan siang telah datang, bintang di langit telah habis dan rombongan2 sholihin telah berjalan sedngkan engkau tertinggal tdk menyusul mereka.”pernah beliau mengeluh sekali mengenai sakit matanya, kemudian di tanyakan kpd beliau : ” bagaimana keadaan sakit matamu ?”beliau menjawab : ” sakitnya hatiku lebih berat “semoga Allah meridhoinya.

10. Almatul Jalil – semoga Allah meridhoinya -beliau adalah termasuk seorang ahli ibadah yg zuhud, para hli ibadah suatu kali pernah berbeda pendapat mengenai pengertian kewaliyan, kemudian mereka berkata : ” mari kita ketempatnya amatul jalil.”kemudian mereka berkata kpd beliau ” ” apa menurut pendapatmu mengenai pengertian dari kewaliyan ?”beliau berkata : ” waktu2nya seorang wali adalah waktu2nya sibuk jauh dari dunia, waktu yg tdk kosong darinya sesuatu selain Allah azza wajalla.”kemudian beliau berkata kepada salah seorang dari mereka : ” barang siapa yg mengatakan kpdmu bahwa seorang waliyulloh itu mempunyai satu kesibukan selain Allah ta’ala maka dustakanlah dia.”semoga Allah meridhoinya.

11. Ubaidah binti Abi Kilab – semoga Allah ta’ala meridhoinya-dulu beliau biasa bolak balik ke malik bin dinar, beliau pernah mendengar seseorang berkata : ” seorang yg bertaqwa tdk akan mencapai hakikatnya taqwa hingga tiada sesuatupun yg lebih di cintainya kecuali datang kpd Allah azza wajalla.”kemudian beliau jatuh pingsan.beliau pernah berkata : ” aku tdk peduli dalam keadaan apa di pagi hari atau di sore hari.”dulu orang2 lebih mendahulukan beliau daripada robi’ah.semoga Allah meridhoi keduanya.

12. Chufairoh Al Abidah – semoga Allah meridhoinya-suatu kali para ahli ibadah mengunjungi beliau, kemudian beliau berkata : “apa yg kalian lakukan ?”mereka berkata : ” kami meminta doa darimu “beliau berkata : ” jikalau orang2 yg bersalah itu bisu maka orang yg sudah tua kalian tdk akan bicara sebab bisu, tetapi doa adalah sunnah.”kemudian beliau berdoa : ” semoga Allah menjadikan tempat menetap kalian adalah syurga, menjadikan ingat kematian dariku dan dari kalian terhadap keadaan dan menjaga keimanan kita hingga mati, dan Dia adalah dzat yg maha kasih sayang.

13. Sya’wanah – semoga Allah ta’ala meridhoinya-dulu beliau tdk pernah putus dari menangis, ditanyakan kpd beliau mengenai hal itu, maka beliau menjawab : ” demi Allah, sungguh aku suka utk menangis hingga habis air mataku kemudian aku menangis darah hingga tdk tersisa darah dalam jasadku.”beliau berkata : ” barang siapa yg tdk mampu utk menangis maka sayangilah orang2 yg menangis, karena sesungguhnya orang yg menangis hanya menangis karena pengetahuannya ttg dirinya sendiri , apa yg dipetik darinya dan apa yg datang kpdnya.”beliau penah menangis dan berkata : ” wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa orang yg dahaga dari kecintaan kpdMu tdklah puas selamanya.”orang yg penah melayani beliau berkata : ” mulai dari jatuhnya pandangan mataku thd sa’wanah aku tdk pernah condong kpd dunia sama sekali sebab berkahnya sa’wanah, dan aku tk penah menganggap kecil seorangpun dari mslimin dalam pandangan kedua mataku.”dulu fudhail bin iyadh biasa bolak balik kepada beliau dan meminta doanya.

14. Aminah Ar Romliyah – semoga Allah meridhoinya-dulu bisyr bin haris -smoga Allah meridhoinya- pernah mengunjungi beliau .suatu kali bisyr jatuh sakit kemudian aminah mengunjunginya dari ramlah, ketika beliau berada disamping bisyr tiba masuk imam ahmad bin hambal -semoga Allah meridhoinya- mengunjungi bisyr juga.imam ahmad melihat aminah dan berkata kepada bisyr : ” siapakan dia ?”bisyr berkata kpd imam ahmad : ” beliau adalah aminah ar romliyah, sakitku telah sampai kpdnya kemudian beliau datang menjengukku.”imam ahmad berkata : ” mintalah kpd beliau agar mendoakan kita.”bisyr berkata kpd aminah : ” berdoalah kpd Allah utk kami .”kemudian aminah berdoa : ” Yaa Alah, sesungguhnya bisyr bin haris dan ahmad bin hambal meminta selamat kpdMu dari neraka maka semoa Engkau menyelamatkan keduanya ya Arhamar rohimiin “imam ahmad berkata : “ketika telah masuk waktu malam dilemparkan kpdku seuah sobekan kertas dari langit yg bertuliskan ‘ bismillahirrochmaanirrochiim, kami telah melakukan hal itu dan fari kamilah tambahannya.”semoga Allah meridhoi mereka.

15. Manfusah putri zaid bin abil fawaris - dulu ketika putra beliau meninggal, beliau letakkan kpl putranya di pangkuan dan berkata: ” demi Allah, pendahuluanmu di depanku lebih baik bagiku daripada pengakhiranmu setelahku, dan kesabaranku thdmu itu lebih utama daripada kesdihaku kpdmu, tetapi perpisahan denganmu adalah kerugian dan sesungguhnya aku mempunyai pengaharapan, semoga Allah membalasmu kebaikan.”kemudian beliau bersyair dengan syairnya amr bin ma’di yakrib -semoga Allah meridhoinya-” dan sesunggunya kami adalah kaum yg tdk menetes air matanya # terhadap orang yg meninggal dari kami walaupun punggung kami pecah ”

16. Sayidah Nafisah putri al husain bin zaid bin al husain bin ali bin abi thalib -semoga Allah meridhoi mereka-beliau dilahirkan di makkah tahun 145 H, tumbuh dalam ibadah dan menikah dengan ishaq yg dipercaya, mempunyai dua anak yaitu qosim dan ummu kalsum.beliau tinggal di mesir 7 tahun dan meninggal tahun 280 H.suami beliau keluar dari mesir dengan kedua anaknya.beliau dimakamkan di baqi’, berdasarkan perbedaan pendapat mengenai hal itu, ini dikatakan oleh ibnu mulaqqin.ketika imam syafi’i memasuki daerah mesir ,beliau sering bolak balik mengunjungi sayyidah nafisah dan imam syafi’i sholat taraweh bersama beliau di masjidnya sayyidah nafisah -semoga Allah meridhoi keduanya-

Sumber dari # SITI JENAR
Photo by Aadhar Sharma on Unsplash
Share on Google Plus

About roslanTv Tarekat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 comments:

Catat Ulasan